הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 5899-06-17

20 פברואר 2018
לפני: כב' השופטת דניה דרורי
התובע:
אלי אדרי
ע"י ב"כ: עו"ד ששון חורש
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד יפעת קונה
החלטה

בהמשך לדיון מיום 16.1.18 ולהסכמת הצדדים למינויו של מומחה-יועץ רפואי בתחום האורתופדי, אני קובעת כדלקמן:

1. מינוי מומחה רפואי
ד"ר יובל קריגר, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי ( להלן – המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.
המומחה ייתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [ נוסח חדש], התשל"א – 1971 ( להלן – פקודת הראיות), ובכלל זה יפרט בחוות-דעתו את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן יצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

2. מסמכים רפואיים ואחרים
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
א. תיקו הרפואי של התובע קופת חולים מכבי.
ב. תיקו הרפואי של התובע קופת חולים לאומית.
ג. תיקו הרפואי של התובע בבית חולים זיו צפת.
ד. תיקו הרפואי של התובע בבית חולים אלישע.
ה. מסמכים רפואיים אשר צורפו לכתבי הטענות.
ו. דו"ח תקופות עיסוק ( נ/1).

3. התשתית העובדתית:
א. התובע יליד 8/1973.
ב. מאז שחרורו משירות חובה והחל מחודש 7/94, ועד לחודש 10/16, עבד התובע כטבח, כמפורט בדו"ח תקופות עיסוק נ/1.
ג. התובע עבד 5 עד 6 ימים בשבוע, כ-8 שעות ביום.
ד. במהלך תקופת עבודתו כטבח, ביצע התובע פעולת חיתוך ידנית של ירקות קשים ( כדוגמת גזר, בטטה, תפ"א), באופן יום יומי, בממוצע של 3 שעות ביום, למעט בתקופה שבין החודשים 4/15 עד 2/16 ( תקופת עבודה בבית אבות בן יהודה). במהלך תקופת העבודה של התובע בין החודשים 3/07 עד 2/08 עסק התובע בחיתוך ידני של ירקות קשים באופן יום יומי, בהיקף של 5,6 שעות ביום. בתקופה בין החודשים 9/03 עד 12/06 עסק התובע בחיתוך ידני של ירקות בממוצע של שעה עד שעתיים ביום.
ה. במהלך תקופת עבודתו כטבח, למעט בתקופה שבין החודשים 9/03 עד 12/06, עסק התובע באופן יום יומי בחיתוך ידני של שניצלים ועופות. חיתוך העופות בוצע כשהעוף חצי מופשר, פעולת חיתוך השניצלים והעופות ארכה בין 3 ל-5 שעות ביום.
בתקופה שבין החודשים 1/08 עד 10/13, הקדיש התובע לפעולות חיתוך שניצלים ועופות כפעמיים בשבוע, ובכל פעם שעתיים.
ו. במסגרת פעולת הכנת השניצלים, התובע היה צריך לדפוק את השניצלים, וזאת עשה באמצעות כרית כפות ידיו, במיוחד כף ידו הימנית.
בתקופה שבין החודשים 5/97 עד 5/2000 היה מדובר בפעולה יום יומית שארכה כשעה ביום במצטבר, וכך גם במהלך שנת 2016.
במהלך התקופה שבין החודשים 1/08 עד 10/13 ושוב בין החודשים 4/15 עד 2/16, מדובר על פעולה שבוצעה בתדירות של פעם בשבוע.
ז. בנוסף, התובע מבצע פעולת חיתוך של ירקות קשים במכונת חיתוך ( למעט בתקופה שבין 3/07 עד 2/08). לצורך ביצוע פעולה זו התובע אוחז ביד שמאל בידית ההפעלה של המכונה וביד ימין מכניס את הירקות הקשים למכונה. לצורך ביצוע פעולת החיתוך, התובע מוריד את ידית המכונה ביד שמאל ומפעיל לחץ על מנת לדחוף את הירקות לתוך הסכין שבתוך המכונה, וממשיך להפעיל לחץ כל זמן החיתוך. בזמן הפעלת המכונה, הידית שבה אוחז התובע ביד שמאל רוטטת. פעולה זו אורכת בין שעתיים ל-3 שעות, בין פעמיים ל-5 פעמים בשבוע.
ח. במהלך תקופות עבודתו כטבח, עשה התובע שימוש בבלנדר ידני גדול " רמבו", לצורך ערבוב וטחינה. את מוט הבלנדר התובע אוחז בשתי ידיו. בזמן הפעלת מוט הבלנדר המוט רוטט, והטחינה נעשית בפעולות של סיבוב והעלאת והורדת הידיים. פעולה זו בוצעה בעיקר במהלך התקופה שבין החודשים 4/15 עד 3/16 בתדירות יום יומית, ולפרק זמן של 40 דק' במצטבר.
ט. במסגרת עבודתו כטבח, ביצע התובע פעולות הכרוכות בערבוב מזון במיכלים גדולים, תוך שימוש בכף גדולה ( משוט), וכן נדרש להרים תבניות וסירים כבדים עם מזון.
י. בין הפעולות שהתובע ביצע, ובמיוחד במהלך תקופת העבודה שבין החודשים 4/15 עד 11/16, היתה גם הכנת קציצות, משימה זו כרוכה בערבוב העיסה, תוך שימוש בשתי הידיים וכדרור לקציצות. פעולה זו בוצעה בתדירות של כפעמיים בשבוע, כחצי שעה בכל פעם במצטבר.
יא. פעולת החיתוך הידנית באמצעות סכין, בוצעה כשהתובע עומד, ובאחת מהדרכים הבאות:

  1. כשהתובע אוחז את קת הסכין ביד ימין מאוגרפת ודוחף את הסכין על החומר מהחלק האחורי של להב הסכין, כשקצה הלהב נעוץ במשטח העבודה והחלק האחורי של הלהב והקת עולה ויורד.
  2. התובע אוחזת את קת הסכין באגרוף יד ימין, אבל במקום לחתוך עם החלק האחורי של הלהב, שהיא נשארת באוויר, התובע חותך עם כל הלהב, וכל הסכין עולה ויורדת.

יב. ידו הדומיננטית של התובע היא יד ימין.
יג. התובע מעשן החל מגיל 18, כקופסת סיגריות ליום.
יד. במהלך התקופה שבין החודשים 4/15 עד 3/16, עשה התובע שימוש בכפפת רשת ברזל, במהלך ביצוע פעולות של חיתוך של בשר ועוף, וזאת על ידו השמאלית.

4. השאלות:
א. מה הליקוי ממנו סובל התובע בידיו?
ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו ( כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ד. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו של התובע?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).
ה. האם נתקיימו בתובע התנאים להכיר במחלתו כ"מחלת מקצוע", ולו על דרך של החמרה, בהתאם לתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי ( ביטוח מפני פגיעה בעבודה) תשי"ד - 1954 ואם כן לאיזו מחלת מקצוע מתאים מצבו של התובע?

5. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
מובהר כי על הצדדים להימנע מלפנות ישירות למומחה.
אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובה המוטלת על המומחה לדווח על כל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במתן חוות דעתו.

6. התיק יובא לעיוני ביום 30.4.18.

המזכירות תמציא העתק החלטה לצדדים ולמומחה, בדואר רשום + אישור מסירה.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ח, (20 פברואר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.