הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 49911-07-18

01 פברואר 2019
לפני:

כב' הנשיא אלכס קוגן

המערער
מוחמד סייד אחמד
ע"י ב"כ: עו"ד ג'ואד סקס מטעם הלשכה לסיוע משפטי
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד רואד סועאד

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נכות כללית), מיום 7.6.18 ("הוועדה"), אשר קבעה למערער דרגת נכות זמנית בשיעור 54% מיום 1.2.18 ועד 31.1.19 ("ההחלטה").

החלטת הוועדה

2. ביום 10.1.18 התכנסה הוועדה הרפואית לעררים לדון בערר המערער, בהרכב מומחה באורטופדיה, מומחה בנוירולוגיה ומומחה ברפואה פנימית. הוועדה הקשיבה לתלונות המערער, ערכה לו בדיקה קלינית, בתחום הפנימי , האורטופדי והנוירולוגי. טרם סיכום הדיון ביקשה הוועדה ייעוץ מומחה בפסיכיאטריה.

3. המערער נבדק על ידי יועץ מומחה בפסיכיאטריה ביום 10.4.18, אשר קבע לו נכות זמנית בשיעור 20% בגין הפרעת הסתגלות, לפי פריט ליקוי 34(ב)(3), לתקופה שמיום 1.2.18 ועד 31.1.19.

4. הוועדה שבה והתכנסה ביום 7.6.18, ולאחר שעיינה בחוות דעתו של המומחה בפסיכיאטריה, אימצה את קביעתו וקבעה למערער דרגת נכות זמנית בשיעור 54%, לפי הפירוט הבא:

10% נכות בגין הגבלה קלה ע"ש מותני, לפי פריט ליקוי 37(7)(א), מיום 26.6.16.
20% נכות בגין הגבלה בינונית ע"ש צווארי, לפי פריט ליקוי 37(5)(ב), מיום 26.6.16.
20% נכות בגין ארטרוזיס שורש כף יד שמאל, לפי פריט ליקוי 35(1)(ג), מיום 26.6.16.
20% נכות בגין הפרעת הסתגלות, לפי פריט ליקוי 34(ב)(3), מיום 1.2.18 ועד 31.1.19.
10% נכות בגין השמנת יתר, לפי פריט ליקוי 14א(3), מיום 26.6.16
0% נכות בגין יתר לחץ דם, לפי פריט ליקוי 9(3)(א).
אין נכות נוירולוגית.
אין נכות קרדיולוגית.

טענות הצדדים

5. בנימוקי הערעור העלה המערער טענות בנוגע להרכב הוועדה, וכן בנוגע לליקויים בתחום האורולוגיה, העור, הפסיכיאטריה, הנוירולוגיה, הקרדיולוגיה והאורטופדיה. בדיון שהתקיים ביום 24.1.19 צמצם המערער את טיעוניו וחזר בו מהערעור בתחום העור והנוירולוגיה.

6. לטענת המשיב, הוועדה בדקה את המערער, עיינה בתיעוד הרפואי שהוצג לה וקבעה את נכותו של המערער לפי שיקול דעתה, כך שאין מקום להתערבות בית הדין בהחלטת הוועדה.

דיון והכרעה

7. לאחר שעיינתי בפרוטוקולי הוועדה ובכלל החומר המונח לפני, ונתתי דעתי לטענות הצדדים בכתב ובעל פה, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הערעור להתקבל בחלקו.

נכות בתחום האורולוגיה

8. לטענת המערער התלונן לפני הוועדה על בעיות אורולוגיות, לרבות אין אונות ותכיפות במתן שתן. לפי הטענה, המערער הסביר לחברי הוועדה שלא פנה לטיפול תרופתי בשל מבוכה ועלויות כספיות.

9. עיון בפרוטוקול הוועדה מעלה, שאין בו זכר לתלונות בתחום האורולוגיה. המערער התלונן לפני הוועדה שהוא "מתקשה להזיז יד ורגל שמאל", ציין שעבר ניתוחים בעמוד שדרה והציג לוועדה מסמך בתחום הפסיכיאטריה. מכאן שמדובר בטענה ע ובדתית, שנטענה ללא כל ביסוס, ועומדת בסתירה לרישום בפרוטוקול הוועדה. בהיותה גוף סטטוטורי, מעין שיפוטי מובהק, מחויבת הוועדה לנהל פרוטוקול תקין ולפעול בהתאם לכללי המשפט המנהלי ועקרונות הצדק הטבעי (דב"ע לא/45-0 עמר - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ג 25). לנוכח חזקת תקינות המעשה המנהלי אין לנו אלא לסמוך היום על הפרוטוקול שנרשם על ידי הוועדה. על כן, אין לקבל את הטענה שהמערער התלונן על בעיות אורולוגיות ותלונותיו לא נרשמו.

10. המשיב טען, כי המערער לא הציג לוועדה לעררים ולוועדה מדרג ראשון רישומים רפואיים בתחום האורולוגיה, ולכן אין לצפות מהוועדה לחזות את ליקוייו של המערער בתחום האורולוגי. אמנם לא הוצג לוועדה תיעוד רפואי בתחום האורולוגיה, אולם לנימוקי הערעור צירף המערער מסמך מומחה באורולוגיה מיום 15.3.18 (מע/1) . למקרא מסמך זה עולה שמלבד תלונה על אין אונות, אין בבדיקה ממצא חריג ובסיכום נרשמה הפנייה לבדיקות. מכאן, שאין במסמך רפואי בודד זה כדי לתמוך בטענתו של המערער. המערער רשאי, לאחר שישלים את הבדיקות הרפואיות הדרושות, להגיש תביעה חדשה והליקוי האורולוגי יעמוד לבדיקת ועדה רפואית שתתכנס לדון בתביעתו.

11. אשר על כן, נדחות טענות המערער בנוגע לנכות בתחום האורולוגיה.

נכות בתחום הפסיכיאטריה

12. לטענת המערער, היועץ לוועדה לא נימק קביעת הנכות הזמנית. לפי הטענה, המערער מטופל מזה תקופה ממושכת במרפאת בריאות הנפש, ולכן היה מקום לשקול קביעת נכות נפשית צמיתה.

13. עיון בחוות דעת היועץ המומחה בפסיכיאטריה, מיום 10.4.18, מעלה שהמערער תיאר את תלונותיו לפני המומחה, אשר בדק אותו ופירט את ממצאי הבדיקה הקלינית בסעיף 6 לחוות הדעת כדלקמן:

"בן 56 נשוי + 5, הבכור בן 32 והכי קטן בן 22, למד 12 שנות לימוד, 10 שנים לא עובד בגלל חבלה ביד שמאל.
לאחר מכן היה שני אירועי מוחי, בנוסף ניתוחים אורטופדיים.
בבדיקה הפורמאלית: בהכרה מלאה, משתף פעולה, עונה לשאלות באיטיות אך לעניין, מתמצה בכל המובנים, קשר ריכוז מעט ירודים, זיכרון תקין.
חשיבה מאורגנת, בתוכן החשיבה לא התגלו מחשבות שווא ולא מחשבות אובדניות, אין הזיות, שיפוט ותובנה שמורים, אפקט מעט מתוח בעל גוון דיכאוני.
אין סימנים להפרעה פסיכוטית ולא לדיכאון מגורי.
לסיכום: מדובר בהפרעת הסתגלות עם מרכיב דיכאוני.
היועץ קובע 20 אחוז לפי סעיף 34(ב)(3) בגין הפרעת הסתגלות זמני החל מ-1.2.18 ועד 31.1.19".

14. מן האמור עולה שאין בחוות דעת המומחה בפסיכיאטריה הנמקה בנוגע לקביעת הנכות הנפשית לתקופה זמנית, ובעניין זה הדין עם המערער, מאחר שלא ניתן לעקוב אחר הלך מחשבתו של היועץ לוועדה המומחה בפסיכיאטריה אשר קבע נכות זמנית עד ליום 31.1.19. לפיכך, בעניין זה שוכנעתי שיש להשיב את העניין לוועדה, על מנת שעניינו של המערער יחזור ליועץ המומחה בפסיכיאטריה אשר ינמק את קביעתו בנוגע לנכות הנפשית הזמנית. היועץ יעיין ברישומים הרפואיים, שניתנו עד ליום 7.6.18, וישקול אם יש מקום לקבוע את הנכות הנפשית לצמיתות.

נכות בתחום הקרדיולוגיה

15. לטענת המערער, הציג לוועדה תיעוד רפואי בתחום הלבבי, ונפלה טעות בהחלטת הוועדה מאחר שלא נבדק על ידי מומחה בקרדיולוגיה.

16. מדו"ח הוועדה מיום 10.1.18 עולה שבהרכב הוועדה נכלל מומחה ברפואה פנימית, אשר בדק את המערער ופירט את ממצאי בדיקתו כך:

"מבחינה לבבית נמצא במעקב קרדיול וגי בעקבות תלונות של כאבים בחזה. מאז 99 צ נתור היה תקין. ב-2015 צנתור עקב כאבים בחזה שהדגים טרשת בעורק LAD. בדיקת אקו מתאריך 11/17 לא תועד LVH קל עם עובי מחיצה של 12 מ"מ. ללא הפרעה בתפקוד חדר שמאל . קיים מעקב ל "ד בתיקו המעיד על ל"ד תקין בטווח 130/80 במדידות חוזרות. קיימת השמנה עם BMI של 31.
הוועדה דוחה את הערר בנושא ל"ד ונכותו בגין השמנה הינה בשיעור של 10% לפי 14(א)(I)".

17. לא מצאתי, כי בנסיבות העניין נפלה טעות בעבודת הוועדה בכך שלא ישב בה מומחה בקרדיולוגיה ודי בכך שבין חבריה נמנה מומחה ברפואה פנימית כדי לעמוד בדרישת המומחיות הספציפית . כלל פסוק הוא כי "לעיתים יהיה די במומחה פנימי לפגיעה קרדיולוגית ... הדבר תלוי בסוג הפגימה" (דב"ע נג/ 01-26 עזריאל שפי – המוסד לביטוח לאומי , לא פורסם). העדר חוות דעת קרדיולוג בוועדה אינו פגם הנופל לשורשם של דברים. כעולה מהחלטת הוועדה, היא הסיקה מסקנותיה המקצועיות על בסיס המסמכים הרפואיים בעניינו של המערער וממצאי בדיקתה הקלינית.

18. המערער צירף לנימוקי הערעור סיכום ביקור מומחה בקרדיולוגיה מיום 24.6.18 (מע/5), אולם מדובר במסמך מאוחר למועד כינוס הוועדה. שעה שמסמך זה לא עמד לעיון הוועדה, אין בו כדי להצביע על פגם בהחלטת הוועדה. למעלה מהדרוש יצוין, כי בדיקת הרופא הקרדיולוג המטפל, מיום 24.6.18, מלמדת על ממצאים תקינים, לאמור: "ללא מצוקה נשימתית. נראה טוב. ללא גודש ורידי צווארי. לב- קולות תקינים ללא אוושות. ריאות נקיות. ללא הגדלת כבד או בצקת היקפית ונימושו דפקים טובים בכפות הרגליים".

19. אשר על כן, נדחות הטענות בתחום הלבבי.

נכות בתחום האורטופדיה

20. לטענת המערער, שגתה הוועדה בבחירת פריט ליקוי 35(1)(ג) הואיל וההשפעה על כושר הפעולה הכללי הינה יותר מבינונית.

21. דין הטענה להידחות. הוועדה קבעה למערער נכות בשיעור 20% בגין ארטרוזיס שורש כף יד שמאל, לפי פריט ליקוי 35(1)(ג). טענת המערער שהיה מקום לקבוע לו נכות גבוהה יותר היא טענה המכוונת כנגד קביעה רפואית מובהקת, שכן התאמת פריטי הליקוי המנויים בתוספת לתקנות למצבו הרפואי של הנכה היא עניין המסור לשיקול דעתה של הוועדה, בהתאם לידע הרפואי המקצועי המצוי בידה. למעלה מכך, הטענה נטענה במידה רבה בעלמא, מבלי להפנות לרישומים רפואיים, ומכאן שלא עלה בידי המערער להצביע על סתירה בולטת או אי התאמה ניכרת בין ממצאי הוועדה כמפורט לעיל ובין פריט הליקוי שיושם. לפיכך, אין מקום להתערבות בית הדין בעניין זה.

סוף דבר

22. לאור כל האמור, הערעור מתקבל בחלקו. עניינו של המערער יוחזר לוועדה בהרכבה הקודם על מנת שהיועץ המומחה בפסיכיאטריה ישקול מחדש את קביעת הנכות הנפשית הזמנית, ויבחן, באופן מנומק ומפורט, לקבוע את הנכות הנפשית לצמיתות.
המערער יזומן להופיע לפני היועץ הוועדה, גם באמצעות בא כוחו, ויתאפשר להם לטעון ולהציג מסמכים רפואיים בתחום הפסיכיאטרי, שתאריך הוצאתם קודם למועד החלטת הוועדה ב יום 7.6.18.

23. בנסיבות העניין, משעה שהמערער קיבל ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי, אין צו להוצאות.

24. לצדדים מוקנית, בתוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין.

ניתן היום, כ"ו שבט תשע"ט, (01 פברואר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .