הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ס"ע 14623-08-19

05 נובמבר 2019

לפני:

כב' הרשמת אימאן נסראלדין

התובע
שאדי מחול
ע"י ב"כ: עו"ד מידן

-
הנתבעות

  1. ל.י.ס.ג. מיגון אש בע"מ
  2. ויטרום 88 (98) בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד פורט

פסק דין

במסגרת דיון מוקדם שהתקיים בפני ביום 4.11.19 , בהליך זה, הסמיכו הצדדים את בית הדין לפסוק לפשרה במחלוקת שביניהם, ללא נימוקים, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, החל בבית הדין לעבודה מתוקף סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט-1969, זאת בטווח שבין 3,000 ₪ לבין 7,000 ₪ - הכל בהסתמך על מכלול החומר שבתיק וטענות הצדדים בדיון.
עוד הסכימו הצדדים, כי הסכום שייפסק על ידי בית הדין ישולם לתובע במלואו על ידי הנתבעת 1, בהמחאה לפקודת התובע שתימסר במסירה אישית לידי בא-כוחו, עוה"ד מידן , וזאת תוך 21 יום ממועד קבלת פסק הדין.
לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שבתיק ולטענות הצדדים, כפי שנטענו בכתבי הטענות ובמסגרת הדיון המוקדם, אני מורה לנתבעת לשלם לתובע סך של 5, 000 ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע ב המחאה לפקודתו, אשר תימסר לבא כוחו, עוה"ד ניסים מידן, בתוך 21 י ום ממועד קבלת פסק הדין.
לא ישולם הסכום האמור במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום המלא בפועל.
מזכירות בית הדין תבחן השבת האגרה לתובע, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2008.

ניתן היום, ז' חשוון תש"פ, (05 נובמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .