הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 68912-05-19

לפני:

כב' השופטת סאוסן אלקאסם

המערערת
קטרין ח'ליל
ע"י ב"כ: עו"ד א . חלאק
ממשרד עו"ד ס. אבו ורדה
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד א. יעקובי

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת ועדת עררים (אי כושר) מיום 13.2.19 (להלן: "הוועדה") אשר קבעה, כי המערערת לא איבד ה 50% לפחות מכושר השתכרות ה (להלן: " ההחלטה").

העובדות הצריכות לערעור
2. המערערת יליד ת שנת 2000.
3. ועדה רפואית מיום 12.10.18 קבעה למערער ת נכות רפואית משוקללת יציבה בשיעור 4 6%, בתחולה מיום 19.8.18, בגין ליקויים אלה:
מום לב – 40%;
אנמיה – 10%.
4. הוועדה התכנסה ביום 13.2.19, שמעה את תלונות המערערת ורשמה אותן כדלקמן:
"בוגרת תיכון, בעלת בגרות מלאה. מתכוונת ללמוד ראיית חשבון. סובלת מסחרחורת, חולשה כללית ואירועים של איבוד הכרה."
5. הוועדה קבעה, כי המערערת לא איבד ה 50% ויותר מכושר השתכרות ה ונימקה החלטתה בזו הלשון:
"בהופעתה בפני הוועדה התובעת מוסרת כי היא סיימה 12 ש"ל עם תעודת בגרות מלאה, מתכוונת ללמוד ראיית חשבון . מדובר בתובעת שליקוייה לא הפריעו לה לסיים בהצלחה לימודים תיכוניים, התופעות אותן מתארת בסעיף 3 לעיל אין בהן בכדי למנוע את השתלבות התובעת בעבודה פקידותית לסוגיה, כמו כן יכולה לעבוד בטלמרקטינג בשפה הערבית ומסוגלת לבצע עבודות שולחן. מסוגלת לבצע את אלה בהיקף של יום עבודה מלא. הוועדה מאמצת את המלצת עובד השיקום מיום 31.10.18 לראות בתובעת כמי שלא איבדה מכושרה להשתכר וזאת מהנימוקים שמצוינים בדוח זה. לאור האמור לעיל הערר נדחה."
על החלטה זו הוגש הערעור דנן.
טענות הצדדים
6. לטענת המערערת, בהחלטת הוועדה נפלו הטעויות המשפטיות הבאות:
המערערת סובלת מנכות לבבית בשל מום מולד קשה ביותר המתבטא בחדרי לב הפוכים, מצב שאינו מאפשר לה כל פעילות או עבודה שיש בה מאמץ פיזי מינימלי כלשהו, גם לא הליכה לכיוון מקום העבודה. לפיכך, העבודות המוצעות על ידי הוועדה אינן מתאימות לנכות המערערת שכן כל עבודה, לרבות עבודה משרדית כולל חשבונאות ועריכת דין או שפיטה, מצריכה מאמצים פיזיים ברמה כזאת או אחרת.
הוועדה התעלמה לחלוטין בקביעת כושר העבודה ממוגבלותה הקשה במיוחד של המערערת לאור העובדה, כי היא אומנם בעלת השכלה תיכונית, אבל ללא עבר תעסוקתי כלל, ומשכך ל טענת המערערת, יש לבחון את עניינה ביחס לעבודות של כלל הציבור ולא לדחות את עניינה על הסף בשל כך שהיא למדה במסגרת תיכונית.
המערערת עוד לא התחילה את לימודיה האקדמאיים וגם עת תתחיל, לא ברור אם אכן תצליח להשתלב ולהתגבר על הקשיים שיעמדו בפניה.
החלטת הוועדה לקונית ואינה מנומקת כלל. הוועדה אימצה את המלצת פקיד השיקום, שהיא בבחינת "כלי עזר" בלבד, ללא כל נימוק.
הוועדה לא פירטה מהן "עבודות השולחן" אליהן התכוונה בהחלטתה ומדוע הסיקה, כי המערערת מסוגלת לעבודות אלה בהתחשב במצבה ובגילה.
7. מנגד, טוען המשיב כי דין הערעור להידחות מהנימוקים שלהלן:
אין בנימוקי הערעור הצבעה על פגם משפטי בהחלטת הוועדה. טענות המערערת רובן ככולן מופנות כנגד שיקול דעתה המקצועי של הוועדה.
הוועדה הסבירה, כי נוכח נתוניה הסובייקטיביים של המערערת ובכלל זה היכולת הלימודית שהפגינה חרף ליקוייה הרפואיים, היא תוכל להשתלב בעבודות מקצועיות בסמוך לשולחן עבודה בהיקף מלא. מדובר בקביעה מקצועית בה אין מקום להתערב.
דין טענת המערערת לפיה נתונים סובייקטיביים אינם רלוונטיים בבחינת כושר ההשתכרות – להידחות, ש כן זו סותרת את החוק והפסיקה.
הוועדה הביאה במסגרת שיקוליה את השפעת הנכות הרפואית בציינה מפורשות שהמערערת תוכל להשתלב בעבודות שולחן.
הוועדה אימצה את עמדת פקיד השיקום מיום 31.10.18 לפיה המערערת מסוגלת להשתלב בעבודה, שאיננה פיזית, במשרה מלאה.
גיל המערערת תומך בקיומו של כושר עבודה, עת עתידה התעסוקתי פרוש לפניה, לרבות תכניותיה ללמוד ראיית חשבון. עובדה זו מצביעה, לשיטת המשיב, על יכולת תפקודית אצל המערערת. הוועדה התייחסה לנתונים מוכחים בהיבט של השכלה בציינה שהליקויים לא מנעו מהמערערת להשלים את לימודיה.
דיון והכרעה
8. לאחר שעיינתי בפרוטוקול הוועדה ובמכלול החומר שהובא לפני וכן לאחר ששקלתי טענות הצדדים, בכתב ובעל פה, מצאתי, כי דין הערעור להידחות. להלן אפרט טעמיי.
9. הלכה פסוקה היא, כי בית הדין מוסמך לדון בערעורים על החלטות ועדה לעררים (קביעת דרגת אי כושר) בעניינים משפטיים בלבד. עוד נפסק, כי הוועדה פועלת בתחום שאינו מחייב ידע בתחום הרפואה, בשונה מוועדה רפואית לעררים, ולכן בית הדין רשאי להתערב בהחלטתה, אך ורק במקרים קיצוניים הגובלים באי סבירות שכמוה כטעות שבחוק (דב"ע (ארצי) שם/1318-01 עטיה – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע טו 60 (1983).
10. כעולה מהאבחון הרפואי מיום 12.10.18, למערערת נקבעה כאמור נכות רפואית משוקללת יציבה בשיעור 4 6% בגין מום לב – 40% ו אנמיה – 10%.
11. למקרא פרוטוקול הוועדה מושא הערעור עולה, כי הוועדה הקשיבה לתלונות המערערת, נתנה דעתה לליקויים מהם היא סובלת ובחנה את השפעת ם על כושר עבודת ה; הוועדה נתנה דעתה לנתוניה הסובייקטיביים של המערערת כפי שאכן עליה לעשות.
הועדה הבהירה, כי מדובר במערערת שליקוייה לא הפריעו לה לסיים בהצלחה את לימודיה התיכוניים וציינה בנוסף את כוונות המערערת ללמוד ראיית חשבון. עובדות אלו הובאו כתימוכין למסקנות הועדה בדבר יכולת המערערת להשתלב בעבודות שאינן כרוכות במאמץ פיזי.
לדעת הוועדה אין בתופעות שתוארו על ידי המערערת בפניה (סחרחורת, חולשה כללית ואירועים של איבוד הכרה) כדי למנוע את השתלבות המערערת בעבודה בהיקף של יום מלא בסוגי העבודות שלהלן:
עבודה פקידותית או עבודת "ט למרקטינג בשפה הערבית" או בעבודות שולחן.
12. מדובר בקביעה מקצועית ברורה, סבירה ומנומקת, בה לא מצאתי טעות משפטית המצדיקה התערבות.
13. לא מצאתי בטענת המ ערערת, כי מצבה הרפואי איננו מאפשר לה כל פעילות או עבודה שיש בה מאמץ פיזי מינימלי כלשהו, כדי לסייע לה. מדובר בטענ ה ה מכוונת כנגד שיקול הדעת המקצועי-רפואי של הוועדה ומשכך דינ ה להידחות.
14. כך גם לא מצאתי ממש בטענת המערערת בעניין גילה. מדובר במערערת ילידת שנת 2000, כך שגילה הצעיר אכן פועל כנתון חיובי בנסיבות העניין המלמד על הפוטנציאל התעסוקתי העומד בפניה, כפי שאף צוין בהמלצת פקיד השיקום מיום 31.10.18, העולה בקנה אחד עם קביעת הוועדה ולפיה (הוגשה לתיק ביום 13.11.19):
"מדובר בבחורה צעירה בת 18 סיימה 12 שנ"ל והיום מתכוונת ללימודים גבוהים. גב' קתרין לא רואה בעצמה כמסוגלת לבצע עבודה מלאה על רקע מצבה הקרדיולוגי והיזקקה למנוחה או המנעות ממאמץ פיזי.
לעניין כושר השתכרות ובהסתמך על תוצאות אבחון רפואי והמלצת רופא מוסמך קאתרין תוכל לבצע עבודות ללא מאמץ גופני רב שבהתחשב בגילה הצעיר והפוטנציאל הלימודי תוכל לרכוש מקצוע שיקנה לה עבודה קלה ולא גופנית. יום עבודה מלא וכזה ממליץ לראותה כמי שלא אבדה מכושרה להשתכר."
סוף דבר
15. לאור כל האמור, ובהעדר פגם משפטי בהחלטת הוועדה – הערעור נדחה.
16. אין צו להוצאות.

הצדדים רשאים לפנות לבית-הדין הארצי לעבודה בבקשת רשות ערעור על פסק-דין זה, תוך 30 יום מיום המצאתו.

ניתן היום, כ' כסלו תש"פ, (18 דצמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .