הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 59242-07-17

28 פברואר 2018
לפני:

כב' נשיא אלכס קוגן

המערערת
מהא חליל ת"ז XXXXXX385
ע"י ב"כ: עו"ד פרח
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד סעדי

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נכות כללית), מיום 7/5/17 ("הוועדה"), אשר קבעה למערערת דרגת נכות יציבה בשיעור 51% מיום 20/3/15 ("ההחלטה").

החלטת הוועדה

2. ביום 20/6/16 התכנסה הוועדה הרפואית לעררים לדון בערר המערערת, בהרכב מומחה באורטופדיה, מומחה בכירורגיה ומומחה ברפואה פנימית. הוועדה הקשיבה לתלונות המערערת, ערכה לה בדיקה קלינית, ובטרם סיכום הדיון, הפנתה הוועדה את המערערת לבדיקת יועץ מומחה אף אוזן גרון.

3. הוועדה שבה והתכנסה ביום 7/5/17, עיינה בחוות דעת היועץ המומחה בתחום אף אוזן גרון, ואימצה את מסקנותיו. למערערת נקבעה, כאמור, דרגת נכות רפואית משוקללת בשיעור 51%, לפי הפירוט הבא:

10% נכות בגין ליקוי שמיעה, לפי פריט ליקוי 72(1)(ב)(3).
20% נכות בגין בקע סרעפתי, לפי פריט ליקוי 12(2)(ג)(I)-(II).
10% נכות בגין כליה ימנית קטנה, לפי פריט ליקוי 22(3)(א).
0% נכות בגין זיהומים בדרכי השתן, לפי פריט ליקוי 23(2)(א)(I).
0% נכות בגין מצב לאחר כריתת כיס מרה, לפי פריט ליקוי 16(7)(א).
0% נכות בגין מצב לאחר בקע טבורי, לפי פריט ליקוי 20(א).
10% נכות בגין משקל עודף, לפי פריט ליקוי 14א(3).
0% בגין יתר לחץ דם, לפי פריט ליקוי 9(3)(א).
10% בגין הגבלה קלה בעמוד שדרה מותני, לפי פריט ליקוי 37(7)(א).
5% בגין קישיון אצבע 5, לפי פריט ליקוי 44(4).
20% בגין מחלה ניוונית בברכיים, לפי פריט ליקוי 35(1)(ג).
10% בגין מחלת לב איסכמית, לפי פריט ליקוי 9(1)(ג)( I).

טענות הצדדים

4. לטענת המערערת, הוועדה לא נימקה את החלטתה כדבעי, לא ייחסה משקל ראוי למסמכים הרפואיים, לא התייחסה לכל המגבלות והליקויים, ולא ערכה בדיקה קלינית מקיפה דיה.

5. בכתב התשובה הסכים המשיב, כי נפל ו בהחלטת הוועדה פג מים המצדיקים השבת עניינה של המערער ת, על מנת שהוועדה תדון בשלושה נושאים: עמוד שדרה מותני, קרסוליים ושומנים בדם.

6. על יסוד ההסכמה האמורה נותרו לבירור יתר טענות הערעור, אשר בנוגע אליהן נותרו הצדדים חלוקים.

דיון והכרעה

7. לאחר שעיינתי בפרוטוקולים של הוועדה ובכלל החומר המונח לפני, ונתתי דעתי לטענות הצדדים בכתב ובעל פה, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין יתר טענות הערעור להידחות, ויש לקבל את הערעור בהתאם להסכמת המשיב.

נכות בגין יתר לחץ דם

8. המערערת טענה, כי היא מקבלת טיפול תרופתי, אולם הוועדה לא עיינה במסמכים הרפואיים, לא הסבירה את בחירת פריט הליקוי ולא נימקה את שיעור הנכות שקבעה בגין ליקוי זה.

9. לטענת המשיב, ליקוי זה נבדק על ידי הוועדה, אשר קבעה שהוא תואם 0% נכות, ולא הוצג תיעוד רפואי הסותר את קביעתה הרפואית של הוועדה.

10. עיון בהחלטת הוועדה מעלה , כי למערערת נקבעה נכות בשיעור 0% בגין יתר לחץ דם, לפי פריט ליקוי 9(3)(א) הקובע "לחץ דם דיאסטולי קבוע שאיננו עולה על 95 מ"מ כספית, ללא סימנים אובייקטיבים של פגיעה בלב, בכליות או ברשתיות". המערערת לא הציגה לבית הדין תיעוד רפואי העומד בסתירה לקביעת הוועדה. לפיכך, לא עלה בידי המערערת להצביע על טעות בולטת או אי התאמה ניכרת בין מצבה הרפואי כעולה מהמסמכים הרפואיים שעמדו לעיון הוועדה לבין מסקנתה בנוגע לשיעור הנכות התואם את מצבה של המערערת בעניין זה. לפיכך, טענת ערעור זו נדחית.

הנכות בגין כריתת כיס מרה ו זיהומים בדרכי השתן

11. לטענת המערערת, יש תיעוד רפואי שהוועדה התעלמה ממנו. נטען עוד, כי הוועדה לא נימקה את הנכות שהעניקה בגין כריתת כיס מרה ולא דנה בסיבוכים עקב הכריתה (שינויים פיברוטיים של הכליה הימנית, בעיות בקיבה, ציסטה).

12. לטענת המשיב, הוועדה בדקה את המערערת וקבעה, כי אין סיבוכים בעקבות כריתת כיס מרה. המשיב הוסיף וטען, כי המערערת לא הציגה מסמך הסותר את קביעות הוועדה.

13. עיון בפרוטוקול הוועדה מיום 20/6/16 מעלה, כי הוועדה עיינה במסמכים הרפואיים וקבעה, כי מצבה של המערערת הינו מצב לאחר כריתת כיס מרה לפרוסקיבית ללא סיבוכים. לפיכך, הוענקה למערערת נכות בשיעור 0%, לפי פריט ליקוי 16(7)(א), הקובע "מצב לאחר ניתוח בכיס המרה ודרכי המרה ללא הפרעות או הפרעות קלות בלבד". המערערת לא הציגה תיעוד רפואי המעיד על הפרעות בינוניות המצדיקות הענקת נכות גבוהה יותר או יישום פריט ליקוי אחר מזה שיישמה הוועדה. למעשה, ה טיעון בעניין זה מכוון כנגד קביעה רפואית מובהקת. משלא הצביעה המערערת על סתירה בולטת או אי התאמה ניכרת בין הממצאים הקליניים שמצאה הוועדה לבין פריט הליקוי שיושם, אין מקום להתערבות בית הדין בעניין זה.

14. בהתייחס לזיהומים בדרכי השתן קבעה הוועדה נכות בשיעור 0%, לפי פריט ליקוי 23(2)(א)(I), שעניינו דלקת קלה של שלפוחית השתן, ללא הפרעות. גם בעניין זה טענת המערערת מופנית כנגד עניין רפואי מובהק הנתון לשיקול דעתה של הוועדה. המערערת לא הצביעה על חוסר סבירות בבחירת פריט הליקוי או בשיעור הנכות שקבעה, ולכן אין מקום להתערבות בית הדין בשיקול דעתה של הוועדה.

הנכות בגין בקע סרעפתי

15. לטענת המערערת, הוועדה לא נימקה קביעת נכות בשיעור 20% לפי פריט ליקוי מותאם. דין הטענה להידחות. מהחלטת הוועדה עולה, כי נקבעה למערערת נכות בשיעור 20%, לפי פריט ליקוי מותאם 12(2)(ג)(Iׂ)-(II), היינו בקע סרעפתי ברמה קלה עד בינונית. המערערת לא טענה שיש לקבוע לה נכות גבוהה יותר, וממילא לא הציגה לבית הדין תיעוד רפואי המעיד על ליקוי בדרגת חומרה גבוהה מזו שקבעה הוועדה. הטענה נטענה במידה רבה בעלמא וללא כל ביסוס. על כן, אין מנוס מהמסקנה שאין בטענת ערעור זו כדי להצדיק התערבות בית הדין בשיקול דעת הוועדה, שכן ממילא לא הצביעה המערערת על טעות משפטית בקביעתה הרפואית של הוועדה.

הנכות בגין שינויים ניווניים בברכיים

16. הוא הדין בנוגע לטענת ערעור זו. המערערת טענה , כי הוועדה לא נימקה קביעת נכות בשיעור 20%. יחד עם זאת, המערערת לא הציגה כל תיעוד רפואי העומד בסתירה לקביעת הוועדה, או מלמד על טעות משפטית בבחירת פריט הליקוי ובקביעת שיעור הנכות לפי פריט ליקוי 35(1)(ג). לפיכך, נדחית גם טענת ערעור זו.

סוף דבר

17. לאור כל האמור, הערעור מתקבל בחלקו. עניינה של המערערת יוחזר לוועדה בהרכבה הקודם על מנת שתפעל כדלקמן:

א. עמוד שדרה מותני: הוועדה תבדוק את המערערת בדיקה קלינית ותשקול את נכותה של המערערת בהתאם.

ב. הנכות בקרסוליים: הוועדה תעיין בבדיקת אולטרה סאונד, אשר ממצאיה הדגימו "בצקת ניכרת בשכבת שומן תת עורי באספקט קדמי של הקרסול", ותקבע אם יש בממצא זה כדי לשנות מקביעתה.

ג. שומנים בדם: הוועדה תבחן את תלונות המערערת בעניין זה, ותקבע את הנכות בהתאם.

המערערת ובא כוחה יזומנו להופיע לפני הוועדה, ויתאפשר להם לטעון לפניה.
החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת.

18. בנסיבות העניין, נוכח הסכמת המשיב בשלושה נושאים ומשנדחו יתר טענות הערעור – אין צו להוצאות.

19. לצדדים מוקנית, בתוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין.

ניתן היום, י"ג אדר תשע"ח, (28 פברואר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .