הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 13608-07-18

06 אוקטובר 2019

בפני: כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובעת:
ניקול שור
ע"י ב"כ: עו"ד ירון בן ארי

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד מרב אבירם ואח'

החלטה

לפנינו בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחית - יועצת רפואי ת במסגרת תביעת התובע ת להכיר באירוע מוחי מיום 12.5.2013 כפגיעה בעבודה.
ביום 1.6.2019 התקבלה חוות דעתה של פרופ' ו יויאן דרורי ב עקבות החלטת בית הדין מיום 4.3.2019.
ביום 25.8.2019 התקבלה בקשה מטעם התובעת להעביר למומחית שאל ות הבהרה. הנתבע לא הגיש תגובה מטעמו במועד שנקצב לו, כאשר נציין כי בהחלטתנו מיום 25.8.2019 קבענו כי העדר תגובה יחשב כהסכמה להעברת השאלות.
בפסיקה נ קבע כי בית הדין ייתן רשות להציג שאלות הבהרה כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה. נקבע כי דרך המלך היא להתיר העברת שאלות הבהרה למומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין וכי מקום בו קיים ספק בדבר הרלוונטיות של השאלה, על בית הדין האזורי להתירה כדי שלא למנוע מבעל דין את האפשרות להבהיר חוות דעת שיש בה משמעות רבה בקביעת גורל תביעתו.
כן יש ליתן את הדעת לכך ששאלות ההבהרה הן תחליף לחקירה נגדית של המומחה, אשר בדרך כלל אינה מתאפשרת בתיקים מסוג זה. נקבע כי " בהתחשב במשקל הרב אשר ניתן בפסיקתו של בית דין זה לחוות הדעת הרפואית של המומחה הרפואי האובייקטיבי, וכן בהתחשב בכך ששאלות ההבהרה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה- דרך המלך אשר נקבעה בפסיקה הינה הפניית שאלות הבהרה בהתאם לבקשת הצד".
עם זאת נקבע כי בית הדין לא יתיר הצגת שאלות החורגות מהתשתית העובדתית אשר נקבעה ע"י ביה"ד, שאלות היפותטיות, שאלות ה"מתווכחות" עם מסקנות המומחה וכאלה הבוחנות את ידיעותיו של המומחה ללא קשר לקביעותיו.
לאחר עיון בבקשה הגענו למסקנה כי יש להפנות למומחית את שאלות ההבהרה בשינוי ניסוח קל באשר הן עומד ות באמות המידה שהותוו בהנחיות ובפסיקת בית הדין הארצי לעבודה. עם זאת, מאחר וסעיפים 1-2 לבקשה אינם בגדר שאלות שעל המומחית להשיב עליה ן מצאנו לנכון לאחד את שלושת הסעיפים בבקשה לשאלה אחת.
על כן, השאל ה עליה תתבקש המומחית להשיב היא כדלקמן :
בחוות דעתך בפיסקה הראשונה "תולדות המקרה והתלונות" את מציינת כי "באותו יום פנתה לרופא עיניים בשל תלונות של טשטוש ראייה בעין ימין".
בעובדות המוסכמות בס' 8 נקבע כי "ביום 12.5.2013 החלה התובעת לסבול מאי נוחות/כאבים בעין ימין וביום 12.5.2013 פנתה לרופא עיניים" (מדובר על אותו יום בו התרחש ה"אירוע החריג/ההתרגשות המיוחדת").
האם תלונות אלו יכולות להוות תחילתו /סימפטומים ראשונים של ארוע מוחי?
במקביל להחלטה זו תינתן החלטה נפרדת המופנית למומחית, ובה השאלות עליהן היא מתבקשת להשיב, ועותק ממנה יישלח לצדדים.
הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת החלטה זו.

ניתנה היום, ז' תשרי תש"פ, (06 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.