הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 46745-12-13

27 ספטמבר 2016

לפני: כב' השופטת מיכל פריימן

המבקשים:
יורשי המנוחה גב' ברוריה רימון ז"ל:
1. הילה תלם
2 . ברק רימון
3. רמי מימון
ע"י ב"כ: עו"ד וג'די היבי

-
המשיב:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אורה קרן

החלטה

1. בתאריך 9.05.13, הגישה המנוחה למוסד לביטוח לאומי תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה בה מבקשת היא להכיר בדלקת ריאות בה לקתה כפגיעה בעבודה. תביעתה נדחתה ביום 18.6.13 ועל כך הגישה המנוחה את התביעה שבפנינו.

2. ביום 27.9.15 נפטרה המנוחה.

3. לטענת הנתבע, משמדובר בתביעה לגמלה אשר הוגשה ע"י המנוחה להכיר בפגיעתה כפגיעה בעבודה ולקבל גמלאות בהתבסס על ההכרה הנ"ל, יש להחיל על המקרה את סעיפים 303 ו-308 לחוק הביטוח הלאומי ועל כן, בשל פטירת המנוחה דין תביעה זו להימחק.
יחד עם זאת, לפנים משורת הדין, מסכים הנתבע כי האלמן, מר צבי רימון ת.ז. XXXXX443 ימשיך בניהול התביעה , מתוקף מעמדו כ"שאיר" כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי.

4. ילדי המנוחה (היורשים) טוענים לזכות לשמש אף הם כצד לתביעה, יחד עם האלמן.

5. לטענת הנתבע, משמדובר בתביעה להכרה בפגיעה כפגיעה בעבודה ולקבלת גמלאות בהתבסס על ההכרה הנ"ל, חלים סעיפים 303ג' ו-308 לחוק הביטוח הלאומי.

סעיף 303(ג) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי "זכות לגמלת כסף לפי חוק זה אינה עוברת בירושה".
סעיף 308 לחוק קובע: "הזכאי לגמלה בכסף שנפטר בלי שגבה את מלוא הגמלה המגיעה לו, ישולם חוב הגמלה לשאריו כמשמעותם בפרק יא, על אף הוראות סעיף 303 (ג)".

לילדי המנוחה – יורשיה אין מעמד משפטי בתביעה זו משאינם שא ירים עפ"י חוק הביטוח הלאומי.

6. לטענת הילדים, יורשי המנוחה, המדובר בתביעה שעניינה הכרה עקרונית בקיום קשר סיבתי בין תנאי עבודתה של המנוחה למחלת הריאות ממנה סבלה, וכי אין מדובר בתביעה לגמלת כסף.
משכך, לטענתם, אין להחיל על המקרה הוראות סעיפים 303ג' ו-308 לחוק ואין למנוע מהם להיות צד להליך.

הכרעה

7. ראשית יצויין, כי תביעתה של המנוחה הינה הן להכרה בפגיעה והן לתשלום דמי פגיעה, תשלום הנכנס תחת הגדרתה של גמלת כסף. מכאן, שאין מדובר רק בתביעה להכרה עקרונית כפי שטוענים היורשים.

8. זאת ועוד.
אין לקבל טענת היורשים, המנסים לצמצם את הגדרת תביעת "זכות לגמלת כסף" כנפרדת מ התביעה להכרה עקרונית בפגיעה.

טענה דומה הועלתה דווקא ע"י הנתבע בעניין ז'ני ליבוביץ אליו הפנו היורשים (ב"ל(ב"ש)3320/04) . באותו מקרה נפטר התובע לאחר הגשת התביעה לבית הדין. הנתבע ביקש שלא לדון כלל בתביעה ולמחקה או לדחותה על הסף בהתאם לסעיף 308 לחוק שכן, משטרם הוכרה פגיעה בעבודה, לא התגבשה זכות לגמלת כסף למנוח ואין מדובר בחוב שלא נגבה. באין חוב, לא ניתן לדון כלל בתביעה.

בית הדין הפנה לפרשת אסתר ענבי, שם הושארה השאלה בצריך עיון (עב"ל 1160/04) וקבע כי טרם נקבעו מסמרות במקרה בו הוגשה תביעה למל"ל אשר נדחתה, והמנוח עצמו הגיש תביעה לבית הדין, וזו לא הספיקה להתברר טרם פטירתו.
בעניין ליבוביץ דחה בית הדין את טענת הנתבע וקבע, כי את המונח "חוב גימלה" יש לפרש על פי תכלית החוק בפרשנות הזהה לפרשנות "זכאות לגמלה" כך, שבמקרה בו הגיש המבוטח תביעה לבית הדין, שטרם התבררה, ונפטר, אם יפסק כי היה זכאי לגמלה אותה תבע עוד בחייו, ייחשב הדבר כחוב גמלה לעניין סעיף 108 וזכות זו תעמוד לשאירים.

באותו עניין, כמו ביתר המקרים אליהם הפנו היורשים, לא נדונה לגופה שאלת זכאות יורשים להמשיך בבירו ר התביעה כאשר ההליך יכול ו אף מוסיף להתנהל באמצעות השאירים.

9. בעב"ל 46/98 דינה אילן ז"ל – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לה 524 נקבע, כי :

"סעיף 308 מהווה למעשה חריג לכלל הקבוע בסעיף 303(ג) ועל מנת שתשולם קצבה לבן משפחה של מבוטח שנפטר, נדרשים שני תנאים מצטברים: האחד, לפיו מדובר בזכות לגמלה קיימת בעת פטירת המבוטח, והתנאי השני, לפיו התובע את התשלום הוא שאיר כהגדרתו בחוק". (ההדגשה הוספה).

10. בענייננו, מסכים הנתבע כי התביעה תמשיך להתברר באמצעות האלמן – השאיר, כך, שגם אליבא דיורשים לא נסגרת הדלת בפני קבלת הכרעה עקרונית בשאלת ההכרה במנוחה כנפגעת עבודה.

11. מכל מקום, סעיף 308 לחוק קבע כי ככל שקיים חוב לגמלת כסף למנוח, הרי שזה ישולם לשארים " כמשמעותם בפרק יא".
לא נטען ולא הוכח בפנינו כי ילדי המנוחה עונים להגדרת "שאירים" על פי החוק והם אף אינם טוענים לזכ ות לשמש כצד לתביעה מכוח היותם שאירים , אלא יורשים.
היורשים אינם טוענים לכל זכות שיכולה לצמוח להם, כיורשים, מבירור התביעה או נזק שיגרם להם אם זו תתנהל ע"י השאיר.

12. לאור כל האמור אני מורה על צירו ף בע לה של המנוחה, מר צבי רימון, כתובע במקומה של המנוחה מתוקף היותו עונה על הגדרת שאיר.
בנסיבות העניין כפי שהובהר לעיל, אין מקום להותיר את היורשים כתובעים והם ימחקו מכותרת התביעה.

13. אין צו להוצאות.

14. להוכחות ביום 8/5/17 בשעה 9:00.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ו, (27 ספטמבר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.