הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 27999-07-16

20 פברואר 2019

בפני: כב' השופטת איריס רש

התובעת:
מרים בני
ע"י ב"כ: עו"ד אסחאק

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ברדוגו

החלטה

מונחת לפניי בקשת התובעת להפניית שאלות הבהרה למומחית כמפורט להלן. הנתבע מתנגד למרבית השאלות ועל כן נדון בשאלות ובהתנגדות על פי סדר השאלות כדלקמן:

1. עפ"י האמור בהחלטה מיום 19.7.18 נחשף המנוח לתהליך חישול בצמוד למחלקה בה עבד (סעיף ה' להחלטה הנ"ל), במהלכו נפלט עשן ופיח. עשן סמיך זה וחלקי הפיח שמקורם בחריטה ובריתוך התפזר למחלקה בה עבד ולהם נחשף.
האם נכון שעפ"י עובדות אלה שקיבלו תוקף של החלטה, החשיפה היא יותר ממשמעותית מאשר צוין בחוות הדעת?
הנתבע מתנגד לשאלה בטענה שבסעיף ה' לתשתית העובדתית שהועברה למומחית לא צוין כי מדובר בעשן סמיך. עוד נטען כי המומחית התייחסה במפורש לכך שהמחלקה בה עבד המנוח הייתה צמודה למחלקת החישול ולכך שהתפזר במחלקה עשן סמיך וחלקי פיח שמקורם בחריטה וריתוך.
לאחר שעיינתי בבקשה בתגובה ובחוות הדעת מקובלת עליי התנגדות הנתבע וזאת לנוכח התייחסות המומחית בחוות הדעת לתשתית העובדתית אליה מפנה התובע (עמ' 2 פסקה 3 לחוות הדעת).

2. בהנחה שהמנוח לא היה מעשן - האם מסקנתך היתה משתנה ובהתאם היית קובעת כי לחשיפה התעסוקתית השפעה משמעותית על תחלואתו והסרטן ממנו לקה בריאותיו?
הנתבע מתנגד לשאלה בטענה כי מדובר בשאלה תיאורטית המנוגדת לתשתית העובדתית. לאחר שעיינתי בבקשה בתגובה ובחוות הדעת מקובלת עליי התנגדות הנתבע וזאת בהתחשב בעובדה שהמנוח היה מעשן ועל כן המדובר בשאלה תיאורטית שאינה נוגעת למקרה הנדון.

3. עפ"י העובדות נחשף המנוח לכרום, ניקל וקדמיום, וכן לשמנים בנוזל קירור ושמני סיכה. האם נכון כי שמנים אלה מכילים חומרים מסרטנים נוספים HYSROCARBONS POLYCYCLIC AROMATIC? אם כן, האם לחשיפה זו יש משמעות במקרה הנדון מבחינת השפעת העבודה על הופעת ו/או החמרת המחלה?
הנתבע מתנגד לשאלה בטענה כי המומחית אינה יכולה לדעת את הנתונים העובדתיים בנוגע להרכב השמנים. בהתחשב בהיותן של שאלות ההבהרה תחליף לחקירה נגדית אני מתירה את השאלה. חזקה על המומחית כי ככל שמדובר בנתונים עובדתיים שאינם בידיעתה על פי הספרות המקצועית, היא תשיב בהתאם.

4. האם נכון כי עפ"י הספרות הרפואית מקצועית, כ-20% מחולי סרטן ריאות לא עישנו כלל בחיים ומחלתם נגרמה כתוצאה מחשיפה תעסוקתית?
הנתבע מתנגד לשאלה בטענה כי מדובר בשאלה תיאורטית ספרותית כללית ללא התייחסות למקרה הספציפי שבפנינו. בהתחשב במדיניות הליברלית של בתי הדין לעבודה בהפניית שאלות הבהרה למומחה הרפואי בהיותן תחליף לחקירה נגדית אני מתירה את השאלה. למותר לציין כי לאחר קבלת מענה לשאלה זו ניתן יהיה לבקש מהמומחית התייחסות ספציפית למנוח.

5. בחוות דעתך קבעת כי החשיפה למתכות לא היתה משמעותית. האם נכון כי חשיפה לעשן ופיח (ממח' חישול) ועשן סמיך שהתפזר עם חלקי הפיח שמקורם בחריטה וריתוך, יש בה כדי להוות חשיפה משמעותית?
הנתבע מתנגד לשאלה בנימוק כי המומחית קבעה כממצא עובדתי שהמנוח היה חשוף לעשן ופיח שמקורם במחלקת החישול ולעשן סמיך ובכל זאת הגיעה למסקנה שתנאי העבודה לא גרמו להתפתחות המחלה לנוכח הספרות המקצועית ולפיה לא נמצאו עודף תחלואה או תמותה מסרטן הריאה בקרב עובדים בתהליכי עיבוד פלדה.
מעיון בחוות הדעת עולה כי המומחית הבהירה מדוע לדעתה החשיפה למתכות הייתה נמוכה בשל העובדה שלא מדובר בהליך כימי או תהליך הגורם להיווצרות נדפי מתכות. המומחית תמכה את עמדתה בנסיונה בבדיקות ניטור סביבתי בתהליכי עיבוד שבבי ובמאמרים משנת 1989 ומשנת 1997. לפיכך, אינני מתירה את השאלה.

6. האם נכון כי בהליך ריתוך, חריטה וחישול משתחרר עשן שמכיל מתכת ובצורת עשן חודרת לדרכי הנשימה ושוקעת בריאות?
הנתבע מתנגד לשאלה בנימוק כי מדובר בשאלה מקצועית רפואית כללית.
לא מצאתי ממש בהתנגדות הנתבע. ככל שהמומחית תסבור כי אינה יכולה להשיב לשאלה בהעדר מומחיות לדון בה חזקה עליה שתשיב בהתאם. לפיכך, אני מתירה את הפניית השאלה.

7. האם לאור העובדה כי המנוח היה חשוף גם לתהליך חישול כמפורט בהחלטת המינוי, מדובר בעובד שנחשף עפ"י התקנות כעובד במתכות השונות, דבר המחייב ניטור סביבתי הנערך במקום עבודתו ובהתאם נבדקות רמות המתכות בעבודה זו?
הנתבע מתנגד לשאלה. לטענתו, המדובר בשאלה משפטית שאינה בתחום המומחיות של המומחית הרפואית.
מקובלת עליי התנגדות הנתבע כי שאלת חיוב המעביד בביצוע בדיקות ניטור סביבתי אינה שאלה בתחום המומחיות של המומחית. על כן, אינני מתירה הפניית השאלה.

8. האם נכון כי בתהליך חימום המתכת במהלך החישול משתחרר לאוויר כמות לא מבוטלת של מתכת ותהליך זה מואץ ומשמעותי יותר כאשר מקררים את המתכת בעזרת שמן סיכה?
הנתבע מתנגד לשאלה בטענה כי מדובר בשאלה מתחום הכימיה. מקובלת עליי התנגדות הנתבע כי מדובר בשאלה שאינה ה בתחום המומחיות של המומחית. על כן, אינני מתירה הפניית השאלה.

9. רצ"ב טבלה של הטמפרטורות ל-12 סוגי סגסוגת ניקל, במהלך תהליך החישול.

בתהליך חימום זה משתחררים חלקיקים של מתכת שבסגסוגת כמפורט במקור ספרות (1) המצ"ב.

GRINDING AND FORGING WORKERS WERE NOT ONLY EXPOSED TO PURE IRON OXIDE DUST BUT ALSO TO OTHER .TYPES OF METALIC DUST

בקרב עבודות חישול להם נחשף המנוח ניתן ללמוד מעבודה שפורסמה ע"י BENJAMIN KENDZIA וחבריו ובדקה את רמות החשיפה הנשימתית לניקל בתעשיות שונות (מקור ספרות מס' 2).
האם נכון איפוא, כי לאור האמור לעיל, בתהליך החישול משתחררים חלקי מתכת וחשיפה משמעותית שמצריכה אף בדיקות, פיקוח וחשיפה למתכת שבפיקוח?

האם נכון כי בנסיבות אלה בהן המנוח נחשף נשימתית לכרום וניקל, ובהתאם לתהליכי החישול כאמור לעיל, הדבר מעלה את הסיכון משמעותית לחלות בסרטן ריאות ברמת סיכון דומה לעישון?

אם לא, אבקש להתייחס לנתונים ספרותיים המצוטטים והמצורפים.

הנתבע מתנגד לשאלה בטענה כי התובע מציג בפני המומחה מידע חדש. עוד נטען כי לא ברור האם התובע מפרש נכונה את ממצאי המחקרים. הנתבע אינו מתנגד להציג למומחית את הנוסח הבא:
"האם לאור ממצאי המחקר הבאים, ניתן לקבוע כי בעבודות חישול משתחררים חלקי מתכת? במידה וכן – באיזו רמת חשיפה? האם זה רלוונטי למקרה זה וכיצד, אם בכלל, יש בספרות זו כדי לשנות או להשפיע על חוות הדעת?
לאחר שעיינתי בשאלה ובתגובה אני סבורה כי בהתחשב באופיין ומטרתן של שאלות ההבהרה אין מניעה להציג למומחית את השאלה בנוסחה על פי התובע. לנוכח העובדה שהמומחית מופנית לספרות המקצועית חזקה עליה שככל שהתובע אינו מצטט נכון את ממצאי המאמרים היא תשיב בהתאם.

10. האם נכון כי כרום ותרכובותיו ידועים כגורם וודאי (GROUP1) לסרטן ריאות? (ראה מקור ספרות מס' 3).

11. האם נכון כי עפ"י הספרות הרפואית והמקצועית, הופעת סרטן ריאות לאחר חשיפה לכרום ותרכובותיו הינה לאחר 4 עד 47 שנים, כאשר הממוצע שנמצא בעבודות שונות נע בין 10.6 ל-21 שנים, כמפורט במקורות הספרות 1 המצורפים, וכי 80% מהמקרים מפתחים סרטן מסוג SQUAMOUS CELL CARCINOMA?

הנתבע מתנגד לשאלות 10-11 בנימוק כי מדובר בשאלות רפואיות מקצועיות כלליות.
לא מצאתי טעם של ממש בהתנגדות ועל כן אני מתירה את הפניית שאלות 10 - 11 למומחית.

12. האם נכון כי כרום VI ערכי הינו חומר מסרטן ייחודי לריאות וכפי שצוטט בספרות:

13. האם נכון כי גם ניקל ידוע כגורם וודאי (GROP 1) לסרטן ריאות כמפורט בספרות המקצועית המצוטטת מס' 3 ו-4, וכי עפ"י ספרות זו סיכון לחלות בסרטן ריאות כחשופים לניקל נע פי 2.2 לפי 16 עפ"י הממצאים במחקרים השונים?

הנתבע מתנגד לשאלות 12-13 בטענה כי המומחית כבר השיבה לשאלות הנ"ל בחוות הדעת. המומחית ציינה בחוות דעתה כי הן כרום IV והן קדמיום הינם חומרים מסרטנים מוכחים לסרטן ריאות ואולם היא הבהירה מדוע במקרה זה החשיפה וההשפעה הייתה נמוכה
אכן, המומחית ציינה בחוות דעתה מדוע לשיטתה החשיפה של התובע נמוכה ומדוע לא מתקיים קשר סיבתי בין החשיפה של התובע למחלה. עם זאת, בהתחשב באופיין ומטרתן של שאלות ההבהרה אין מניעה לעמת את המומחית עם הספרות המקצועית. לפיכך, אני מתירה את הפניית שאלות 12-13 למומחית.

14. האם נכון כי שילוב של מספר חומרים מסרטנים כמצוין לעיל, להם נחשף המנוח במסגרת עבודתו והן במסגרת החשיפה ממחלקת חישול, שמשום מה לא צוטטה בחוות דעת, מעלה את הסיכון לחלות בסרטן ריאות אצל המנוח מאשר לחומר בודד (באותן רמות החשיפה)? אם לא, נבקש ליתן תשובה תוך התייחסות לנתונים המצוטטים.
הנתבע מתנגד לשאלה בטענה כי המומחית הבהירה שלמרות שהמנוח היה במגע עם פלדות המכילות גם כרום וגם קדמיום, הדבר לא גרם להתפתחות המחלה. בהתחשב במטרתן של שאלות ההבהרה אני סבורה כי קיימת הצדקה לחידוד תשובת המומחית בהתייחס לשילוב של שני החומרים. לפיכך, השאלה תועבר למומחית בהשמטת הטרוניה המופנית אל המומחית "שמשום מה לא צוטטה בחוות דעת".

15. במקור ספרות מס' 5 נקבע כי מעל ל-10% מגידולי סרטן ריאות הם על רקע חשיפה תעסוקתית, כאשר גורמי סיכון הם רבים.

עפ"י האמור בספרות זו, אחוז מהחולים במחלה זו לא עישנו אף פעם ומחלתם מקושרת לגורמים אחרים כאשר המשתנה החשוב מעבר לעישון הינו גיל, כאשר ישנה עליה בתחלואה עם הגיל שבאה לידי ביטוי בתחלואה מעל לגיל 50. האם עבודות חיתוך וחריטה של מתכות המכילות כרום וניקל, אלו תהליכים שעלולים להעלות את הסיכון לחלות בסרטן ריאות? במידה ולא, מה התייחסותך לנתונים שפורטו לעיל?
הנתבע מתנגד להצגת השאלה בנימוק של העדר רלוונטיות של מחקרים המתייחסים לחולים שלא עישנו. הנתבע הוסיף כי המומחית הבהירה בחוות הדעת כי כאשר המתכות מצויות במצב מוצק, החשיפה אמורה להיות נמוכה אם בכלל ועל כן הסיכון אינו גבוה. המדובר בשאלה שנועדה להתעמת עם המומחית.
אין בידי לקבל את נימוקי ההתנגדות. ממצאי מחקרים העוסקים בקשר בין חשיפה תעסוקתית לחומרים אליהם נחשף התובע לבין מחלת סרטן ריאות הם רלוונטיים לרבות כאשר משתתפי המחקר אינם מעשנים בהווה או בעבר . אני סבורה כי השאלה אינה מתעמתת עם המומחית אלא עשויה לשפוך אור על שאלת הקשר הסיבתי בין תנאי העבודה לבין המחלה.
16. עפ"י ספרות רפואית מס' 6 אשר פורסמה בשנת 2013, נקבע כי חיתוך וחריטה הם אחת הסיבות לסרטן ריאות תעסוקתי. האם תסכימי עם האמור בספרות זו?
הנתבע מתנגד לשאלה בנוסחה בנימוק כי לא ברור אם אכן קיימת ספרות רפואית משנת 2013 שלפיה עבודות חריטה וריתוך נמצאו כסיבה להתפתחות סרטן ריאות ואם המקור הספרותי אליו מפנה ב"כ התובעת אכן תומך במסקנה זו. הנתבע הציע את הנוסח הבא:
"האם נכון קיימת ספרות רפואית שלפיה עבודות ריתוך וחריטה עלולות לגרום להתפתחות סרטן ריאות, ובמידה והתשובה חיובית, האם יש בכך להשפיע על חוות דעתך ומסקנותיך במקרה זה?" תוך הפניית המומחית למקור6 בבקשה להפניית שאלות הבהרה מטעם התובע.
אינני מוצאת מניעה בהפניית השאלה בנוסח המבוקש על ידי התובע. ככל שהתובע אינו מדייק במידע המובא על ידו מתוך הספרות המקצועית חזקה על המומחית שתתקן את התובע ותעמיד את הדברים על דיוקם.

17. עפ"י העובדות נשוא החלטת המינוי, נחשף המנוח לנוזל קירור ושמני סיכה. האם נכון כי השמנים הנ"ל הכילו בתוכם פחמנים ארומטיים פוליציקליים ורמות NITROSAMINE גבוהות. כמו שאנו למדים מהטבלה שלמטה, ישנם עדויות מספיקות שחשיפה לשמני סיכה MWF MTALWORKING FLUIDS כן יכולה לגרום למספר סוגי סרטן. האם תסכימי עם האמור בספרות זו? ובהתאם לשוב לבחון את חוות דעתך בשנית?

הנתבע מתנגד לשאלה בטענה כי התובע מוסיף נתונים עובדתיים שאינם נזכרים בתשתית העובדתית. הנתבע מציע נוסח כללי וכדלקמן:
"האם נכון כי לפי המחקרים הספרותיים הבאים קיימות עדויות לכך שחשיפה לשמני סיכה יש בה כדי לגרום להתפצחות סרטן. במידה וכן – האם עבודתו של התובע בסמוך למחלקה שבה הוסיפו שמני סיכה כפי שתואר בסעיף ה' להחלטה על המינוי-יש בה כדי לגרום להתפתחות המחלה?
האם הנך סבורה שיש על יסוד מחקרים ספרותיים אלו, לשנות את מסקנות חוות דעתך לעניין הקשר בין תנאי עבודתו של המנוח לבין התפתחות המחלה?"
מקובלת עלי התנגדות הנתבע משעה שהשאלה חורגת מהתשתית העובדתית. לפיכך, השאלה תועבר למומחית בנוסח הכללי המוצע על ידי הנתבע.

18. האם נכון כי החשופים לנוזלי קירור ושמני סיכה נחשפים גם לרמות מוגברות של כרום וניקל כמפורט בספרות המקצועית מס' 8 ו-9?
הנתבע מתנגד לשאלה בטענה כי מדובר בשאלה עובדתית.
אין בידי לקבל את טענת הנתבע. התובע מסתמך על ספרות מקצועית ולפיה כביכול מי שחשוף לנוזלי קירור ושמני סיכה כפי שנקבע בסעיפים ד' וה' בתשתית העובדתית, חשוף גם לרמות מוגברות של כרום וניקל. לפיכך, השאלה תועבר למומחית.

19. האם נכון כי בנסיבות אלה לא ניתן לקבוע כי כפי שסברה המומחית בחוות דעתה, כי חשיפתו של המנוח למתכות כרום וניקל הידועים כגורמים לתחלואה מוגברת בסרטן ריאות לא היתה משמעותית?
הנתבע אינו מתנגד לשאלה ועל כן היא תופנה למומחית.

20. האם ידועה למומחית סוגיית סינרגיזם בחשיפה לחומרים מסרטנים? האם במקרה הנדון יש לקחת בחשבון סוגיה זו לפיה לדוגמא עישון כבד מעלה סיכון לחלות בסרטן ריאות פי 7, חשיפה לאסבסט מעלה סיכון לחלות בסרטן ריאות כפי 11, אך מי שגם עישן וגם נחשף לאסבסט סיכוייו לחלות בסרטן ריאות הינם פי 53?
הנתבע מתנגד לשאלה בטענה כי לא ברור מהי סוגית סינרגיזם וכיצד היא קשורה למקרה הנדון.
לטעמי המדובר בשאלה רלוונטית הקשורה בתרומה של האסבסט למחלת התובע בהתחשב בהיותו אדם מעשן ועל כן השאלה מותרת.

21. האם נכון איפוא לאור הספרות שצוטטה לעיל, המצורפת כמראה מקום, יש מקום לשוב ולבחון את תשובותיך לשאלות שבסעיף 4 להחלטה מחדש?

הנתבע אינו מתנגד לשאלה ועל כן היא תופנה למומחית.

ההחלטה למומחית בהתאם לשאלות שאושרו תצא בנפרד.

ניתנה היום, ט"ו אדר א' תשע"ט, (20 פברואר 2019), הצדדים ותישלח אליהם.