הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע צ"ו 53203-06-19

לפני: כב' השופט יוחנן כהן

המבקשת:
א.א. הנדסה (אינג' א.אידל ) בע"מ, ( חברות-512561010)
ע"י ב"כ: עו"ד רוני אידל

-
המשיבה:
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ, ( חברות-513621110)

פסק דין

לפני בית הדין בקשת המבקשת - א.א. הנדסה (אינג' א.אידל ) בע"מ (להלן – המבקשת או החברה) - לשחרור עודפי כספי פיצויים בסך 495,979 ₪ המצויים בקופה המרכזית לפיצויים המנוהלת על ידי המשיבה בחשבון שמספרו 3702742 .

בתמצית הדברים, המשיבה אינה מתנגדת לביצוע המשיכה וזאת בכפוף לקבלת פסק דין הצהרתי בהתאם להוראות רשות שוק ההון.

בשים לב לתצהיר מטעם המבקשת , יו"ר החברה מר רוני אידל, וכן לאישור משרד רו"ח מטעמה אביש ניסים ושות' - מהם עולה כי יתרת חוב הפיצויים לעובדים בחברה אשר תחילת העסקתם הייתה קודם לתום שנת המס 2007, נכון ליום 31.12.18 מסתכמת על סך 48,040 ₪; כמו כן, רו"ח מאשר כי לכל עובדי החברה מופרשים בצורה שוטפת תנאים סוציאליים עפ" י דרישת החוק, וכי הפרשות אלו מבוצעות לחברות הביטוח והפנסיה השונות בהתאם לקופות אישיות של העובדים; וכן כי לחברה אין כל חוב שוטף בגין הפרשות זכויות סוציאליות לעובדיה; עוד הוצהר כי נכון להיום אין תביעות המתנהלות בבית הדין כנגד החברה ביחס לפיצויי פיטורים ובכלל.

בנסיבות אלו, מצאתי כי יש מקום להורות למשיבה לשחרר יתרת כספי הפיצויים בקופה. זאת, בכפוף לכך שהיתרה שתיוותר בחשבונה של החברה לאחר שישולמו לה הסכומים המבוקשים למשיכה, תכסה את התחייבותה לתשלום פיצויי פיטורים לעובדים שתחילת העסקתם הייתה קודם ליום 31.12.200 7.

המשיבה תשחרר את יתרת כספי הפיצויים המצויים בקופה מושא פסק דין זה, לידי המבקשת בהתאם לנהליה, תוך 45 יום.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ה אב תשע"ט, (26 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.