הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 46684-10-18

לפני
כב' השופט טל גולן
נציג ציבור (עובדים) מר חיים מויסי
נציג ציבור (מעסיקים) מר ברק נחשול

התובע:
אוויס מסארווה
ע"י ב"כ: עו"ד איהאב מחאמיד
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: הלשכה המשפטית

ה ח ל ט ה

1. התובע הגיש תביעה לנתבע לדמי תאונה וזו אושרה על ידי הנתבע בהתייחס לתקופה שבין יום 15.10.2017 ליום 18.10.2017, ונדחתה בהתייחס לתקופה שבין 19.10.2017 ליום 2.1.2018.

2. ביום 8.1.2019 ובמסגרת הדיון בתיק הגיעו הצדדים להסכמה בדבר מינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין בתחום הכירורגיה האורתופדית, אשר ידון וישקול האם יש מקום לאשר את תעודות המחלה של התובע לתקופה שבין 19.10.2017 עד ליום 12.1.2018.

3. אשר על כן, אנו ממנים מטעמו של בית הדין את ד"ר אסא לב-אל, כמומחה רפואי בתחום הכירורגיה האורתופדית, והוא מתבקש להשיב האם יש מקום לאשר את תעודות המחלה שבנדון ואשר ניתנו לתובע , וזאת בשימת לב להוראת סעיף 150 לחוק הביטוח הלאומי, הקובע ש"תאונה" היא "אירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיסית וכתוצאה ממנה לאובדן כושר התפקוד".

4. זאת ועוד, המומחה אף מופנה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), שם מצוין כי "אובדן כושר התפקוד" לגבי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, הוא שכתוצאה מהאירוע המבוטח אושפז בבית החולים או שהיה מרותק לביתו.

5. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמוצגים הבאים: תיק רפואי (מיון, אשפוז ומרפאות חוץ) מהמרכז הרפואי "העמק" (נ/1), תיק רפואי (מיון, אשפוז ומרפאות חוץ) מהמרכז הרפואי "הלל יפה" (נ/2), תיק רפואי כללי ומקצועי, ידני וממוחשב, מקופת חולים כללית (נ/3), תיעוד רפואי שצורף לכתב התביעה (ת/1).

6. כב' המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 ימים מקבלת החלטה זאת.

7. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים, והם יקבלו ארכה בת 15 ימים לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה, ותינתן ארכה בת 15 ימים להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש. ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 ימים להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן הם יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

8. תשומת לב הצדדים מופנית לכך שצד אינו רשאי לפנות באופן ישיר אל המומחה בכל עניין שהוא, ובכלל זה אינו רשאי להמציא למומחה מסמכים באופן ישיר. ככל שצד מסוים סבור כי יש מקום לפנות למומחה בעניין מסוים או להגיש לו מסמכים, עליו להגיש תחילה בקשה מנומקת לבית הדין, תוך המצאתה לצד שכנגד, וכל פניה אל המומחה ובכלל זה המצאת מסמכים, תיעשה על ידי בית הדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת. ככלל, המומחה אשר מונה על ידי בית הדין, אינו בודק את בעל הדין שעניינו הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת, או אם בעל הדין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין ובית הדין נעתר לבקשה.

9. מותב בית הדין מסמיך את אב בית הדין לנסח ולהפנות למומחה שאלות הבהרה, וכן להתייחס לבקשה לשאלות ההבהרה, והכל כפי שהדבר יידרש.

10. שכר טרחתו של המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.

11. להמשך טיפולה של המזכירות.

ניתנה היום, כ"א אדר ב' תשע"ט (28 מרץ 2019), בהיעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר חיים מויסי
נציג ציבור (עובדים)

טל גולן
שופט

מר ברק נחשול
נציג ציבור (מעסיקים)