הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר-שבע - בשבתו באילת ס"ע 40214-09-18

לפני: כב' השופטת רחל גרוס

נציגת ציבור (עובדים) גב' מלכה פישמן
נציג ציבור (מעסיקים) מר דן ברקאי

התובעת:
ALEMA FISHAY ( דרכון-462811808)
ע"י ב"כ: עו"ד ולדימיר פוסטרנק
-
הנתבעת:
מלון שלום (אילת) בע"מ (ח.פ. 511218661)
ע"י ב"כ: עו"ד חן דוקר

פסק דין

1. בתוקף סמכות נו בהתאם להוראות סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, החל בבית הדין לעבודה ולאור הסכמת הצדדים כי נפסוק לפשרה ללא נימוקים ולאחר ששמענו את הצדדים ועיינו במסמכים שהוגשו ובהביאנו בחשבון את כלל הנסיבות שבתיק , הננו מחייב ים את הנתבעת לשלם לתובעת ס כום של 17,500 ₪ (ברוטו) וזאת עד ליום 9.1.20.

2. כמו כן, הנתבעת תשתתף בשכ"ט ב"כ התובעת בסכום של 1,500 ₪ כנגד חשבונית מס כדין וזאת עד ליום 9.1.20.

3. ככל שלא ישולמו התשלו מים האמורים לעיל במועד, ישאו הסכו מים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4. העתק פס"ד ישלח לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, י"ג כסלו תש"פ, (11 דצמבר 2019), בהעדר הצדדים וי שלח אליהם.

גב' מלכה פישמן
נציגת ציבור (עובדים)

רחל גרוס
שופטת

מר דן ברקאי
נציג ציבור (מעסיקים)