הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ס"ע 71965-02-19

21 יולי 2019
לפני:

כב' הרשמת מירי שי

התובעים

  1. מסעד ג'ורבאן
  2. הנד שהאב
  3. נהאד עמאש

ע"י ב"כ: עו"ד זיו איצקוביץ
-
הנתבעת
שביל נ.ע.מ. בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד עומר נעאמנה

פסק דין

1. הצדדים הסמיכוני להכריע בתובענות בדרך של פשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, על סמך כתבי הטענות והחומר שבתיק.

2. לאחר עיון בכתבי הטענות ובחינת המסמכים בתיק בית הדין, ולאחר שנתתי דעתי לשאלות המשפטיות והעובדתיות הטעונות הכרעה בהליכים אלה, הגעתי למסקנה כדלקמן:

הנתבעת תשלם לתובע 1 מר מסעד ג'ורבאן את הסכומים הבאים:
פדיון חופשה שנתית בסך 1,297.7 ש"ח
דמי הבראה בסך 1,786 ש"ח
פיצויי פיטורים בסך 4,988 ש"ח
חלף הודעה מוקדמת בסך 1,230 ש"ח
שכר עבודה לחודש מרץ 2018 בסך 2,460 ש"ח
החזר ניכוי חלק עובד לתגמולים בסך 1,808 ש"ח
פיצוי בגין אי הפקדה לקרן פנסיה במרכיב תגמולים חלק מעסיק בסך 3,749 ש"ח.

הנתבעת תשלם לתובעת 2 גב' הנד שהאב את הסכומים הבאים:
פדיון חופשה שנתית בסך 1,249.5 ש"ח
חלף הודעה מוקדמת בסך 870 ש"ח
שכר עבודה לחודש מרץ 2018 בסך 1,740 ש"ח
החזר ניכוי חלק עובד לתגמולים בסך 1,258 ש"ח
פיצוי בגין אי הפקדה לקרן פנסיה במרכיב תגמולים חלק מעסיק בסך 1,674 ש"ח.

הנתבעת תשלם לתובעת 3 גב' נהאד עמאש את הסכומים הבאים:
פדיון חופשה שנתית בסך 1,486.5 ש"ח
דמי הבראה בסך 1,535 ש"ח
פיצויי פיטורים בסך 3,513 ש"ח
חלף הודעה מוקדמת בסך 930 ש"ח
שכר עבודה לחודש מרץ 2018 בסך 1,860 ש"ח
החזר ניכוי חלק עובד לתגמולים בסך 1,313 ש"ח
פיצוי בגין אי הפקדה לקרן פנסיה במרכיב תגמולים חלק מעסיק בסך 2,383 ש"ח.

3. הסכומים ישולמו לתובעים בתוך 30 ימים מהיום ובאמצעות בא כוח ם.
אם וככל שנדרש אישור רשויות המס בנוגע לשיעור המס אותו יש לנכות מהסכומים שפסקתי בסעיף 2 לעיל, הנתבעת תשלם את הסכום בתוך 30 ימים מהמועד שבו ימציאו התובע ים לנתבעת אישור כאמור מרשויות המס.

לצדדים מוקנית, בתוך 15 ימים מהיום שבו יומצא להם פסק הדין, זכות לערער על פסק דין זה לפני בית הדין האזורי לעבודה בחיפה.

ניתן היום, י"ח תמוז תשע"ט, (21 יולי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .