הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה סע"ש 1548-07-17

03 אפריל 2019

בפני: כב' השופטת איריס רש

התובע:
יעקב (יאשה) חאין
ע"י ב"כ: עו"ד יעל סגל-מקליס ואח'

-
הנתבעת:
חברת החשמל לישראל בעמ
ע"י ב"כ: עו"ד חגי ורד ואח'

החלטה

1. במסגרת דיון קדם משפט שהתקיים בפניי ביום 18.3.2019 התברר כי מר שלמה גרון, המכהן כנציג ציבור בבית דין זה, הינו עד מרכזי ודרוש מטעם הנתבעת (להלן – חברת החשמל או הנתבעת) וזאת לנוכח היותו מנהל משאבי אנוש בנתבעת בתקופה הרלוונטית לתביעה.

2. לפיכך, הצדדים התבקשו להודיע עמדתם בנוגע להמשך בירור התובענה בבית דין זה וכן וככל שיקבע כי יש הצדקה להעביר את הדיון לבית דין אחר, לאיזה בית דין אזורי לעבודה הם מבקשים להעביר את הדיון בתובענה.

3. בתמצית, עניינה של התביעה שבכותרת בטענות התובע בדבר זכאותו למענק פרישה עד 35 שנות עבודה המשתלם מכח חוקת העבודה לעובדי חברת החשמל ולפיצוי בגין אי מתן זכות שימוע טרם החלטת הנתבעת לשלול ממנו את המענק. התובע, גמלאי של חברת החשמל, עבד בחברת החשמל מאז 6.8.1980 בשורה של תפקידים שונים ובכלל זה תפקידים בכירים, כאשר בתפקידו האחרון הוא שמש כמשנה למנכ"ל. התובע פרש לגמלאות ביום 31.12.2014 מחמת מצבו הבריאותי. בסמוך להתפטרות התובע התבררה מעורבות התובע, ביחד עם עובדים בכירים נוספים, בפרשיית שוחד, במסגרתה חברת סימנס שילמה לעובדי חברת החשמל המעורבים בפרשייה שוחד ב היקף של מיליוני דולרים על מנת שיפעלו לקידום עניינה במכרזים של חברת החשמל (להלן – פרשת סימנס). כנגד התובע כמו גם יתר העובדים המעורבים בפרשה הוגש כתב אישום. התובע הודה בעסקת טיעון במיוחס לו בכתב האישום והורשע בביצוע עבירות של לקיחת שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים. על התובע נגזרו 24 חודשי מאסר בפועל וחילוט מלוא סכום השוחד שקיבל. ריצוי העונש נדחה לתקופה של שנתיים ממועד מתן גזר הדין בשל נסיבות אישיות חריגות.

4. מלכתחילה, התובע הגיש תביעה על סך למעלה מ – 4.5 מיליון ₪ בגין פיצויי פיטורים מלאים (נוסף על הפנסיה התקציבית); מענק פרישה עד 35 שנים (להלן גם מענק וותק); פיצוי בגין אי קיום שימוע; פיצוי בגין הפליה, עגמת נפש וסבל ; ופיצוי בגין הפרת חוזה ואובדן הכנסות מעבודה. עוד יצוין כי אשתו של התובע צורפה כתובעת נוספת על רקע מצבה הרפואי.
לאחר דיון קדם המשפט הראשון שהתקיים ביום 26.2.18, התובע תיקן את כתב התביעה וצמצם את המחלוקות לשתיים – זכאותו למענק וותק ולפיצוי בגין העדר שימוע טרם קבלת החלטה על שלילת מענק הוותק. בכתב התביעה המתוקן נטען, בין היתר, כי בגמר בחשבון שנערך לתובע, שבועיים לאחר שנעצר, על ידי מר שלמה גרון פורטו כל הזכויות והסכומים להם זכאי התובע עקב סיום עבודתו בנתבעת ובכלל זה מענק וותק. בסמוך לאחר מכן, הופיע מר גרון בביתו של התובע והודיע לו כי הוחלט חד צדדית על הקפאת מענק הוותק (ס' 24-27 לכתב התביעה המתוקן).

