הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 30656-09-16

25 פברואר 2019
בפני: כב' השופט אסף הראל

התובע:
בכר בכר גיל
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה
בהחלטה מיום 25.2.19 נעתרתי לבקשת התובע להפנות לד"ר אברהם ששון, המומחה-יועץ רפואי שמונה על ידי בית הדין (להלן – המומחה) שאלות הבהרה בהתיחס לחוות דעת המומחה מיום 25.12.18. משכך, מתבקש המומחה הנכבד להשיב על שאלות ההבהרה הבאות תוך 30 ימים מעת שתומצא לו החלטה זו:

1. בחוות דעתך הנך מפנה למאמרים רפואיים המציינים כי נזקים בקרן האחורית של הסהרון הפנימי מופיעים באופן שכיח בפגיעות ניווניות בברכיים:
Meniscal teras: pathologic correlation with MR imaging (Radiology, vol 163, 1987).

Is there an Association Between Articular Cartilage Changes and Degenerative Meniscus Tears? (Arthroscopy, vol 21, 2005).

א) האם שכיחות נזקים בקרן האחורית של המניסקוס מאפיינם אך ורק ליקויים ניוניים בברכיים, או שמא הם מופיעים גם בליקויי ברכיים נוספים אשר אינם ניוניים?
ב) אנא הפנה לפיסקאות במאמרים השוללים קשר בין קרע במיניסקוס ובין עבודות כריעה.

2. במקטע הדיון בחוות דעתך הנך מפנה למאמר סקירה נרחב משנת 2013 המציין את גורמי הסיכון לקרע במניסקוס. כמו כן במאמר נקבע כי קיימת עדות חזקה לכך שגורמי הסיכון הנ"ל: גברים, מעל גיל 60, כריעות ברך ממושכות, עליות וירידות של יותר מ-30 מדרגות, מהווים גורם סיכון לליקוי בברכיים.

א) בהתאם לפירוט העובדות בהחלטת המינוי, במסגרת עבודות ההתקנה אשר ביצע התובע עולה כי הוא כרע על ברכיו במצטבר בין 2.5 ל-3.5 שעות מדי יום, בנוסף במסגרת עבודות התיקונים אשר ביצע התובע כרע שעתיים נוספות במצטבר.
אנא פרט מדוע לגישתך כריעות ברך ממושכות אלו אינן מהוות גורם אפשרי לליקוי בברכי התובע.
ב) המאמר מציין כי גורם סיכון נוסף לליקוי הברכיים הוא עליות וירידות של למעלה מ-30 גרמי מדרגות. בהתאם לפירוט העובדות אשר בהחלטת המינוי, מדי יום התובע טיפל ב-3-4 לקוחות אשר התגוררו בבתים עם מדרגות וכי בממוצע נדרש הוא לעלות אל כל לקוח שתי קומות. קרי, בין 24 ל-32 גרמי מדרגות מדי יום. אנא פרט מדוע לגישתך טיפוס גרמי מדרגות אלו מדי יום אינו מהווה גורם אפשרי לליקוי בברכי התובע.
ג) יש לציין כי מדי יום התובע נאלץ לטפל ב-3-4 לקוחות אשר הצריכו עליות וירידות בסולם תוך שהות במעלה הסולם של כמספר דקות, האם אופן עבודה זה מהווה גורם סיכון אפשרי לליקוי בברכיים?
ד) בשים לב למסקנות המאמר הנ"ל לפיו גיל 60 ומעלה מהווה גורם סיכון, האם נכון לומר כי גילו הצעיר של התובע מהווה אינדיקציה לכך שאין עסקינן בליקוי ניווני?
ה) האם הליקויים בברכיים מהם סובל התובע הינם שכיחים בקרב אוכלוסיות גברים בשנות ה-30 המוקדמות?
ו) בכל הנוגע למסקנות המאמר, ולאחר שמנית את גורמי הסיכון הינך קובע "המקרה של מר בכר אינו עונה על תנאים אלו בסבירות אשר מניחה את הדעת". בשים לב לכך שאצל התובע קיימים לפחות שלושה גורמי סיכון בעלי עדות חזקה לליקויי בברכיים, אנא פרט מסקנתך זו.
הערת בית הדין: למען הסר ספק, התשתית העובדתית שאליה נדרש המומחה להתייחס, היא רק זו המופיעה בהחלטת המינוי מיום 3.12.18. ככל שיש אי התאמה בין העובדות המתוארות בהחלטת המינוי לבין העובדות המתוארות בשאלות הנ"ל, גוברת החלטת המינוי.

3. בחוות דעתך הינך מציין כי תלונות התובע היו בגין עמידה ולא עקב כריעת ברכיים או עלייה וירידה בסולמות "כפי שהתובע דאג מאוד להדגיש ולפרט בתלונותיו בבית הדין".
א) מעיון בהחלטת המינוי עולה כי הוצאו לך החלטת המינוי והחומר הרפואי בתיק. אנא פרט מהיכן מגיעות ידיעותיך בנוגע לתלונות התובע בבית הדין.

התיק יובא לעיוני ביום 15.4.19 לשם מעקב אחר תשובות המומחה לשאלות ההבהרה.

ניתנה היום, כ' אדר א' תשע"ט, (25 פברואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.