הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 74896-07-19

לפני כב' השופטת יעל אנגלברג שהם

התובע:

ראפאת אבו עמארה
ע"י ב"כ עו" ד מיכאל שמואל

-
הנתבעים:

  1. כ.ח הנדסת חשמל ופרוייקטים ע.מ 558232989
  2. אמיר כרמי
  3. חסן חוסאם

פסק דין

1. ביום 31.7.19 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבעים לתשלום זכויות המגיעות לו עקב עבודתו אצל הנתבעת 1 מיום 1.8.15 ועד ליום 1.6.19, וסיומה.

2. ביום 2.9.19 נמסר לנתבע 2, בכתובתה של הנתבעת 1, כתב התביעה, והחלטה מיום 31.7.19 ובה דרישה להגשת כתב הגנה והזמנה לדיון.

3. ביום 31.10.19 הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, וביום 18.11.19 תמך בקשתו בתצהיר , וביום 24.11.19 הצהיר על חלקו של הנתבע 3 ביחסי העבודה.

4. בנסיבות אלה, מתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 49(ב)(2) במשולב עם תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי-דין) התשנ"ב-1991, אתן בידי התובע פסק דין על יסוד כתב התביעה והמסמכים שהגיש ובהתחשב בהיקף משרתו ובנטלי ההוכחה.

5. הנתבעים ישלמו לתובע, ביחד ולחוד, כדלקמן:

א. חלף הודעה מוקדמת בסך של 4,962 ₪.
ב. העדר קיום שימוע בסך של 2,000 ₪.
ג. הפרשות לקרן פנסיה בסך של 13,695 ₪.
ד. פדיון חופשה שנתית בסך של 8,746 ₪.
ה. דמי הבראה בסך 7,955 ₪.
ו. פיצויי פיטורים בסך של 19,013 ₪.
ז. פיצוי בגין העדר הודעה לעובד בסך של 1,000 ₪.
ח. דמי חגים בסך של 1,176 ₪.
ט. תשלום עבור בגדי עבודה בסך של 832 ₪.
י. הפרשות לקרן השתלמות בסך של 1,223 ₪.
יא. ניכויים שלא כדין בסך של 7,488 ₪.

הסכומים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.7.19 ועד יום תשלומם בפועל.

6. ככל שהופרשו לטובת התובע כספים לקרן פנסיה ו/או פיצויים ואלו יועברו בפועל לידי התובע, יהיו רשאים הנתבעים לקזז את הסכומים שהופרשו מהסכומים שנפסקו לחובתם.

7. כמו כן ישלמו הנתבעים לתובע הוצאות משפט בסך של 1,200 ₪, אשר יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

הדיון הקבוע ליום 4.3.20 - בטל.

ניתן היום, כ"ז חשוון תש"פ, (25 נובמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.