הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 8924-01-18

לפני: כב' השופטת רחל גרוס

התובע:
kidane gebreyesus
ע"י ב"כ: עו"ד יניב אלנקרי

-
הנתבעת:
נווה שבא בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד תומר חיל

החלטה

1. לפני בקשה לתיקון כתב תביעה.

2. לטענת התובע, בחלק מתקופת העבודה הוא עבד בחצרי הנתבעת באמצעות חברת זרוע הזהב בע"מ. בשים לב לכך כי חברת זרוע הזהב בע"מ התפרקה כ- 3 חודשים לאחר הגשת כתב התביעה , התובע מבקש לתקן את כתב התביעה ולעתור לחיוב הנתבעת גם בגין זכויותיו השונות ביחס לתקופת עבודתו בנתבעת באמצעות חברת זרוע הזהב בע"מ.
כמו כן, עותר התובע להוסיף עילות תביעה של החזר בגין ניכויים שבוצעו שלא כדין ופיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד. בנוסף מבקש התובע לתקן את הסכומים בגין הרכיבים שנתבעו בכתב התביעה המקורי וזאת לאור קבלת מסמכים מהנתבעת ו ביצוע תחשיב מחודש.

3. הנתבעת התנגד ה לבקשה וטענה, בין היתר, כי מדובר במקצה שיפורים לכתב התביעה המקורי, באמתלה כי מדובר בתיקון המתחייב לנוכח קבלת מסמכים שהועברו לידי התובע על ידי הנתבעת. לטענתה, לו היה התובע בוחן את תלושי השכר או פונה אל הנתבעת עובר להגשת כתב התביעה המקורי, יכול היה להגיש כתב תביעה מנומק כנדרש מלכתחילה .
עוד טענה הנתבעת כי בשים לב למועד הגשת הבקשה, תיקון כתב התביעה יפגע בניהול ההליך ו"ישיב את הגלגל לאחור".
לחילופין, טענה הנתבע ת כי ככל שבית הדין יתיר לתובע לתקן את תביעתו, יש לחייב את התובע בתשלום הוצאות.

4. בהתאם לתקנה 41 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991, תיקון כתב טענות יכול ויורשה ע"י בית הדין בכל שלב משלבי הדיון. ככלל ולמעט במקרים חריגים ינקוט בית הדין לעבודה גישה ליברלית וייעתר לבקשות לתיקון כתב התביעה מקום בו הבקשה אינה לוקה בשיהוי, הוגשה בתום לב, הנזק לצד האחר ניתן לפיצוי בכסף ומקום בו יהיה תועלת בתיקון לבירור הפלוגתאות.

5. בקשה לתיקון כתב תביעה מחייבת איזונים בין האינטרסים של הצדדים להליך, בינם לבין עצמם ובין האינטרסים של הציבור.
במלאכת האיזון יש להביא בחשבון שהזכות להליך הוגן אינה רק נחלת התביעה, אלא גם נחלת ההגנה. לפיכך, מקום בו התובע מבקש לתקן את תביעתו, יש לבחון את התנהלותו ואת המשמעות של היענות לבקשה מבחינת ההליך עצמו ומבחינת ניצול זמנו של בית הדין; כמו כן, יש לבחון עד כמה הכרחי התיקון והאם יביא הדבר לחסימת הטענה או עילת התביעה וכן האם עסקינן בזכויות משפט העבודה המגן או בזכויות חוקתיות, כאשר באלה יטה יותר בית הדין להיות "גמיש" בהיענות לבקשה לתיקון כתב התביעה.

6. לאור כל האמור לעיל, לאחר שחזרתי ושקלתי את הנסיבות בתיק זה ולקחתי בחשבון כי בקשת התיקון הינה, בין היתר, לצורך תיקון הסכומים הנתבעים בגין רכיבים שהינם מזכויות המגן, מצאתי כי איזון ראוי ומידתי בין האינטרסים של הצדדים מצדיק את קבלת הבקשה לתיקון כתב התביעה, תוך חיוב התובע בהוצאות בגין התיקון.

7. אכן, ככלל, בקשה לתיקון כתב תביעה המתקבלת מצריכה הטלת הוצאות על המבקש את התיקון בשל הצורך להגיש כתב הגנה מתוקן. משכך, ישא התובע בהוצאות בגין בקשתו זו בסך של 1,500 ₪ אשר ישולמו בתום ההליך המשפטי.

8. כתב התביעה המתוקן מתקבל לתיק.

9. הנתבעת תגיש כתב הגנה מתוקן עד לא יאוחר מיום 15.10.18.

10. המזכירות תקבע מועד לדיון בפני, אשר יחול לאחר המועד להגשת כתב ההגנה המתוקן.

ניתן היום, ד' אלול תשע"ח, (15 אוגוסט 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.