הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 61613-01-17

לפני: כב' השופט יוחנן כהן

התובעים:
.1 חן מור משעלי , (ת.ז. - XXXXXX022)
2. הדר נצר, (ת.ז. - XXXXXX107)
3. פנחס טואב, (ת.ז. - XXXXXX146)
4. ענבר פרטוש, (ת.ז. - XXXXXX245)
5. ניצן סבג, (ת.ז. - XXXXXX001)

ע"י ב"כ: עו"ד אברהם משעלי

-
הנתבעים:

  1. בדי עממי בע"מ, ( חברות-514834852)
  2. מרדכי מוטי שמעון, ( ת.ז.-XXXXXX277)
  3. שלמה אמויאל, ( ת.ז.-XXXXXX261)

פסק דין

בהתאם להכרעתי במעמד הדיון שהתקיים בתאריך 29.5.19, במסגרתה נעתרתי לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה – נ יתן בזה פסק דין על יסוד כתב התביעה.

הנתבעים ישלמו לתובע ים את הסכומים הבאים בגין רכיבי התביעה להלן:

לתובעת 1 – חן מור משעלי
א. דמי הודעה מוקדמת בסך 860 ₪.
ב. פדיון חופשה שנתית בסך 860 ₪.
ג. שכר עבודה בסך 15,758 ₪.
ד. גמול עבודה בשעות נוספות 408 ₪.
ה. תשלום ימי חג בסך 700 ₪.
ו. הוצאות נסיעות 824 ₪.
ז. פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד ופגמים מהותיים בתלושי שכר 15,000 ₪.
סה"כ 34,402 ₪

לתובעת 2 – הדר נצר
א. פיצויי פיטורין בסך 3,596 ₪.
ב. שכר עבודה בסך 43,133 ₪.
ג. פדיון חופשה בסך 1,855 ₪.
ד. דמי הבראה בסך 2,759 ₪.
ה. קצובת נסיעות 2,625 ₪.
ו. הפרשה לתגמולים 1,702 ₪.
ז. תשלום ימי חג 1,696 ₪.
ח. אי מתן הודעה לעובד ופגמים מהותיים בתלושי שכר 15,000 ₪.
סה"כ 72,347 ₪

התובע 3 – פנחס טואב
א. פיצויי פיטורין בסך 3,306 ₪.
ב. שכר עבודה בסך 48,179 ₪.
ג. דמי הבראה בסך 2,521 ₪.
ד. פדיון חופשה בסך 2,067 ₪.
ה. תשלום ימי חג בסך 1,421 ₪.
ו. דמי נסיעות בסך 2,400 ₪.
ז. הפרשות לתגמולים 1,938 ₪.
ח. אי מתן הודעה לעובד ופגמים מהותיים בתלושי שכר 15,000 ₪.
סה"כ 77,832 ₪

התובעת 4 – ענבר פרטוש
א. שכר עבודה בסך 22,650 ₪.
ב. פיצויי פיטורין בסך 2,156 ₪.
ג. פדיון חופשה בסך 1,020 ₪.
ד. תשלום ימי חג בסך 737 ₪.
ה. קצובת נסיעה בסך 3,750 ₪.
ו. דמי הבראה בסך 898 ₪.
ז. הפרשות לתגמולים 1,600 ₪.
ח. אי מתן הודעה לעובד ופגמים מהותיים בתלושי שכר 15,000 ₪.
סה"כ 47,811 ₪.

לתובעת 5 – ניצן סבג
א. שכר עבודה בסך 51,975 ₪.
ב. פיצויי פיטורים 4,845 ₪.
ג. פדיון חופשה בסך 2,154 ₪.
ד. תשלום ימי חג 1,693 ₪.
ה. קצובת נסיעה 2,700 ₪.
ו. דמי הבראה 2,190 ₪.
ז. הפרשה לתגמולים 3,877 ₪.
ח. אי מתן הודעה לעובד ופגמים מהותיים בתלושי שכר 15,000 ₪.
סה"כ 84,434 ₪.

הנתבעים ישלמו את הסכומים כמפורט לעיל בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל .

כמו כן, ישלמו הנתבעים שכר טרחת עורך דין התובעים בסך 15,000 ₪.

ניתן היום, ט' סיוון תשע"ט, (12 יוני 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.