הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 42500-02-17

26 פברואר 2019
בפני: כב' השופט אסף הראל

התובעת:
חזן טלי סולנז'

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה
1. ד"ר צבי לנדאו, אשר מונה על ידי בית הדין כמומחה רפואי (להלן – המומחה), הגיש את חוות דעתו הנושאת תאריך 18/2/19 העתק מחוות הדעת מצורף להחלטה זו.
 2.       כל צד רשאי, בתוך 21 ימים, להגיש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה בקשר לחוות דעתו. בבקשה יפורטו השאלות המוצעות והנימוקים התומכים בבקשה.
 3.       העתק הבקשה כאמור יומצא ישירות לצד שכנגד, לצורך מתן תגובה בכתב תוך 15 ימים מיום קבלת הבקשה.
 4.       התגובה תומצא לבית הדין וישירות לצד שהגיש הבקשה. לאחר קבלת התגובה יתן בית הדין את החלטתו, ללא הזמנת הצדדים.
 5.        ככל שלא תוגשנה בקשות לשאלות הבהרה, אתן החלטה בדבר סיכומים.
6. התיק יובא לעיוני ביום 1/4/19 לשם מעקב.
ניתנה היום, כ"א אדר א' תשע"ט, (26 פברואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.