הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 17185-10-18

25 יוני 2019
לפני:

כב' השופט בועז גולדברג

המערער
אמיר ג'בור
ע"י ב"כ: עו"ד סאמי אבו ורדה
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד איהאב סעדי

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה), מיום 16.9.18 ("הוועדה"), אשר קבעה למערער נכות יציבה בשיעור 0% מיום 1.9.16.

רקע עובדתי

2. המערער, יליד 1970, עובד מס הכנסה. המערער נפגע ביום 20.1.2016 בתאונת דרכים בדרך לעבודה, והאירוע הוכר על-ידי המשיב כתאונת עבודה כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995. הפגימה שהוכרה היא כאב גב.

3. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למערער, ביום 6.10.16, דרגת נכות יציבה בשיעור 0% מיום 1.9.16. המערער הגישה ערר על החלטה זו.

4. ועדה רפואית לעררים מיום 18.12.2016 קבעה, כי לא נותרה למערער נכות תפקודית עקב התאונה, ולכן קבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור 0%, מיום 1.9.16.

5. המערער הגיש ערעור לבית דין זה כנגד החלטת הוועדה הרפואית לעררים (ב"ל 39940-01-17). בפסק דין מיום 23.5.18 אישר בית הדין את הסכמת הצדדים, שלפיה "עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) בהרכבה מיום 18.12.16, על מנת שתשוב ותידרש לאישור מאת ד"ר סלטי מיום 15.12.16, ותבחן פעם נוספת את ממצאיה ומסקנותיה. הוועדה תהיה רשאית להשלים את הבדיקה הרפואית והדבר נתון לשיקול דעתה" ("פסק הדין המחזיר").

החלטת הוועדה

6. הוועדה התכנסה מכוח פסק דין המחזיר ביום 16.9.18, הקשיבה לטיעוני ב"כ המערער ורשמה אותם בסעיף 5 לפרוטוקול. בסעיף סיכום ומסקנות קבעה הוועדה כדלקמן:

"הוועדה קראה בשים לב את החלטת בית הדין וכן את טיעונו של עו"ד, הוועדה רואה בחומרה את דברי בא כוח התובע בהם עולה כי הוא מטיל דופי ביכולתו המקצועית של פרופ' פיינסוד שערך את הבדיקה במושב הוועדה הקודם, בעוד שידוע לכול כי הטיפול בניתוחי גב ובבעיות גב משותף במקרים רבים לשני תחומי המומחיות, בעת שערך פרופ' פיינסוד את הבדיקה נכח גם עמיתו האורטופד ד"ר פלאח ושניהם יחד דנו בממצאי הבדיקה.
ולגופו של עניין הוועדה במושבה הקודם ערכה לעורר בדיקה מדוקדקת שכללה גם מבחני תגר, ולכן ממצאיה מבוססים יותר מאשר ממצאיו של ד"ר סלטי שאף הוא לא מצא דבר מעבר להגבלה קלה בתנועות הגב והוסיפה גם בדיקה נוירולוגית מדוקדקת. לכן חוזרת הוועדה ודוחה את הערר".

בהתאם לאמור, נותרה דרגת נכותו היציבה של המערער בשיעור 0% מיום 1.9.16.

טענות הצדדים

7. לטענת המערער, הוועדה לא מילאה אחר הוראות פסק הדין והיא נעולה בדעתה. נטען שלא נערכה בדיקה קלינית והוועדה לא בחנה, לא שקלה ולא דנה בעניינו של המערער.

8. לטענת המשיב, הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין והסבירה מדוע מסקנתה שונה ממסקנתו של המומחה מטעם המערער ד"ר סלטי. נטען עוד שהוועדה לא נדרשה לערוך בדיקה רפואית ולא נפלה בהחלטתה טעות המצדיקה התערבות בית הדין.

דיון והכרעה

9. לאחר שעיינתי בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר המונח לפני ונתתי דעתי לטענות הצדדים בכתבי הטענות ובעל פה, הגעתי למסקנה, כי דין הערעור להידחות.

10. הלכה פסוקה היא, כי משהוחזר עניינו של מבוטח על ידי בית הדין לוועדה עם הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בפסק הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה. במקרה דנן, פסק הדין החזיר את עניינו של המערער לוועדה על מנת שתעיין באישור הרפואי של ד"ר סלטי מיום 15.12.16, ותבחן בשנית את ממצאיה ומסקנותיה. על פי הוראות פסק הדין המחזיר הוועדה רשאית לפי שיקול דעתה להשלים את הבדיקה הרפואית. אי לכך, אין לומר שנפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה שלא מצאה לנכון לערוך למערער בדיקה קלינית חדשה.

11. עיון בפרוטוקול הוועדה מעלה, כי הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין המחזיר, אשר כאמור הורה על השבת העניין לוועדה בהרכבה הקודם מיום 18.12.16. המערער טען , כי הוועדה ערכה לו בדיקה במישור הנוירולוגי בלבד, ללא בדיקה אורטופדית. ראשית, אין בפסק הדין המחזיר הנחיה לוועדה לבצע בדיקה אורטופדית. שנית, הוועדה הדגישה, כי בהרכבה נכללים מומחה באורטופדיה ומומחה בנוירולוגיה, וכי ממצאי הבדיקה הקלינית שנערכה למערער ביום 18.12.16 נבחנו על ידי שני הפוסקים הרפואיים, וממילא " ...הטיפול בניתוחי גב ובבעיות גב משותף במקרים רבים לשני תחומי המומחיות". לאחר ששבה ועיינה באישור הרפואי של ד"ר סלטי מיום 15.12.16, קבעה הוועדה כי בבדיקתה נמצאו ממצאים שונים , וכי בדיקתה כללה מבחני עזר מקיפים מאלה שנערכו על ידי המומחה מטעם המערער. לדעת הוועדה, לא נותרה למערער נ כות תפקודית בעקבות התאונה הנדונה, ולכן לא קיבלה את מסקנתו של ד"ר סלטי.

12. בדין טען המשיב, כי טיעון שעניינו חוסר אמון בחבר הוועדה אינו עולה לכדי פגם משפטי המצדיק התערבות בית הדין בהחלטתה. גם אין באמירות של הוועדה כפי שצוטט לעיל כדי להביא לפסילת הוועדה שעה שמילאה אחר הוראות פסק הדין וקיימה את מצוות בית הדין לבחון בשנית את ממצאיה ומסקנותיה לפי האמור באישור הרפואי של ד"ר סלטי .

סוף דבר

13. לאור כל האמור, הערעור נדחה.

14. אין צו להוצאות.

15. לצדדים מוקנית זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.

ניתן היום, כ"ב סיוון תשע"ט, (25 יוני 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .