הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 65194-07-18

20 מרץ 2019
לפני:

כב' הנשיא אלכס קוגן

המערערת
מחאמיד סנא
ע"י ב"כ: עו"ד אושרה קידר
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד רואד סואעד

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה לעררים לשירותים מיוחדים, מיום 15.4.18 ("הוועדה"), אשר קבעה, כי המערערת תלוי ה בעזרה רבה מהזולת ב ביצוע כל פעולות היום יום ברוב שעות היממה , וזאת לתקופה שמיום 1.1.17 ועד 30.9.17 ("ההחלטה").

הרקע העובדתי

2. כעולה מן התיק, המערערת ילידת 1964, סובלת מטרשת נפוצה עם חולשת ארבע גפיים, ליקוי ראיה, מצב לאחר החלפת מפרק ירך שמאל ומחלה ניוונית של עמוד השדרה.

3. למערערת נקבעה זכאות לשירותים מיוחדים בשיעור 188% לתקופה שקדמה ליום 1.1.17, ואף נקבעה לה זכאות לגמלת שירותים מיוחדים בשיעור 188% החל מיום 1.10.17.

4. ועדה רפואית לעררים מיום 4.7.17 קבעה שהמערערת תלויה בעזרה רבה מהזולת בביצוע כל פעולות היום יום ברוב שעות היממה. בעקבות החלטת הוועדה הרפואית לעררים הופחת שיעור הזכאות מ-188% ל-112% וזאת לתקופה שמיום 1.1.17 ועד 30.9.17.

5. המערערת הגישה ערעור לבית דין זה כנגד החלטה זו (ב"ל 12599-10-17). בית הדין אישר ביום 6.3.18 את הסכמת הצדדים שלפיה יוחזר " עניינה של המערערת לוועדה לעררים לשר"מ מיום 4.7.17 על מנת שתשוב ותבחן את קביעתה בגין זכאותה של המערערת לקצבת שירותים מיוחדים בשים לב לקביעות קודמות ומאוחרות שניתנו בעניינה באשר לשיעור ומידת הזכות" ("פסק הדין המחזיר") .

החלטת הוועדה

6. הוועדה התכנסה ביום 15.4.18, לפניה הופיעה המערער ת בליווי בעלה וללא באי כוחה. הוועדה הקשיבה למערערת ורשמה את דבריה בסעיף 4 לפרוטוקול, כך:

"בת 54 ש', הגיעה לוועדה בליווי בעלה.
הדיון נערך לאחר פס"ד מיום 6.3.18.
המצב שלה נשאר אותו דבר. מערערים על התקופה בה קיבלה 112% שר"מ.
יד ימין היתה חלשה ועכשיו לא מתפקדת. חלשה לגמרי. לא יכולה לענות לטלפון. לפני שנה דיברה בטלפון עם אוזנייה.
ניידות- גם לפני שנה היתה רתוקה לכיסא.
הפרשות- לא שולטת על הסוגרים, הבעל מחליף טיטולים.
רחצה- הבעל רוחץ אותה.
אכילה- הבעל מאכיל אותה. גם לפני שנה האכיל אותה. שותה אנשור. לדברי הבעל נופל לה מהיד.
הלבשה- מולבשת ע"י הבעל. גם לפני שנה הולבשה על ידי הבעל".

הוועדה התייחסה לתפקוד המערערת בתחומי פעולות היום יום, וקבעה כך:

"ניידות בתוך הבית
הוועדה עיינה בדו"ח הערכת תלות של רופאה נוירולוגית מ-8.1.17 וכן בדו"ח הערכת תלות של אחות מיום 24.4.17 וסבורה כי בתקופה הנדונה היתה מסוגלת להתהלך למרחקים קצרים בתמיכה והשגחה והייתה זקוקה לעזרה בקימה.
זקוק לסיוע במידה רבה .
הלבשה
בתקופה הנדונה, עפ"י התיעוד הרפואי ועפ"י הערכות התלות היתה עם יד ימנית תפקודית. מסיבה זו הוועדה סבורה שהיתה יכולת ללבוש פלג גוף עליון עם יד שמאל כעזר ולא היתה יכולת ללבוש בגדים בפלג גוף תחתון.
זקוק לסיוע במידה רבה.
רחצה
מהסיבה שתוארה בסעיף קודם היתה יכולת לרחוץ פנים וידיים אך היתה זקוקה לעזרה פעילה ברחצת הגוף.
זקוק לסיוע במידה רבה.
אכילה
מאותה סיבה, היתה יכולת לאכול ולשתות באופן עצמאי עם יד ימנית אך היתה זקוקה לסיוע בחימום והגשה.
זקוק לסיוע מועט.
היגיינה אישית
בתקופה הנדונה שלטה על הסוגרים. אין תיעוד רפואי על חוסר שליטה או שימוש במוצרי ספיגה אך היתה זקוקה לעזרה בניידות והיגיינה אישית.
זקוק לסיוע במידה רבה.
סה"כ ניקוד ADL: 36".

