הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ד"מ 5554-01-18

24 אוגוסט 2018
בפני: כב' הרשמת מירי שי-גרינברג

התובע:
(המבקש)
kuran wuldo
ע"י ב"כ: עו"ד יניב אלנקרי

-
הנתבעת:
(המשיבה)
בית אבות בן-יהודה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד רותם קוריטורו

החלטה

1. לפי החלטה שניתנה ביום 29.5.18, הגיש התובע, ביום 23.7.18, "הודעה ובקשה". התובע צירף לכתב בי-הדין כתב תביעה מתוקן וביקש להורות על הגשת תצהירי עדות ראשית ולקבוע את התיק להוכחות.

2. בהחלטה מיום 23/7/18 הורה בית הדין לתובע להגיש בקשה מנומקת לתיקון כתב התביעה, בצירוף תצהיר התובע וטיוטת כתב התביעה המתוקן.

3. בו ביום הגיש התובע "הודעה ובקשה לקבלת כתב תביעה מתוקן + קביעת מועד להגשת תצהירים" ("הבקשה") . בבקשה טען התובע ש"כלל לא קיבל תלושי שכר בגין תקופת עבודתו במקום בתקופה הרלוונטית", הוא עובד זר ואינו בקיא בשפה העברית. לבקשה צורף תצהיר לאקוני לפיו התובע מצהיר "לא קיבלתי כלל תלושי שכר בתחילת עבודתי רק בשנה וחצי האחרונות ולכן היה לי קשה לעמוד על זכויותיי. לפי ייעוץ משפטי שקיבלתי, רק לאחר הגשת כתב התביעה ולאחר בקשות רבות ניאותה הנתבעת להמציא לי מסמכים".

4. הנתבעת בתגובתה מיום 2.8.18 התנגדה לבקשה, וטענה שיש לדחות את הבקשה מנימוקים אלה: בכתב התביעה המקורי הסתיר התובע פרטים רבים בנוגע לאופי העסקתו, וכן התעלם מנתונים רלוונטיים ומעובדות מהותיות; הבקשה לוקה בשיהוי; נוספה בה עילת תביעה חדשה; כתב התביעה המתוקן מתעלם מדיני ההתיישנות ומההפסקה הקוטעת את רצף ההעסקה; התובע עותר להמצאת מסמכים שהומצאו לו זה מכבר; התובע מעולם לא פנה לנתבעת, לפני הגשת התביעה או לאחריה, בבקשה להמציא לידיו חומר כלשהו; גמול עבודה בשעות נוספות נתבע על דרך האומדנה ללא הסבר או תחשיב. בית הדין התבקש להתחשב בהתנהגותו הלקויה של התובע, טרם הגשת התביעה, בעת הגשת התובענה ולאורך ההליך המשפטי, לדחות את הבקשה ולחייב את התובע בהוצאות.

5. למקרא טיוטת כתב התביעה המתוקן עולה כי:

א. התובע מבקש להוסיף נתבעת נוספת – א.י.ב. קאונטר בע"מ.

ב. התובע מפרט שתי תקופות עבודה. בעוד שבכתב התביעה המקורי נטען שתקופת העבודה היא מחודש 7/15 עד 4/17, הרי שבכתב התביעה המתוקן התובע טוען שהועסק אצל שתי מעסיקות מחודש 11/10 ועד 6/12, וחזר לעבוד בשורותיהן בחודש 7/15 ועד לחודש 6/17. מדובר בתקופת העסקה שונות לחלוטין.

ג. התובע טוען, לראשונה, כי בתקופת העסקה הראשונה מחודש 11/10 ועד 6/12 לא הונפקו לו תלושי שכר. יצוין כי בפרוטוקול הדיון מיום 29.5.18 נטענה טענה שונה מפי בא כוחו (עמ' 3 לפרוטוקול, ש' 23).

ד. התובע טוען שעבד במשרה מלאה, וגם בעניין זה נטענה מפי בא כוחו טענה שונה בדיון ביום 29.5.18 (עמ' 3 לפרוטוקול, ש' 18).

ה. בעוד שבכתב התביעה המקורי נטען ש"התובע פוטר לאור מחלוקת פנימיות" (כך במקור) (סעיף 10), הרי שבכתב התביעה המתוקן נטען להתפטרות ("בעקבות הפחתה ממשכורתו התובע הודיע כי אינו מוכן להמשיך לעבוד", סעיף 23).

ו. בעוד שבכתב התביעה המקורי נטען שהשכר השעתי האחרון עמד על סך 23.12 ש"ח, בכתב התביעה המתוקן נטען שהשכר השעתי האחרון עמד על סך 25 ש"ח.

ז. לכתב התביעה המתוקן התווספה עילת תביעה שעניינה אי מתן הודעה לעובד, בסכום של 5,000 ש"ח.

ח. באשר לסעדים הנתבעים: בנוגע לשלושה רכיבי התביעה (פיצויי פיטורים, ניכויים שלא כדין וגמול עבודה בשעות נוספות) הועלה הסכום הנתבע באופן משמעותי, מבלי שניתן לכך הסבר. כך למשל, רכיב התביעה שעניינו פיצויי פיטורים עמד במקור על 9,000 ש"ח, וכעת התובע העמידו על סך 16,662 ש"ח; רכיב התביעה שעניינו שעות נוספות הועמד בתחילה על סך 8,564 ש"ח, וכעת הועמד על סך 30,218 ש"ח.

ט. כפי שטענה הנתבעת בצדק, כתב התביעה המתוקן מתעלם מדיני ההתיישנות. בהינתן שהתביעה המקורית הוגשה בחודש ינואר 2018, הרי שעל פני הדברים התיישנה התביעה המתייחסת לתקופה שקדמה לחודש ינואר 2011.

י. אף מקובלת טענת הנתבעת לפיה כתב התביעה המתוקן מתעלם מנתק של שלוש שנים בין שתי תקופות ההעסקה.

6. בבר"ע 6254-12-14 גלית פיטרמן – בזק החברה הישראלית ל תקשורת בע"מ (פסק דין מיום 6.10.15), התייחס בית הדין הארצי לעבודה לדרישה להגשת תצהיר תומך בבקשה לתיקון כתב טענות, וקבע כך:

"ככלל, עת מדובר בבקשה לתיקון כתב טענות (כתב תביעה או כתב הגנה), ומועלות בה טענות עובדתיות להצדקת הבקשה לתיקון בעיתוי בו הוגשה, יש מקום שהמבקש את התיקון יגיש תצהיר לתמיכה בטענות אלה, ככל שאינן עולות מהחומר שבתיק".

7. מאחר שחלק מן הטענות שהוספו לכתב התביעה המתוקן מהוות טענות עובדתיות חדשות, אני מורה לתובע להמציא תצהיר בתמיכה לבקשתו להוספת הטענות העובדתיות שנוספו, כמפורט בסעיף 5 לעיל.

התצהיר יוגש לא יאוחר מיום 12.9.18, ובמסגרתו יבהיר התובע מתי למד על אותן עובדות חדשות, כיצד נודע לו עליהן ומדוע לא נכללו בכתב התביעה המקורי, כפי שהיה עליו לעשות אילו היה מגיש בקשה מנומקת המפרטת את הטענות העובדתיות שביסוד הבקשה לתיקון כתב התביעה.

8. עיון ביום 13.9.18.

ניתנה היום, י"ג אלול תשע"ח, (24 אוגוסט 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.