הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 37458-09-19

23 יולי 2020
בפני: כב' השופטת דניה דרורי

התובעת:
שרון פרסמן
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

1. התובעת תגיש תצהיר עדות ראשית מטעמה, עד ליום 1.11.20, ו תצרף לתצהיר את כל המסמכים עליהם מתבססת תביעתה. עותק מהתצהיר ישלח ישירות לנתבע. לא יוגש תצהיר התובע ת במועד, תמחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1992.

2. על המצהירים להתייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי התובע לבוא עמו בדברים, תגיש התובעת למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות. הבקשה להזמנת עדים מטעם התובעת תוגש עד ולא יאוחר מהמועד להגשת תצהירי העדות הראשית.
הנתבע רשאי להגיש תצהירים מטעמו ו/או בקשה לזימון עדים מטעמו תוך 30 ימים לאחר הגשת תצהירי התובעת.

3. דיון הוכחות יתקיים ביום 21.1.21 בשעה 9:00. בתום פרשת הראיות יסכמו הצדדים טענותיהם בעל-פה, בכפוף לאילוצי יומן בית הדין.

4. התיק יובא לעיוני ביום 3.11.20 לשם מעקב אחר הגשת תצהירי התובעת.

ניתנה היום, ב' אב תש"פ, (23 יולי 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.