הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 59229-02-18

11 יולי 2019

בפני: כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע:
פהד עלי
ע"י ב"כ: עו"ד מטאנס שאער ואח'

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ענת רישין נקש ואח'

החלטה

לפנינו בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה - יועץ רפואי במסגרת תביעת התובע להכיר בפגיעה בגבו בדרך המיקרוטראומה כפגיעה בעבודה.
ביום 21.4.2019 התקבלה חוות דעתו של ד"ר עידו ציון בעקבות החלטת בית הדין מיום 7.3.2019.
ביום 19.5.2019 התקבלה בקשה מטעם הנתבע להעביר למומחה שאלות הבהרה. בתגובתו מיום 6.6.2019 , הגם שהסכים להגיון העומד מאחורי השאלות, התנגד התובע להפנייתן מהטעם שהשאלות לא נועדו להבהיר או להשלים דבר מה בחוות הדעת.
התובע הודיע כי הוא מסכים למתן פסק דין המכיר רק בכאבי הגב (ולא בפגיעה הדיסקלית בגובה L4 L5) כפגיעה בעבודה על דרך ההחמרה.
בהחלטתנו מיום 11.6.2019 הורינו לנתבע להגיש תגובתו להצעת התובע למתן פסק דין ובתגובתו מיום 3.7.2019 הודיע הנתבע כי אינו יכול להסכים בשלב זה להצעת התובע והוא מבקש להעביר למומחה את השאלות שנתבקשו. הנתבע סבור שלא ניתן להכיר בכאבי הגב כפגיעה בעבודה זאת מאחר ולא נמצאו שינויים ניווניים במפרקים הפסטליים וקיים תיעוד על כאבי גב מתאונת עבודה מיום 15.5.1989, ולפיכך יש להבהיר לכל פחות האם ישנה החמרה בכאבי הגב מהמצב לאחר תאונת העבודה מיום 15.5.1989.
בפסיקה נקבע כי בית הדין ייתן רשות להציג שאלות הבהרה כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה. נקבע כי דרך המלך היא להתיר העברת שאלות הבהרה למומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין וכי מקום בו קיים ספק בדבר הרלוונטיות של השאלה, על בית הדין האזורי להתירה כדי שלא למנוע מבעל דין את האפשרות להבהיר חוות דעת שיש בה משמעות רבה בקביעת גורל תביעתו.
כן יש ליתן את הדעת לכך ששאלות ההבהרה הן תחליף לחקירה נגדית של המומחה, אשר בדרך כלל אינה מתאפשרת בתיקים מסוג זה. נקבע כי "בהתחשב במשקל הרב אשר ניתן בפסיקתו של בית דין זה לחוות הדעת הרפואית של המומחה הרפואי האובייקטיבי, וכן בהתחשב בכך ששאלות ההבהרה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה- דרך המלך אשר נקבעה בפסיקה הינה הפניית שאלות הבהרה בהתאם לבקשת הצד".
עם זאת נקבע כי בית הדין לא יתיר הצגת שאלות החורגות מהתשתית העובדתית אשר נקבעה ע"י ביה"ד, שאלות היפותטיות, שאלות ה"מתווכחות" עם מסקנות המומחה וכאלה הבוחנות את ידיעותיו של המומחה ללא קשר לקביעותיו.
לאחר עיון בבקשה ובתגובת הצד שכנגד הגענו למסקנה כי יש להפנות למומחה את שאלות ההבהרה באשר הן עומדות באמות המידה שהותוו בהנחיות ובפסיקת בית הדין הארצי לעבודה.
על כן, השאלות עליהן יתבקש המומחה להשיב הן כדלקמן:
בחוו"ד ציינת כי על פי תנאי עבודתו של התובע היה צפוי למצוא שינויים ניווניים במפרקים הפסטליים, וכי במקרה של התובע נמצאה רק פגיעה דיסקלית בגובה L4-5 שמקורה קרוב לוודאי באירוע תאונתי מיום 15.5.1989. לאור האמור נא הסבר -
מדוע מצאת לנכון לקבוע קשר סיבתי בין הנזק בגבו של התובע ובין תנאי עבודתו וזאת לנוכח קביעתך כי היה צפוי למצוא אצל התובע שינויים ניווניים במפרקים הפסטלים אשר כאמור בחו"ד לא נמצאו אצל התובע.
האם התכוונת בחו"ד שיש מקום להכיר רק בכאבי גב תחתון כפגיעה בעבודה, ולא בפגיעה הדיסקלית בגובה L4-5. נא הסבר תשובתך.
האם הכרתך בכאבי גב תחתון כפגיעה בעבודה הינה על דרך ההחמרה. נא הסבר תשובתך וזאת בשים לב לקביעתך כי לא נמצאו שינויים במפרקים הפסטליים וקיים תיעוד על תאונת עבודה ב- 15.5.1989.
במקביל להחלטה זו תינתן החלטה נפרדת המופנית למומחה, ובה השאלות עליהן הוא מתבקש להשיב, ועותק ממנה יישלח לצדדים.
הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת החלטה זו.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ט, (11 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.