5. בדיון קדם משפט מיום 18.3.19 שהתקיים לאחר הגשת כתבי הטענות המתוקנים התחדדו טענות התובע כלפי מר גרון, כשנטען, בין היתר, כי מר גרון נתן הבטחה ו/או אישר לתובע את תשלום מענק הוותק בהתאם לנדרש בכללים והנהלים לתשלום המענק. בנסיבות אלו, עלה כי מר גרון , המשמש כנציג ציבור מעסיקים בבית דין זה, הינו עד מרכזי לבירור המחלוקות בתיק.

6. הנתבעת הודיעה כי היא משאירה לשיקול דעתו של בית הדין את ההחלטה בדבר המשך ניהול ההליך, בשים לב לעדותו הצפויה של מר גרון לרבות האפשרות להעביר את הדיון לבית דין אזורי אחר וזהותו של בית הדין האמור.
התובע מצידו טען כי ניהול התביעה בבית הדין בו מר גרון מכהן כנציג ציבור תפגע אנושות במראית פני הצדק ודי לרמיזא בחכימא (ס' 4 לתגובה). עוד נטען בתגובה כי מר גרון היה צריך ליידע את בית הדין בקיומו של קשר להליך וכי הנתבעת הייתה מודעת לכהונתו של מר גרון כנציג ציבור בבית הדין והיה עליה לגלות מידע מהותי זה לתובע ולבית הדין בסמוך להגשת התביעה. בנסיבות אלו , התבקש לחייב את הנתבעת בהוצאות לטובת התובע. התובע ציין כי הוא מבקש להעביר את הדיון בתובענה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע מאחר וידוע כי יומנו עמוס פחות מיומנם של בתי דין אחרים.
בתגובה להודעת התובע טענה הנתבעת כי מר גרון הוא גמלאי של חברת החשמל. חברת החשמל אינה מודעת לעיסוקיו של מר גרון לאחר פרישתו לרבות כהונתו כנציג ציבור בבית הדין. עוד צוין כי שאלת זהות העדים מטעמה בהליך כלל לא הייתה ברורה ומובנת מאליה, בשים לב לכך שהתובע בחר לתקן את תביעתו, כאשר עיקרי התביעה, בה הופנו טענות ביחס להתנהלות מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון – נזנחו. בהקשר זה יובהר כי דבר כהונתו של מר גרון כנציג ציבור בבית הדין עלה ביוזמת בית הדין לאחר הטענות שהועלו על ידי ב"כ התובע במסגרת דיון קדם המשפט מיום 18.3.2019. ספק רב, אם בשלב זה מר גרון שהינו גמלאי של חברת החשמל מודע לקיומו של ההליך ולטענות המיוחסות לו. יתר על כן, לנוכח היותו של מר גרון גמלאי, ספ ק אם הנתבעת ויועציה המשפטיים היו מודעים לכהונתו של מר גרון כנציג ציבור בבית דין זה ועל כן, אינני מוצאת כי נפל פגם בהתנהלות הנתבעת ו/או כי יש מקום לחייב את הנתבעת בהוצאות.

7. אין מחלוקת כי לנוכח מעורבותו של מר גרון בעריכת גמר החשבון לתובע ובהחלטה על הקפאת מענק הוותק, מר גרון ישמש כעד מרכזי מטעם הנתבעת. לפיכך, בהתקיים במר גרון "קשר להליך" החלטה בדבר העברת מקום הדיון בתובענה תועבר להכרעת כב' הנשיא, השופט קוגן.

8. לכשלעצמי, לנוכח העובדה שמר גרון מוכר לי באופן אישי וישב עמי במספר מותבים ובהתחשב בטענות התובע ולפיהן ניהול התביעה בבית דין זה תפגע אנושות במראית פני הצדק כמו גם השלב המקדמי של ההליך – אין לי התנגדות להעברת הדיון בתובענה לבית דין אזורי אחר.
9. כאמור, התובע ביקש כי ככל שהדיון בתובענה יועבר לבית דין אחר, הדיון יועבר לבית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע והנתבעת השאירה החלטה זו לשיקול דעת בית הדין.

10. המזכירות תעביר החלטה זו לכב' הנשיא, השופט קוגן.

ניתנה היום, כ"ז אדר ב' תשע"ט, (03 אפריל 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.