הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 67932-05-19

11 אוקטובר 2019
לפני:

כב' הנשיא אלכס קוגן

המערערת
אילנית כהן
ע"י ב"כ: עו"ד יצחק פז
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד גיא סיוון

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה), מיום 05.05.19 ("הוועדה"), אשר קבעה למערערת דרגת נכות יציבה בשיעור 0%, מיום 01.09.18 ("ההחלטה").

הרקע העובדתי

2. המערערת ילידת 1973, רואת חשבון במקצועה. המערערת נפגעה ביום 09.08.17, והאירוע הוכר על ידי המשיב כתאונת עבודה, כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. הפגימה שהוכר ה ה יא " חבלה בקרסול שמאל".

3. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למערערת, ביום 18.11.18, נכות יציבה בשיעור 0% מיום 01.09.18 המערערת הגישה ערר כנגד החלטה זו.

4. הוועדה הרפואית לעררים התכנסה ביום 05.05.19, בהרכב מומחה באורטופדיה, מומחה בנוירולוגיה ומומחה ברפואה פנימית. לאחר שהקשיבה לתלונות המערערת ולטיעוני הערר מפי בא כוחה, עיינה הוועדה בחומר הרפואי.

הוועדה קבעה בסעיף הבדיקה כדלקמן:

"צילום קרסול שמאל מתאריך 9.9.18: מבנה גרמי שמור ללא ממצא חריג.
MRI מתאריך: קיים פרגמנט של ה ITFL ללא קרע, יתכן שבר תלישה ישן ATFL מעובה ללא קרע.
בבדיקה: הליכה בעזרת תומך לקרסול שמאל, כיפוף פלנטארי מלא, ללא רגישות בפטישונים, יציבות תקינה של הקרסול.
טווח תנועות מלא קרסול יציב ללא פתיחה סאבטלארית".

הוועדה סיכמה מסקנתה כך:

"הוועדה עיינה בחוות דעתו של ד"ר גורדון ואינה מקבל את מסקנותיו, לא נמצאו בבדיקה היום את הממצאים שהוא ציין ודוחה את הערר".

לנוכח האמור, הוועדה הותירה את דרגת נכותה היציבה של המערערת בשיעור 0% מיום 01.09.18.

טענות הצדדים

5. לטענת המערערת, משהציגה לפני הוועדה חוות דעת מומחה באורתופדיה מטעמה, נדרשת הוועדה להתייחס באופן מפורט לממצאים שבחוות הדעת, ולהידרש באופן מעמיק למבחנים שיישם ד"ר גורדון בחוות דעתו. נטען עוד, שהיה על הוועדה לשקול יישום סעיף סל.

6. לטענת המשיב, הוועדה נדרשה לחוות הדעת מאת ד"ר גורדון וקבעה שאינה מאמצת את המלצותיו לנוכח שוני בממצאים. עוד טען המשיב, כי אופן עריכת הבדיקה ובחירת פריט הליקוי הם עניינים רפואיים המסורים לשיקול דעתה המקצועית של הוועדה.

דיון והכרעה

7. לאחר עיון בנימוקי הערעור ובכתב התשובה, בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר המונח לפני ונתתי דעתי לטענות הצדדים, הגעתי למסקנה, כי דין הערעור להידחות ואין טעם להתערבות בית הדין בהחלטת הוועדה.

8. חוות הדעת של ד"ר גורדון מיום 21.12.18: כעולה מהחלטת הוועדה, חוות הדעת של המומחה מטעם המערערת הונחה לפניה והיא עיינה בה. הוועדה קבעה בעמוד 5 לפרוטוקול שאינה מקבלת את מסקנותיו של ד"ר גורדון הואיל ו "לא נמצאו בבדיקה היום הממצאים שהוא ציין". דין הוא שממצאים רפואיים שונים מהווים הנמקה ברורה והתייחסות מספקת לחוות דעת או לקביעה רפואית שונה מזו של הוועדה. אין בידי לקבל את טענת המערערת שלפיה על הוועדה להידרש לאותם מבחנים שיישם המומחה מטעמה בחוות דעתו. אף אין לומר שהוועדה נדרשת לבחינה השוואתית של הממצאים שמצאה בבדיקתה אל מול הממצאים שתוארו בחוות הדעת. אופן עריכת הבדיקה הקלינית הוא עניין רפואי המסור לשיקול דעתה של הוועדה, והיא רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המקצועי, את המבחנים והאמצעים הרפואיים, ו הכל בשים לב לסוג המגבלה הרלוונטית ולפרקטיקה הרפואית המקובלת או הסבירה לגבי דרך בדיקתה.

9. בעניינה של המערערת, ניכר מהחלטת הוועדה שנערכה בדיקה קלינית מקיפה, ובין היתר נמצא כיפוף פלאנטרי מלא, יציבות תקינה של קרסול שמאל, טווח תנועות מלא, קרסול יציב ללא פתיחה סבטאלרית. משלא מצאה הוועדה הגבלה בתנועות הקרסול, הרי שמסקנתה שהפגיעה בעבודה לא הותירה למערערת נכות המתבטאת באחוזים, היא סבירה ונהירה. במצב דברים זה אף ברורה מסקנת הוועדה שאינה מקבלת את קביעותיו של ד"ר גורדון, המומחה מטעם המערערת. למעלה מהדרוש יצוין, כי למקרא חוות הדעת עולה שהמומחה מטעם המערערת תיאר הגבלות תנועה בקרסול שמאל, ומכאן שהוועדה התמודדה עם הממצאים העולים מחוות הדעת והגיעה לממצאים שונים. על כן, נדחית טענת המערערת בנוגע להתייחסות הוועדה לחוות הדעת של ד"ר גורדון.

10. יישום פריט ליקוי 35: מפרוטוקול הוועדה עולה שב"כ המערערת שהתלווה אליה ביקש מהוועדה לקבוע לה נכות לפי סעיף סל. מכאן שטענה זו הונחה לפני הוועדה, וחזקה עליה שנתנה דעתה לטענה זו. יחד עם זאת, משקבעה הוועדה שמצבה של המערערת אי נו מצדיק נכות, אין מקום להתערבות בית הדין בקביעתה הרפואית המנומקת והסבירה. אוסיף בהקשר זה, כי בדין טען המשיב שטענות בנוגע לבחירת פריט ליקוי ושיעור הנכות התואם את מצבה של המערערת, הן טענות המכוונות כנגד קביעות רפואיות מובהקות. משכך דינה להידחות.

סוף דבר

11. לאור כל האמור, הערעור נדחה.

12. אין צו להוצאות.

13. לצדדים מוקנית, בתוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין.

ניתן היום, י"ב תשרי תש"פ, (11 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .