הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 9738-09-17

לפני: כב' השופט יוסף יוספי

התובע:
דוד אלמקייס
ע"י ב"כ: עו"ד חגי צברי

-
הנתבע:
משרד החינוך
ע"י ב"כ: המתמחה גב' מירב הלוי

החלטה

1. לאור ההודעות שהוגשו, יש לקבוע את התיק להוכחות.

2. התיק ייקבע להוכחות ותישלח הזמנה לדין לצדדים.

הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין) בתצהירים.

3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני בידי הצד המגיש אותם.

4. סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיה כדלהלן:

א. התובע לא יאוחר מיום 20.9.18.
ב. הנתבעת תוך 30 יום מקבלת תצהירי התובע ולא יאוחר מיום 30.10.18.
[ימי פגרת בתי המשפט יבואו במניין הימים].

5. ככל שלתצהיר יצורפו נספחים יוגש התצהיר בעותק קשיח ומודגל לבית הדין, עד 14 יום לפני מועד ההוכחות.

6. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי הדין), התשנ"ב – 1991. לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, ייראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות.

7. המצהירים יתייצבו בבית הדין על מנת להיחקר על תצהיריהם.

8. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עימו בדברים, יגיש הצד המבקש לזמנו בקשה לבית הדין, בה יפרט את המאמצים שנעשו על מנת לקבל תצהיר, את הסיבה לאי הגשת תצהיר ואת תמצית העדות. הבקשה תוגש בתוך המועד הקבוע לאותו צד להגיש את תצהיריו ותועבר ישירות לצד שכנגד.

9. לעיון שופט ההוכחות למעקב תצהירים.

10. הצדדים יודיעו לבית הדין, 14 יום לפני המועד שייקבע להוכחות, שיצרו קשר עם העדים ווידאו את הגעתם לעדות במועד ההוכחות.

ניתנה היום, כ"א תמוז תשע"ח, (04 יולי 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.