הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 46190-01-19

08 אוגוסט 2019

לפני:

כב' השופט בועז גולדברג

המערער
אלכסנדר אושצ'יצקי
ע"י ב"כ: עו"ד אורית בן שושן

-

המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ארז בן דוד

פסק דין

זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נכות כללית), מיום 04.11.18 (הוועדה), אשר קבעה למערער דרגת נכות משוקללת ויציבה בשיעור 36% החל מ- 01.04.17 , כדלקמן:

20% בגין חולשה בדורספלציה לפי סעיף 32(4)III.
20% בגין הגבלה עמ"ש מותני לפי סעיף 37(7)(ב).

רקע
המערער יליד שנת 1973, ומזה שנים סובל, לדבריו, מכאבי גב תחתון ובעיות ברגל ימין. המערער הגיש תביעה לקצבת נכות כללית ועניינו נדון בפני ועדות רפואיות אשר קבעו לו נכויות זמניות.

לפי מכתב של המוסד לביטוח לאומי מיום 11.3.15 נקבעו למערער נכויות זמניות בשיעור 50% מיום 19.8.14 עד יום 24.11.14, בשיעור 100% מיום 25.11.14 עד יום 31.1.15 ובשיעור 50% מיום 1.2.15 עד יום 30.6.15.

לפי מכתב של המוסד לביטוח לאומי מיום 3.8.15 נקבעה למערער נכות זמנית ומשוקללת בשיעור 58% מיום 1.7.15 עד ליום 31.6.16, כאשר לפי ועדה מדרג ראשון שהתכנסה ביום 20.5.15 הנכות הזמנית היא בגין שיתוק כף רגל ימין בשיעור 30% לפי סעיף 32 (4)(ב) ובגין גב בשיעור 40% לפי סעיף 35(1).

לפי מכתב של המוסד לביטוח לאומי מיום 19.4.16 נקבעה למערער נכות זמנית משוקללת בשיעור 44% מתאריך 1.2.16 עד 31.3.17.

ביום 29.03.17, קבעה ועדה רפואית מדרג ראשון למערער נכות משוקללת בשיעור 36% החל מתאריך 01.04.17 (20% בגין חולשה קשה בדורספלוסיה ו- 20% בגין הגבלה בינונית עמ"ש).
על החלטה זו הוגש ערר בפני ועדה רפואית לעררים אשר התכנסה בתאריך 09.07.17 והחליטה לדחות את ערר המערער ולהותיר את החלטת הוועדה מדרג ראשון על כנה.
על החלטה זו של הוועדה הוגש ערעור לבית דין זה בתיק 43632-09-17, וביום 26.02.18 ניתן פסק דין במסגרתו נקבע כדלקמן:

"עניינו של המערער מוחזר לוועדה הרפואית לעררים שתתכנס באותו הרכב, תזמן את המערער גם באמצעות בא כוחו ותתייחס הן לטענה שאין כל הטבה או שוני במצבו הרפואי בין התקופה שנקבעה לו נכות זמנית לבין המועד ממנו ואילך נקבעה לו נכות יציבה נמוכה יותר מהזמנית. כמו כן, תתייחס הוועדה לחוות דעתו של ד"ר קליגמן מיום 29.6.17"

ביום 04.11.18 התכנסה הוועדה הרפואית לעררים מכוח פסק הדין המחזיר. בפני הוועדה טען המערער ובאת כוחו כדלקמן:
"מצרפת אישור רפואי 31.8.18, של פרופ' דן עטר אורתופד מנתח.
בפועל ישנו גם את אישור הרפואי של דן עטר ואישור רפואי מדר' קליגמן מתוך התיק הרפואי שציין את אותם הממצאים תוך התיחסות לפגיעה האורתופדית בעמ"ש, ציין שמבור בשי ניתוחים עם ממצאים ברורים בהתאם לבדיקת MRI.
בבדיקה הקלינית של בקע דיסקאלי חוזר L4-5 עם רקמה צלקתית סביב שורש L5 מימין
מפנה ל EMG מתאריך 8.9.15 בו מצויין באופן מפורט שנמצא סימני נזק שורשי תת פיזור L5-S1 מימין
כמו כן נזק שורשי כרוני S1-2 משמאל.
גם MRI מיום 8.10.15 אובחן כי מדובר בפגיעה עצבית בדומה לתוצאה מיום 11.9.14.
לא חלה כול הטבה ולכן מבקשים מהוועדה לנמק את החלטתה איך בכל זאת ציינה כי מדובר בשינוי מבחינת אחוזי הליקוי"

הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית ופירטה את ממצאיה ומסקנותיה כדלקמן:
"הוועדה עיינה בפס"ד מיום 26.2.18, והקשיבה בקשב רב לדברי באת כוחו של התובע.
הוועדה עיינה בחוו"ד של דר' קליגמן מיום 9.6.17 וגם בחוו"ד של פרופ' עטר שצורף היום.
הליקוי הנוירולוגי זהה בשני חוו"ד לקביעתה של הוועדה.
באשר לליקוי הארותופדי, הליכה בעזרת סד פרוניאלי, עולה ויורד אל מיטת הבדיקה ללא עזרה, יושב מול הוועדה עם כיפוף של 90 מעלות זקוף ואף נשען לקדימה על מנת לחתום על הסכמה להבדק.
תנועות סיבוביות והטייה לצדדים ללא הגבלה, אין "ליסט", תנועות מלאות (20 מעלות לכל צד).
מבחינה אורתופדית לנוכח ממצאי הבדיקה הקלינית החוזרת של היום הוועדה מותירה את קביעתה מיום 9.7.17.
ובנושא האורתופדי הוועדה לא מצאה את ההגבלות שכתובות בחוו"ד"

על החלטה זו מוגש הערעור שלפני.

טענות הצדדים
להלן בתמצית פירוט טענות המערער:
הוועדה התעלמה מהוראות פסק הדין שהורה לוועדה להתייחס לטענה שאין הטבה או שוני במצבו הרפואי בין התקופה שנקבעה לו נכות זמנית לבין המועד ממנו ואילך נקבעה לו נכות יציבה נמוכה יותר מהזמנית. כמו כן להתייחס לחוות דעת ד"ר קליגמן.
הוועדה התעלמה מדברי המערער בפניה ואשר הפנה לחוות דעת ד"ר קליגמן וד"ר דן עטר.
הוועדה לא נימקה את החלטתה האם היא מקבלת או מסתייגת מחוות הדעת.
עמ"ש מותני- מפנה לקביעות בחוות דעת ד"ר קליגמן וד"ר עטר וטוען כי ועדה רפואית צריכה לנתח את חוות הדעת המונחת על שולחנה ולהצביע מה נחשב בעיניה כטעות ומהן הסתייגויותיה.
המערער מבקש כי עניינו יוחזר לדיון בפני ועדה בהרכב אחר.

מנגד, טען המשיב כי דין הערעור להידחות. הוועדה יישמה את פסק הדין המחזיר אשר מכוחו התכנסה הוועדה. כך, הוועדה דנה בשתי הסוגיות האמורת בפסק הדין תוך התייחסות לטענות המערער והתייחסות לחוות דעת ד"ר קליגמן מיום 29.06.17, אלא שממצאיה היו שונים. בכך מילאה הוועדה אחר הוראות פסק הדין המחזיר.
אכן הוועדה מציינת כי מבחינת הליקוי הנוירולוגי ממצאי הוועדה בתחום הנוירולוגי זהים לממצאיו של ד"ר קליגמן וכי שניהם העניקו לו בגין ליקוי זה 20% נכות. מבחינה אורטופדית ערכה הוועדה למערער בדיקה נוספת ועדיין לא מצאה את המגבלות אשר נמצאו בין אם על ידי ד"ר קליגמן או הוועדה הקודמת אשר הקנו 30% ועל כן מסבירה היא מדוע מותירה את קביעתה על 20%.
לעניין האישור הרפואי של ד"ר עטר, חבל שהמערער משרבב את האישור הרפואי מאת פרופ' עטר שכן זו לא היתה חלק מפסק הדין המחזיר.
בנסיבות- יש לדחות את בקשת המערער להשיב את עניינו לדיון בפני ועדה בהרכב אחר.
המשיב סבור כי לא נפלה כל טעות משפטית בפעולת הועדה וכי החלטתה מפורטת ומנומקת וניתן להתחקות אחר הלך מחשבתה.
בדיון שהתקיים ביום 03.07.19 בפני כב' הרשם טארק חסנין, חזרו הצדדים על עיקר טענותיהם בהודעת הערעור וכתב התשובה. ב"כ המערער הוסיפה כי לא היתה הנמקה לעניין הירידה בנושא הנוירולוגי באחוזי הנכות בין 30% ל- 20%. הנוירולוג , ד"ר מחאג'נה, שנכח באותה ועדה מיום 14.02.16 קבע שיתוק כף רגל ימין ובגינו נקבעה נכות זמנית. היה על הוועדה להסביר את ההטבה אשר הצדיקה הפחתת הנכות ל- 20%. ב"כ המערערת מפנה לבדיקות הדימות EMG ו- MRI.
בעניין האורתופרדי נטען כי בשני האישורים הן של ד"ר קליגמן והן של פרופ' עטר נקבע כי המדובר בהגבלה ניכרת בעמ"ש מותני בניגוד להחלטת הוועדה שקבעה הגבלה בינונית. אשר לבדיקה המצוינת בפרוטוקול נטען כי לא היתה בדיקה כלל.
ב"כ המשיב טען כי פסק הדין הורה להתייחס לחוות דעת ד"ר קליגמן אשר קובע נכות נוירולוגית בשיעור 20% וגם חוות דעת מאוחרת של פרופ' עטר שהוגשה לוועדה קובעת אף היא 20%. הטענה של המערער היום כי אין לסמוך על אותם חוות הדעת מאחר ומדובר בארותופדים ולא נוירולוגים אין לה על מה לסמוך. מדובר בחוות דעת שהמערער הגיש מטעמו על מנת לתמוך בטענותיו ולא ברורה "הנסיגה" מקביעות מומחה המערער עצמו. בנסיבות אין תימה כי הוועדה אף היא קובעת כי למערער נכות בשיעור 20% לצמיתות כאשר היא מצדדת ומקבלת את מסקנות שתי חוות הדעת אשר הוגשו מטעם המערער כאשר הקביעה אי שם מחודש 02/16 היתה קביעה זמנית בלבד. תשומת לב כי הוועדה מיום 14.02.16 מצאה כי למערער שיתוק בעוד שאף אחד ממומחי המערער ולא הוועדה לא מצאו ממצא המתקרב לכך.
לעניין הארותופדי- ממילא הוועדה לא היתה אמורה לדון בהתאם להוראות פסק הדין המחזיר שכן היה על הוועדה לדון בהפחתה בשיעור הנכות הנוירולוגית הזמנית משיעור 30% ל- 20% תוך התייחסות לחוות דעת ד"ר קליגמן.
יחד עם זאת, הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית חדשה תוך הפרה של פסק הדין מצד המערער עת הגיש חוות דעת אסורה בתכלית ומתייחסת לחוות דעת ד"ר קליגמן והיא לא מקבלת את מסקנותו המומחה מטעם המערער שכן ממצאיה שונים מאחר ולא מצאה את המגבלות אשר מצא הוא.
ב"כ המשיב הוסיף וטען כי יש לדחות את טענות המערער כי הבדיקה המפורטת על ידי הוועדה ואשר אף נכתב על ידה כי נעשתה "בדיקה חוזרת של היום" לא נעשתה. לוועדה עומדת חזקת התקינות המנהלית ואין בטיעון המערער בכדי להתחיל ולסתור את החזקה. תשומת לב כי הטענה הועלתה לראשונה על ידי המערער במסגרת הדיון בפני בית הדין ולא נטענה במסגרת הודעת הערעור ואף לא בשום אופן אחר למרות שמדובר בפרוטוקול מיום 04.11.18.

דיון והכרעה
במסגרת ערעור על החלטות ועדות לעררים, מוסמך בית הדין לדון בשאלות משפטיות בלבד.

לא אחת נפסק כי על בית הדין לבחון אם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (ראו בין היתר עב"ל 10014/98 הוד - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד 213 - 1999). עוד נפסק בהקשר זה כי קביעת שיעור הנכות וסעיפי הליקוי הרלוונטיים הן קביעות רפואיות מובהקות הנמצאות בתחום סמכויות הבלעדי של הוועדה ובית הדין אינו מוסמך להתערב בהן (עב"ל (ארצי) 17/06 בן צבי - המוסד לביטוח לאומי, מיום 22.6.2006).

