הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 1871-06-19

24 אוקטובר 2019
לפני:

כב' הנשיא אלכס קוגן

המערער
עבדאללה אבו עיאש
ע"י ב"כ: עו"ד מוחמד לביב
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד רינת מישאל

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה), מיום 22.05.19, אשר קבעה למערער דרגת נכות צמיתה בשיעור 0% מיום 01.09.18.

רקע עובדתי
2. המערער יליד 1989, עובד בניין במקצועו. המערער נפגע ביום 26.10.17, עת נפל על משטח עץ. האירוע הוכר על ידי המשיב כתאונת עבודה כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995. הפגימה שהוכר ה ה יא "חבלה בגב תחתון".

3. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למערער, ביום 13.02.19, נכות בשיעור 10% לפי פריט ליקוי 37(7)(א), וניכתה נכות בגין מצב קודם בשיעור 10% ולפי אותו פריט ליקוי, כך שנקבעה למערער דרגת נכות בשיעור 0% מיום 01.09.18. המערער הגיש ערר כנגד החלטה זו.

החלטת הוועדה
4. הוועדה התכנסה ביום 22.05.19, בהרכב מומחה באור תופדיה, מומחה בנוירולוגיה ומומחה ברפואה פנימית. הוועדה הקשיבה לתלונות המערער ורשמה את טיעוני הערר מפי בא כוחו. לאחר שעיינה במסמכים הרפואיים סקרה הוועדה ממצאי בדיקות דימות וערכה למערער בדיקה קלינית. בהחלטתה קבעה הוועדה שנכותו של המערער הינה בשיעור 10%, וניכתה נכות בשיעור דומה בגין מצב קודם, כך שהערר נדחה ודרגת נכותו היציבה של המערער נותרה בשיעור 0% מיום 01.09.18.

טענות הצדדים
5. המערער טען בכתב הערעור שהוועדה לא התייחסה לחוות דעת מומחה באורתופדיה, ד"ר ג'אזי חביבאללה מיום 07.03.18, וכן לא התייחסה לתעודת הערכת כושר עבודה של ד"ר לאוניד מזור מיום 10.04.19.

6. המשיב בכתב התשובה הסכים להחזיר את עניינו של המערער לוועדה באותו הרכב על מנת שתתייחס לחוות הדעת ולמסמך הערכת כושר עבודה.

7. בדיון עמד המערער על השבת עניינו לוועדה בהרכב חדש, ובית הדין נדרש במסגרת פסק דין זה להכריע בטענת המערער שלפיה הוועדה נעולה בדעתה.

דיון והכרעה
8. למקרא כתב הערעור וכתב התשובה, ולאחר שנתתי דעתי לפרוטוקול הוועדה ולחומר שבתיק, לא מצאתי, כי בנסיבות המקרה דנן יש הצדקה להשבת עניינו של המערער לוועדה בהרכב חדש.

9. הלכה פסוקה היא, שדרך המלך בקשר להחזרת עניינו של המבוטח לוועדה רפואית היא החזרתו לוועדה באותו הרכב. רק במקרים נדירים בהם עולה חשש של ממש, כי הוועדה תהא "נעולה" על החלטתה הקודמת, או שהרכבה אינו נאות, או במקרים חריגים אחרים, מועבר העניין לוועדה בהרכב אחר (ראו עב"ל 778/08 מיכאל דהן - המוסד לביטוח לאומי, מיום 19.10.09 בפסקה 7; עב"ל 231/09 ד"ר אריה קופפרברג - המוסד לביטוח לאומי, מיום 21.10.09, בפסקה 8 וההפניות שם).

10. מעיון בהחלטת הוועדה, בטענות הצדדים, ומכלל המסמכים שבתיק לא הוכח כי הוועדה "נעולה" בדעתה, ואין מדובר בנסיבות חריגות אחרות המצדיקות את העברת הדיון לוועדה בהרכב אחר. אשר לרישום טענות המערער בפרוטוקול, הרי שהוועדה, בהיותה גוף מעין שיפוטי, מחוייבת לרשום את עיקרי הדברים, וחזקה עליה, כי עמדה בחובתה לנהל פרוטוקול תקין ופעלה בהתאם לכללי המשפט המנהלי ועקרונות הצדק הטבעי. בעניין הרישום בפרוטוקול אין לנו אלא לסמוך היום על הפרוטוקול שנרשם על ידי הוועדה, ואין לקבל טענות עובדתיות הנטענות כנגדה ועומדות בסתירה לרישום בפרוטוקול הוועדה. אף אין לקבל את הטענה שנפל בהחלטת הוועדה פג ם כה חמור המלמד על היותה של הוועדה "נעולה" בדעתה. אין חולק בנסיבות העניין שהטעות בהחלטת הוועדה נוגעת להתייחסותה לחוות הדעת מטעם המערער. אמנם עסקינן בפגם משפטי המצדיק השבת עניינו של המערער לוועדה, אולם אין לקבל את הטענה, כי מדובר בהתנהלות פסולה או בפגם חמור המצדיק החלפת הרכב הוועדה.

סוף דבר
11. לאור כל האמור, עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים בהרכבה מיום 22.5.19, על מנת שתתייחס לחוות דעתו של ד"ר ג'אזי חביבאללה, מומחה באורתופדיה, מיום 7.3.19, ותשקול אם יש באמור בה כדי לשנות מקביעותיה.
אם הוועדה תשנה את קביעתה ותקבע שנותרה למערער נכות בעקבות הפגיעה בעבודה, אזי במסגרת הדיון בשאלת הפעלת תקנה 15, תידרש הוועדה למסמך הערכת כושר עבודה של ד"ר לאוניד מזור, מומחה ברפואה תעסוקתית, מיום 10.4.19.
החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת.
המערער יזומן להופיע לפני הוועדה, גם באמצעות באי כוחו.

12. הואיל והתקבלה הסכמת המשיב במסגרת כתב התשובה, עוד בטרם התקיים דיון בערעור, והואיל ונדחתה טענת המערער בנוגע להרכב הוועדה, אין צו להוצאות.

13. לצדדים מוקנית זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.

ניתן היום, כ"ה תשרי תש"פ, (24 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .