הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 38065-04-18

22 מאי 2019

בפני: כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע:
עלי עזאם
ע"י ב"כ: עו"ד ג'יריס פרח

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד מרב אבירם

החלטה

לפנינו בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה - יועץ רפואי במסגרת תביעת התובע להכיר בפגיעה בידיו כפגיעה בדרך המיקרוטראומה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995.
ביום 16.12.2018 התקבלה חוות דעתו של ד"ר מ. מיכיילביץ בעקבות החלטת בית הדין מיום 1.11.2018
ביום 26.3.2019 התקבלה בקשה מטעם התובע להעביר למומחה שאלות הבהרה. בתגובתו התנגד הנתבע להפניית השאלות מהטעם שהמומחה השיב לשאלות שנשאל וכי השאלות לא נועדו להבהיר או להשלים דבר מה בחוות הדעת.
בפסיקה נקבע כי בית הדין ייתן רשות להציג שאלות הבהרה כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה. נקבע כי דרך המלך היא להתיר העברת שאלות הבהרה למומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין וכי מקום בו קיים ספק בדבר הרלוונטיות של השאלה, על בית הדין האזורי להתירה כדי שלא למנוע מבעל דין את האפשרות להבהיר חוות דעת שיש בה משמעות רבה בקביעת גורל תביעתו.
כן יש ליתן את הדעת לכך ששאלות ההבהרה הן תחליף לחקירה נגדית של המומחה, אשר בדרך כלל אינה מתאפשרת בתיקים מסוג זה. נקבע כי "בהתחשב במשקל הרב אשר ניתן בפסיקתו של בית דין זה לחוות הדעת הרפואית של המומחה הרפואי האובייקטיבי, וכן בהתחשב בכך ששאלות ההבהרה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה- דרך המלך אשר נקבעה בפסיקה הינה הפניית שאלות הבהרה בהתאם לבקשת הצד".
עם זאת נקבע כי בית הדין לא יתיר הצגת שאלות החורגות מהתשתית העובדתית אשר נקבעה ע"י ביה"ד, שאלות היפותטיות, שאלות ה"מתווכחות" עם מסקנות המומחה וכאלה הבוחנות את ידיעותיו של המומחה ללא קשר לקביעותיו.
לאחר עיון בבקשה ובתגובת הצד שכנגד הגענו למסקנה כי יש להפנות למומחה את שאלות ההבהרה, למעט שאלה מס 1, באשר הן עומדות באמות המידה שהותוו בהנחיות ובפסיקת בית הדין הארצי לעבודה. נציין כי אנו סבורים שהמומחה כבר השיב בחוות דעתו לשאלות 2-3, כאשר קבע כי אין באופי עבודת התובע כדי להביא בהחמרה במצבו, ועם זאת נתיר אותן. איננו מתירים את הפניית שאלה מס' 1 מאחר ואין בשאלה מה היא הדרגה או החומרה של תסמונת התעלה הקרפלית ממנה סובל התובע, כדי לתרום לבירור ה שאלה העומדת לדיון, דהיינו שאלת הקשר הסיבתי בין העבודה לליקוי.
על כן, השאלות עליהן יתבקש המומחה להשיב הן כדלקמן:
בחוות דעתך קבעת כי התובע התחיל להתלונן על כאבי כף יד עם תחושת נימול לפני תחילת עבודתו.
מדוע שללת בחוות דעתך מצב בו עבודתו של התובע גרמה להחמרת מצב?
על פי העובדות המוסכמות התובע עבד במכונה לפריסת מוצרי בשר וכן עובד בקילוף מוצרי בשר. בנוסף, הוא מבצע פעולות אריזה (בין 500 ל- 1,000 פעולות בשעה).
האם פעולות אלה עלולות לגרום להתפתחות תסמונת התעלה הקרפלית או לגרום להחמרה?
במקביל להחלטה זו תינתן החלטה נפרדת המופנית למומחה, ובה השאלות עליהן הוא מתבקש להשיב, ועותק ממנה יישלח לצדדים.
הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת החלטה זו.

ניתנה היום, י"ז אייר תשע"ט, (22 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.