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, פרוטוקול הוועדה ובמסמכים הרפואיים, מצאתי כי דין הערעור להידחות, כפי שיוסבר להלן.
פסק הדין המחזיר הורה לוועדה לפעול כדלקמן:
להתייחס לטענה שאין כל הטבה או שוני במצבו הרפואי בין התקופה שנקבעה לו נכות זמנית לבין המועד ממנו ואילך נקבעה לו נכות יציבה נמוכה יותר מהזמנית.
להתייחס לחוות דעתו של ד"ר קליגמן מיום 29.06.17.

בכל הנוגע לליקוי הנוירולוגי הוועדה עיינה בחוות דעת דר' קליגמן מיום 9.6.17 וגם בחוות דעת פרופ' עטר שהוגש על ידי המערער במעמד הדיון (למרות שזו לא היתה חלק מפסק הדין המחזיר) ומציינת כי ממצאיה בתחום הנוירולוגי זהים לממצאים בשתי חוות הדעת וכי שניהם העניקו למערער בגין ליקוי זה 20% נכות. ועל כן יש לדחות ניסיון המערער כעת לדחות את מסקנות חוות הדעת של שני המומחים שהגיש מטעמו לצורך תמיכה בטענותיו. בהקשר זה מקובלת עליי הערת/טענת המשיב כי קביעת הוועדה משנת 2016 היתה קביעה זמנית בלבד כאשר הנכות הוענקה בזמנו בגין שיתוק בעוד שאף אחד ממומחי המערער או הוועדה לא מצאו ממצא של שיתוק.
בנושא האורטופדי, הוועדה ערכה בדיקה קלינית נוספת ולפיה "הליכה בע זרת סד פרוניאלי, עולה ויורד אל מיטת הבדיקה ללא עזרה, יושב מול הוועדה עם כיפוף של 90 מעלות זקוף ואף נשען לקדימה על מנת לחתום על הסכמה להבדק.תנועות סיבוביות והטייה לצדדים ללא הגבלה, אין "ליסט", תנועות מלאות (20 מעלות לכל צד)". הוועדה עדיין לא מצאה את המגבלות אשר נמצאו בין אם בחוות דעת ד"ר קליגמן או על ידי הוועדה הקודמת והיא מסבירה כי מבחינה אורתופדית לנוכח ממצאי הבדיקה הקלינית החוזרת הוועדה מותירה את קביעתה מיום 9.7.17.
הוועדה מסבירה ומנמקת את קביעתה ומציינת כי לא מצאה בבדיקתה את הממצאים או ההגבלות שכתובות בחוות הדעת, ובכך יצאה ידי חובה.
בהקשר זה יש לדחות טיעוני המערער אשר הועלו בדיון מיום 03.07.19 כי הוועדה כלל לא ערכה בדיקה קלינית למרות האמור בפרוטוקול. לעניין זה מקובלת עליי טענת המשיב כי עומדת לוועדה חזקת התקינות המנהלית ואין בטיעון המערער בכדי לסתור את החזקה. פרוטוקול הוועדה משקף את אשר התקיים במהלך הדיון בפניה ולא מצאתי צידוק לפקפק בקביעת הוועדה כי נערכה בדיקה קלינית עד כנית ביום הוועדה ובממצאיה.
בכל הנוגע להתייחסות הוועדה לחוות דעת פרופ' דן עטר- דין טענות המערער להידחות בהקשר זה, שכן ראשית פסק הדין המחזיר לא הורה לוועדה להתייחס לחוות דעת פרופ' עטר. חוות דעת זו הוגשה במעמד הדיון בפני הוועדה ואיננה חלק מפסק הדין המחזיר, כך שהתייחסות הוועדה לחוות הדעת היא בבחינת "למעלה מן הצורך".
שוכנעתי, כי הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין המחזיר, המדובר לטעמי בהנמקה ברורה המבוססת על שיקולים רפואיים-מקצועיים, המצויה בגדר מתחם הסבירות ו לא מצאתי פגם משפטי בהחלטה של הוועדה המצדיק התערבותו של בית הדין.

סוף דבר
לאור כל האמור, הערעור נדחה.
בנסיבות העניין איני עושה צו להוצאות.

לצדדים מוקנית, בתוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין.

ניתן היום, ז' אב תשע"ט, (08 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .