הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 45604-11-16

26 פברואר 2019
בפני: כב' השופט אסף הראל

התובע:
ויטלי פטולקו, ת.ז. XXXXXX501

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בהמשך לדיון מיום 26/2/19 ולהחלטתנו ביחס למינויו של מומחה-יועץ רפואי בתחום האורטופדי, אני קובע כדלקמן:

1. מינוי מומחה רפואי
ד"ר רון בשוראי, מומחה בתחום כירורגיה אורתופדית, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן – המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתיחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.

2. מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
א. תיקו הרפואי של התובע מקופת חולים לאומית: אף אוזן גרון, כירורגי ותעסוקתי.
ג. מסמכים רפואיים אשר צורפו לכתב התביעה.
ד. חומר רפואי מבית חולים לגליל המערבי נהריה.

3. העובדות:
א) התובע הועסק במפעל לייצור מסורי יהלום, המשמשים לצרכי בנין – כגון חיתוך אבן ובטון - בתקופה שראשיתה חודש 9/2005 ועד חודש 6/2014. מתכונת עבודתו של התובע היתה בין השעות 07:00 עד 16:00 בימים א'-ה' ובימי שישי בין השעות 07:00 עד 14:00.
ב) עבודתו של התובע בוצעה על גבי מסורים עגולים ועל גבי מסורים מאורכים. לגבי המסורים העגולים, מדובר במסורים שקוטרם נע בין 30 ס"מ ועד 1.60 מטר, תוך שהנפוצים מהם הם בקטרים של 1-1.6 מטר ובמשקל ממוצע של 55 קילוגרם. באשר למסורים הישרים, מדובר במסורים שאורכם בין 3-4.5 מטר, כל אחד במשקל 20-25 ק"ג.
ג) התובע עבד מדי חודש על חמישה מסורים עגולים חדשים וחמישה מסורים עגולים ישנים, כולם במשקל ממוצע של 55 קילוגרמים. עבודה על מסור עגול חדש דרשה את הרמתו באמצעות הידיים משולחן עץ לשולחן מתכת שלידו, ובחזרה, וזאת 3-4 פעמים, בעמידה ותוך הטיית הגב אחרונית. כמו כן עבודה על מסור עגול חדש דרשה את גלגולו על גבי הרצפה - באמצעות הידיים - כשלוש פעמים למרחק של 5 מטר, לעבר מכונה הבודקת האם נדרשת עבודה נוספת על גבי המסור. כל אותן פעולות נדרשו על גבי מסור עגול ישן, אולם בתדירות כפולה.
ד) פרט לעבודה על המסורים העגולים נדרש התובע להרים מדי יום 14-22 מסורים ארוכים, שמשקל כל אחד 20-25 מטר. הרמת המסורים היתה מהרצפה לגובה החזה.

4. השאלות:
לתשומת לב המומחה, עת מדובר בהכרה בפגיעה בעבודה בעילת המיקרוטראומה, שהיא עילת התביעה במקרה הנוכחי, סדר בחינת הדברים הוא כמפורט להלן:
ראשית – האם קיים קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של המבוטח לבין הליקוי ממנו הוא סובל. על מנת לקבוע קיומו של קשר סיבתי, יש צורך בסבירות של מעל 50%, כי תנאי העבודה השפיעו על הליקוי. דהיינו, יותר סביר לקבוע שתנאי העבודה השפיעו במידה זו  או אחרת על הליקוי, לעומת המצב ההפוך שתנאי העבודה לא השפיעו.
יובהר, כי בשלב זה לא נדרשת התייחסות למידת ההשפעה על מצבו הרפואי של המבוטח, ואין הכוונה כי תנאי העבודה תרמו ל-50% ממצבו הרפואי של המבוטח, אלא האם תנאי העבודה גרמו במידה כלשהי למצבו הרפואי של המבוטח או להחמרת מצבו הרפואי של המבוטח,  בסבירות של 50% ומעלה .
שנית – ככל שנקבע קשר סיבתי כאמור לעיל, יש לבחון את שאלת היחס בין השפעת תנאי העבודה על הליקוי אל מול גורמיו האחרים. לגבי שאלה זו די בהשפעה משמעותית של תנאי העבודה על קרות אותו הליקוי כדי שהוא יוכר כפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה. השפעה משמעותית הינה, על פי הפסיקה, השפעה בשיעור 20% לפחות.

על רקע הבהרה זו, הנך מתבקש להשיב על השאלות הבאות:
א. מהו הליקוי ממנו סובל התובע בגבו?
ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ד. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו של התובע?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

5. על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1971, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.

6. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

7. התיק יובא לעיוני ביום 1.5.19, לשם מעקב אחר הגשת חוות דעת המומחה.

המזכירות תמציא למומחה החלטה זו יחד עם החומר הרפואי שבתיק בית הדין.

ניתנה היום, כ"א אדר א' תשע"ט, (26 פברואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.