בסעיף ההשגחה ציינה הוועדה, כי המערערת לא זקוקה להשגחה משום ש "אין ירידה קוגניטיבית גם היום". לאחר מכן, פנתה הוועדה לבחון את תלותה של המערער ת בזולת בפעולות משק הבית ( IADL), וקבעה כדלקמן:

"הכנת מזון
בתקופה הנדונה היתה מסוגלת לאכול אוכל מוצק באריזה פשוטה עם ידי ימנית תפקודית.
זקוק לסיוע במידה רבה.
הפעלת מכשירים
היתה מסוגלת להשתמש במכשירים חשמליים עם יד ימין ברמה בסיסית .
זקוק לסיוע מועט.
אחזקת בית
לא היתה מסוגלת לבצע כל פעילות של אחזקת הבית.
תלוי לחלוטין.
טיפול תרופתי
היתה נזקקת לעזרה בהכנת קופסת תרופות שבועית .
זקוק לסיוע מועט.
קניות
היתה זקוקה לעזרה בקניות בשל מגבלה פיזית קשה.
זקוק לסיוע במידה רבה.
סידורים מוסדיים וכספים
ניהלה ענייניה באופן עצמאי אך היתה זקוקה לסיוע בשל מגבלה פיזית.
זקוק לסיוע מועט.
סה"כ ניקוד IADL: 10".

בסעיף הנימוקים קבעה הוועדה, כי "לאחר עיון במסמכים הרפואיים והערכות תלות הקודמות לתקופה הנדונה הוועדה סבורה שהניקוד שניתן תאם את מצבה הרפואי, נוירולוגי והתפקודי בתקופה זו", ולכן דחתה את הערר.

טענות הצדדים

7. לטענת המערערת, שגתה הוועדה בקביעותיה בנוגע למידת תלותה בזולת בתחום הניידות, ההלבשה, האכילה, ההיגיינה האישית, הכנת מזון, הפעלת מכשירים, טיפול תרופתי, עריכת קניות וסידורים מוסדיים . טענת הערעור העיקרית היא שהמערערת סובלת משיתוק קשה ברגל שמאל ומוגבלת בניידות בשיעור 80%; מרותקת לכיסא גלגלים עקב מצבה; אינה שולטת על הסוגרים; סובלת ממחלת הטרשת הנפוצה ועקב החמרה במצבה היא סובלת גם מחולשת פלג גוף ימין.

8. לטענת המשיב, לא נפל פגם בהחלטת הוועדה, אשר קיימה את הוראות פסק הדין ונימקה את קביעותיה הרפואיות לפי שיקול דעתה המקצועי.

דיון והכרעה

9. לאחר עיון בכתב הערעור ובכתב התשובה, בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר המונח לפניי ולאחר שקילת טענות הצדדים בעל פה ובכתב, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הערעור להידחות.

10. תפקידה של ועדת ערר לשירותים מיוחדים לבדוק את מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת, את הצורך בהשגחה עליו ואת התקופה שבה המבוטח תלוי בעזרת הזולת או זקוק להשגחה. מבחני הזכאות לשירותים מיוחדים הם מבחני התפקוד במסגרת הביתית ובפעולות משק הבית היומיומיות (ADL ו- IADLׂ) . תכלית מתן הקצבה היא לעזור ולסייע למבוטח בביצוע פעולות היום יום במסגרת משק ביתו.

11. כידוע, בית הדין מוסמך לדון במסגרת ערעור על החלטות ועדות רפואיות לעררים רק בשאלות משפטיות. כבר נקבע כי במסגרת סמכותו בית הדין לעבודה בוחן אם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה. נוסף לאמור, במקרה דנן הוחזר עניינה של המערערת לוועדה על ידי בית הדין, ולכן על הוועדה להתייחס אך ורק להוראות פסק הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה.

12. עיון בהחלטת הוועדה מעלה, שהוועדה הקשיבה לתלונות המערערת ולדברי בעלה כפי שנרשמו בפירוט בסעיף 4 לפרוטוקול. הוועדה התייחסה לליקוי ה הרפואיים של המערערת ולמגבלותיה התפקודיות כמתואר בסעיף 5 לפרוטוקול. הוועדה בחנה את מידת תלותה של המערערת בעזרת הזולת בתקופה הרלוונטית בהתאם לרישומים הרפואיים שבתיק, ובין היתר סמכה החלטתה על דו"ח הערכת תלות של רופאה מומחית בנוירולוגיה מיום 8.1.17 ועל דו"ח הערכת תלות של אחות מיום 24.4.17. בהילוכה בדרך זו מילאה הוועדה אחר הוראות פסק הדין משבחנה את מידת תלותה של המערערת בזולת בשים לב לקביעה קודמת שניתנו בעניינה. אופן בדיקת המערערת – בין אם עריכת בדיקה ישירה ובין אם הסתמכות על תיעוד רפואי – נתון לשיקול דעתה המקצועי של הוועדה. לא נמצאה טעות משפטית בהחלטת הוועדה לבסס מסקנותיה בנוגע ליכולותיה של המערערת על הרישומים הרפואיים, וזאת בהתחשב בזמן שחלף בין התקופה הנדונה (ינואר עד ספטמבר 2017) ובין מועד כינוס הוועדה (אפריל 2018). בהתאם להתרשמותה של הוועדה ושיקול דעתה המקצועי הגיעה הוועדה למסקנה שבתקופה הנדונה המערערת היתה מסוגלת להתנייד באופן עצמאי למרחקים קצרים. עוד קבעה הוועדה, כי על פי התיעוד הרפואי שהונח לעיונה, בתקופה הנדונה יד ה הימנית של המערערת היתה תפקודית. לכן נקבע שהמערערת היתה מסוגלת להתלבש, לרחוץ פנים וידיים, לאכול ולשתות באופן עצמאי עם ידה הימנית. יש לזכור, כי יחד עם האמור לא נקבע שלא מתקיימת תלות בזולת, והוועדה התרשמה שהמערערת היתה זקוקה לסיוע במידה רבה בתחום הניידות בתוך הבית, ההלבשה, הרחצה והיגיינה האישית. אלא שלדעת הוועדה לא ניתן לקבוע כי בתקופה הנדונה המערערת היתה תלויה בזולת לחלוטין. לא מצאתי שנפלה טעות משפטית במסקנה זו של הוועדה ומקובלת עלי טענת המשיב שאין מקום להתערב בשיקול דעתה של הוועדה. הוועדה הוסיפה וקבעה, כי בתקופה הנדונה המערערת היתה מסוגלת להשתמש ביד ימין כדי לאכול אוכל מוכן ולהפעיל מכשור חשמלי. טענות הערעור בתחומים אלה מכוונות כנגד קביעות רפואיות מובהקות, ואין מקום להתערבות בית הדין בקביעות הוועדה אשר עיינה בתיעוד הרפואי, ניתחה את הרישומים העולים ממנו ונימקה את מסקנותיה. שוכנעתי, אפוא, ש הערעור אינו מצביע על טעות משפטית המצדיקה התערבות בית הדין.

13. לסיום נטען כי המערערת זומנה לדיון בוועדה מבלי שהמשיב עדכן את בא כוחה ומבלי שנשלח הזימון לוועדה למשרד ב"כ המערערת. משהופיעה המערערת לדיון בוועדה, טענה טענותיה והצהירה שהיא מסכימה להיבדק על ידי חברי הוועדה, היא אינה רשאית לטעון טענה זו, ואין בה טעם המצדיק התערבות בית הדין בהחלטת הוועדה. לפיכך, גם טענת ערעור זו נדחית.

סוף דבר

14. לאור כל האמור, הערעור נדחה.

15. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

16. הצדדים יכולים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.

ניתן היום, י"ג אדר ב' תשע"ט, (20 מרץ 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .