הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 44059-11-18

25 דצמבר 2019

בפני: כב' השופטת איריס רש

התובע:
ניסן יונה
ע"י ב"כ: עו"ד אביטל

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד רטר

החלטה

א. מונחת בפניי בקשת התובע להפניית שאלות הבהרה וכדלקמן:

במסגרת חוות דעתך המסקנה הסופית הייתה כי התובע סובל מתסמונת התעלה הקרפלית ביד ימין, אנא נמק מדוע לא נקבע כי התובע סובל מתסמונת התעלה הקרפלית ביד שמאל?
במסגרת חוות דעתך ציינת בדיקת הולכה עצבית מיום 4/12/18 האם אכן בוצעה בדיקה בתאריך זה?
בנוגע לבדיקת ה – E.M.G. מיום 18/9/18 האם כאשר קבעת כי הבדיקה מצביעה על תסמונת התעלה הקרפלית ביד ימין בלבד התייחסת לערך המוטורי של הבדיקה או שהסתמכת על פענוח בלבד?
האם לפי דעתך על פי הערכים ישנו חשד לקיומה של התסמונת גם ביד שמאל?
במידה ותשובתך שלילית האם הערך המוטורי בבדיקה הינו 4.2?
כמו כן הריני מפנה אותך למאמר DIAGNOSRIC PROPERTIES OF NERVE CONDUCTION TESTS IN POPULATION-BASED CARPAL TUNNEL SYNDROME עמוד 5 פסקה 4 (בראש העמוד משמאל) האם נכון שבמסגרת מאמר זה נרשם כי מחקרים הצביעו על כך שטווחים שבין 3.8 -4.6 מוטורי מצביעים על קיומה של תסמונת התעלה הקרפלית. האם יש בכך כדי לשנות את מסקנתך בנוגע לתוצאות הבדיקה?
ככל שתשובתך שלילית, האם נכון כי בניגוד לאמור בפענוח הבדיקה מיום 18/9/18 חוזר המוסד לביטוח לאומי מצביע על כך כי הערך המוטורי ביד שמאל הינו ערך מחשיד לקיומה של תסמונת התעלה הקרפלית ביד שמאל?
האם נכון שהבדיקה הקלינית אשר בוצעה במסגרת הביקורים של המבקש בקופת חולים בימים 21/5/18 ו – 5/10/18 מצביעה על קיומה של התסמונת גם ביד שמאל?
ככל שהתשובה לשאלה 8 הינה חיובית האם לנוכח העובדה כי בדיקת E.M.G אחת הצביעה על קיומה של התסמונת דו צדדית, בבדיקה שניה התקבלו ערכים אשר לכל הפחות מעלים חשד לקיומה של התסמונת ביד ימין , ניתן לקבוע במאזן ההסתברויות (מעל ל – 50%) כי התובע סובל מתסמונת התעלה הקרפלית גם ביד שמאל?
ככל שתשובתך שלילית הריני מתכבד להפנות אותך לציטוטים נבחרים מתוך מאמרים במסגרתם מוצגת דוקטרינה לפיה תסמונת התעלה הקרפלית הינה אבחנה קלינית כאשר בדיקת ה –E.M.G יכולה לאושש את קיומה אך לא לסתור אותה, כאשר בין 10%-15% מהנבדקים אשר אובחנו קלינית כסובלים מהתסמונת בדיקת ה – E.M.G הייתה שלילית כדלקמן:
מאמר ראשון – CARPAL TUNNEL.NET-EAST KENT HOSPITAL UNIVERSITY
"curiosly thisis usually the least important reason for the tests as most cases of CTS are easy to diagnose simply from lisening to the patient"
"with the latest methods the false negative rate is probably is the region 5% but is impossiblr to establish this figure with certainty in the absence of amore relib test with wich to compare"
מאמר שני- CARPAL TUNNEL SINDROME IMAGING
As note above' electrodiagnostic tests such as EMG and nerve conduction studies 85% -90% accurate in patient with carpal tunnel syndrome' with a false-negative rate of 10% - 15%
האם לנוכח המאמרים הללו ניתן לקבוע כי התובע סובל מתסמונת התעלה הקרפלית גם ביד שמאל"?
ככל שתשובתך שלילית האם נכון כי לנוכח כל האמור לעיל יש לזמן את התובע לבדיקה על ידך על מנת לקבוע האם הינו סובל מתסמונת התעלה הקרפלית גם ביד שמאל?

ב. הנתבע לא מתנגד להפניית השאלות 1-5 ו – 7 ועל כן השאלות יופנו למומחה.
לגבי שאלה 6 טוען הנתבע כי הפסקה אליה מפנה ב"כ התובע אינם עולים בקנה אחד עם חוזר הנתבע אליו מפנה ב"כ התובע בשאלה 7. בנוסף, במאמר אליו מפנה ב"כ התובע צוין כי כל מעבדה יכולה לקבוע את הערכים בעצמה – ולא מדובר בקביעה גורפת על פיה נוהגים בכל המדינות. עובדה היא כי הנתבע אימץ את הערכים המופיעים בחוזר המנהל הרפואי (נספח ב' לבקשה), כפי שצוין לעיל ואשר אליו מפנה ב"כ הנתבע.
לאחר שעיינתי בבקשה בתגובה ובחוות הדעת לא מצאתי הצדקה להתנגדות בהיותן של שאלות ההבהרה תחליף לחקירה הנגדית. העובדה שהנתבע אימץ ערכים מסוימים אינה שוללת את מהתובע את האפשרות לעמת את המומחה עם קביעות אחרות. בנוסף, חזקה על המומחה שהוא ידע לנתח את המאמר בהיבט המקצועי.
אשר על כן, אני מורה על העברת שאלה 6 למומחה.
לגבי שאלה 8 – הנתבע מסכים להעביר את השאלה רק לגבי הבדיקה הקלינית מיום 5/10/18. לגבי הבדיקה מיום 21/5/18 הנתבע יטען כי לא מצוין בה באלו ערכי מבחני תיגר מדובר והאם בכלל בתסמונת התעלה הקרפלית או שמא ליקוי אחר כלשהו (תסמונת הלכידה האולינרית וכיו"ב) לפיכך, הנתבע מסכים לנו סח הבא:
"האם נכון שהבדיקה הקלינית אשר בוצעה במסגרת הביקור של התובע בקופת חולים ביום 5/10/18 מצביעה על קיומה של התסמונת גם ביד שמאל?
לאחר שעיינתי בבקשה בתגובה ובחוות הדעת לא מצאתי הצדקה להתנגדות בהיותן של שאלות ההבהרה תחליף לחקירה הנגדית. חזקה על המומחה שהוא ידע להתייחס לתוצאות הבדיקה ולמשמעותן.
אשר על כן, אני מורה על העברת שאלה 8 למומחה.
הנתבע מתנגד לשאלה 9 בטענה כי התובע לא ציין לאילו בדיקות EMG הוא מתייחס. מקובלת עליי התנגדות הנתבע מאחר שהתובע לא הבהיר לאילו בדיקות הוא מתייחס. לפיכך, אינני מתירה הפניית השאלה למומחה.
הנתבע מתנגד לשאלה 10 בטענה כי המדובר בשאלה מיותרת, שכן גם אם המומחה ישיב באופן חיובי על השאלה, לא יהיה בכך כדי לסייע לתובע, היות ולא די בשיעור כה נמוך כנטען בשאלה (10-15%) בכדי לבסס קיומו של קש"ס בין תנאי העבודה לליקוי הנטען ביד שמאל.
בהיותן של שאלות ההבהרה תחליף לחקירה נגדית אני מתירה את השאלה ובםרט משעה שהאחוזים אליהם מתייחס המאמר עוסק בפער בין האבחנה הקלינית לבדיקת ה –EMG ולא לקיומו של קשר סיבתי או לשיעור ההשפעה ביחס לגורמים אחרים.

ג. למעט שאלה 9, כל השאלות המבוקשות יועברו למומחה. ההחלטה למומחה תצא בנפרד.

ניתנה היום, כ"ז כסלו תש"פ, (25 דצמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.