הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 43816-04-17

16 ספטמבר 2019

בפני: כב' השופט בועז גולדברג

התובעים:
סובחיה חושאן מוחמד ואח'
ע"י ב"כ: עו"ד יוסף סמארה ואח'

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד יפעת קונה ואח'
החלטה

למען הסדר הטוב ולשם ייעול ההליכים בתיקים שמנוהלים ע"י ב"כ התובעים אנו קובעים כדלקמן:

הדיונים בתיקים הבאים: ב"ל30250-10-17; ב"ל 8065-07-17; ב"ל 11474-07-17, ב"ל 14590-07-17, הקבועים ליום 29.10.19 ו- 5.11.19 יתקיימו במועדם.
הדיון בתיק ב"ל 43816-04-17 שהיה קבוע ליום 10.09.19 יידחה ליום 19.11.19 בשעה 12:00.
נקבעת בזה ישיבת הוכחות בתיק ב"ל 30214-10-17 ליום 19.11.19 בשעה 13:00. ההנחיה לגבי הגשת תצהירים תקפה גם בתיק זה.
בכל התיקים המפורטים בסעיפים א-ג לעיל ידאג ב"כ התובעים להגשת תצהירים או מסמכים שבכוונת התובעים להסתמך עליהם, לא יאוחר מיום 7.10.19.
ככל והתובעים לא יגישו תצהירים עד מועד זה , ייראו כאילו שאין בכוונתם להגיש ראיות מטעמם .

באשר לתיקים שההליכים בהם עוכבו בשל קיומו של הליך פלילי מקביל, והם:
ב"ל 30179-10-17
ב"ל 9441-05-17
ב"ל 9405-05-17
ב"ל 43793-04-17
ב"ל 36875-05-17
ב"ל 21062-07-17
ב"ל 8117-07-17
באשר לתיקים אלו אני קובע כדלקמן:
לאור הימשכות ההליכים בתיקים אלה זמן כה רב, שוקל בית הדין שלא לעכב עוד את ההליכים. לפיכך, יודיע ב"כ התובעים האם לטעמו יש הצדקה להמשך עיכוב ההליכים בתיקים אלה, במיוחד לאור ההלכה שנקבעה ב-רע"א 3146/19 דנה סיבוס בע"מ נ' פלוני, הגורסת כי ככלל, אין לעכב הליך אזרחי רק בשל קיומו של הליך פלילי מקביל. ככל שיש הצדקה כלשהי להמשך עיכוב ההליכים, לאור ההלכה לעיל, יפרט ב"כ התובעים את הטעמים להצדקה זו בהודעה שתוגש עד ליום 7.10.19.

המזכירות תכניס החלטתי זו לכל אחד מהתיקים שבכותרת.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ט, (16 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.