הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ס"ע 3557-03-18

10 יולי 2018
לפני:

כב' הרשמת מירי שי-גרינברג

התובע
Esayas Barahi דרכון אריתראה 4628/101050
ע"י ב"כ: עו"ד סיגל טרונך
-
הנתבעת
שני גאיה נויפלד ת"ז XXXXXX734

פסק דין

1. ביום 4/3/18 הגיש התובע כתב תביעה כנגד הנתבעת. בהתאם להודעת התובע מיום 8/4/18, כתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לנתבעת ביום 27/3/18 באמצעות הדבקה על מענה הרשום של הנתבעת במשרד הפנים (תמצית מרשם אוכלוסין הוגשה ביום 9/7/18), וזאת לאחר שלושה ניסיונות מסירה.

2. ביום 3/5/18 הגיש התובע בקשה לגביית עדותו המוקדמת. בהחלטה מיום 6/5/18 נקבע דיון דחוף בבקשה ליום 27/5/18. בהתאם להודעת התובע מיום 13/5/18, הבקשה והחלטת בית הדין מיום 6/5/18 הומצאו לנתבעת ביום 8/5/18 באמצעות הדבקה על הדלת. בהחלטה מיום 13/5/18 הונחה התובע לבצע המצאה של הבקשה והחלטת בית הדין גם בבית העסק של הנתבעת. כעולה מהודעת התובע מיום 17/5/18, המצאה כאמור בוצעה ביום 16/5/18.

3. הנתבעת לא התייצבה לדיון בבקשה לגביית עדות מוקדמת, ובמעמד הדיון ביום 27/5/18 עתר התובע כי יינתן כנגד הנתבעת פסק דין בהעדר הגנה. לפיכך, בהחלטה שניתנה במעמד הדיון ביום 27/5/18 הוריתי לנתבעת להגיב לבקשה בתוך 30 יום.

4. משחלף המועד להגשת כתב הגנה ולהגשת תגובה לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, ומכוח סמכותי על פי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, אני נותנת בזאת כנגד הנתבעת פסק דין בהעדר הגנה על יסוד האמור בכתב התביעה.

5. הנתבעת תשלם לתובע, בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק דין זה, את הסכומים הבאים:

א. שכר עבודה לחודש אוגוסט 2017 בסך 5,985 ש"ח;
ב. פיצויי פיטורים בסך 4,911 ש"ח;
ג. דמי נסיעות בסך 3,834 ש"ח;
ד. פדיון חופשה שנתית בסך 4,320 ש"ח;
ה. דמי חגים בסך 1,680 ש"ח;
ו. דמי הבראה בסך 3,024 ש"ח;
ז. הפרשות לתגמולים חלק מעסיק בסך 4,017 ש"ח.
ח. פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסך 2,500 ש"ח;
ט. פיצוי בגין אי מסירת תלושי שכר בסך 9,500 ש"ח;

סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום 1/3/18, הוא המועד בו אמור היה להשתלם השכר האחרון, ועד מועד התשלום המלא בפועל.

6. אין מקום לפסיקת פיצויי הלנת שכר במסגרת פסק דין הניתן בהעדר הגנה על יסוד כתב התביעה בלבד. אולם, ככל שתחודש התביעה רשאי התובע לעמוד על תביעתו ברכיב זה.

7. כמו כן, אני פוסקת לתובע הוצאות משפט בסך 750 ש"ח ושכר טרחת עו"ד בסך 1,500 ש"ח, שאף הם ישולמו לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעת פסק דין זה. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.

ניתן היום, כ"ז תמוז תשע"ח, (10 יולי 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .