הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 5826-06-16

לפני: כב' השופטת אורלי סלע - נשיאה

המבקשות:
1. הסוכנות היהודית לארץ ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד קרן גורביץ
2. החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אהוד גנס

-
המשיבים:
1. אלי שבת, (ת.ז.-XXXXXX478)
ע"י ב"כ: עו"ד שרון אלמקייס חכמון
2. מרחצאות הנגב בע"מ, (ח.פ-512605742) (בהקפאת הליכים)
3. משאבי שדה ניהול ואחזקות אגש"ח
ע"י ב"כ: עו"ד דורית קרני

החלטה

1. לפניי בקשה משותפת שהגישו הנתבעת 2, הסוכנות היהודית לארץ ישראל והנתבעת 4, החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ (להלן – המבקשות) לעיכוב הליכים בתיק בשל צו הקפאת הליכים שניתן כנגד הנתבעת 1, מרחצאות הנגב בע"מ (להלן – החברה).

2. התובע, אלי שבת (להלן – המשיב) מתנגד לבקשה.

החברה וכן הנתבעת 3, משאבי שדה ניהול ואחזקות אגש"ח בע"מ (להלן- משאבי שדה), לא הגישו תגובה מטעמן.

3. טענות המבקשות בתמצית -

א. בהחלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע בתיק פר"ק 35791-02-16 (להלן – תיק הפירוק) מ יום 27.6.2016, ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומונ ה לה נאמן.
ב. ביום 6.7.2016 הנאמן הודיע לבית הדין כי הוא פועל, במסגרת תפקידו , לקידום הסדר נושי החברה ובכלל זה עובדיה לשעבר, שהינם נושים בדין קדימה וכי לא זו בלבד שלא ניתן להמשיך בהליכים נגד החברה, אלא שהנאמן שואף להסדרת חובות החברה באופן שיביא להתייתרות ההליך שבכותרת.
ב. משהודיע הנאמן כי הוא פועל להסדרת חובות החברה מול עובדיה, הרי אין כל טעם להמשיך בהליך משפטי זה שעה שהמשיב הינו עובד החברה ותביעתו הוגשה מכוח יחסי העבודה בינו לבין החברה. לפיכך, יש להורות על עיכוב הליכים בתובענה.
ג. עיכוב הליכים עשוי למנוע אף פסיקות סותרות על ידי שתי ערכאות שונות.
ד. החברה הינה הנתבעת המרכזית והמשמעותית בתובענה וברשותה כל המידע הרלוונטי בעניינו של המשיב. משהוקפאו ההליכים נגדה, הרי שקיים קושי אובייקטיבי בניהול ההליך רק כנגד בעלי מניותיה.

4. טענות המשיב בתמצית –

א. ביום 27.7.2016 ניתנה החלטה בתיק הפירוק, לפיה צו הקפאת ה הליכים שניתן נגד החברה יעמוד למשך 60 יום, קרי עד ליום 26.9.2016. מכאן, שבמועד בו צפויה להתקיים ישיבת קדם משפט בתיק (ביום 31.10.2016) , הצו האמור לא יעמוד עוד בתוקף.
ב. צו להקפאת הליכים בעניינה של החברה אינו חל על בעלי מניותיה ולכן אין מניעה מצד המבקשות לקדם את ההליך, להגיש כתב הגנה, לנהל הליכים מקדמיים ובמקביל לנהל מו"מ לפשרה.
ג. תביעות החוב שהגישו עובדי החברה טרם נבחנו ואושרו וגם אם תאושרנה, הרי שאישורן כפוף למרחב הסמכות של הנאמן אשר אינו מוסמך לדון בתביעות לפיצויים בשל פיטורים, פיצויי הלנת שכר ופיצוי בגין הפגיעה בזכות לקבלת דמי אבטלה.
ד. מובהר כי חרף טענות המבקשות בבקשה, הן לא הגישו כתב הגנה מטעמן בתיק דנן.
ה. המשיב פירט, בתביעתו , את העילות להרמת מסך ההתאגדות על בעלי מניות החברה אשר היו מעורב ים בניהול החברה והובילו אותה למקום בו היא נמצאת היום, לרבות פיטורי העובדים בניגוד לדין תוך הפרת זכויות סוציאליות נוספות.
ו. יש לדחות את הבקש ה ולהורות למבקשות להגיש כתב הגנה מטעמן כנדרש בדין.

דיון והכרעה –

6. המבקשות עותרות לעיכוב ההליכים בתובענה נגד כל הנתבעים וזאת מכוח צו הקפאת הליכים שניתן כנגד החברה.

עיון במסמכי התיק מעלה כי צו הקפאת הליכים נגד החברה תקף, נכון להיום, עד ליום 26.9.2016. אולם, אין בצו הקפאת הליכים הניתן נגד חברה מכוח סעיף 350 ל חוק החברות, התשנ"ט-1999, כדי להשליך על ההליכים המתנהלים בערכאות בתי המשפט נגד מי מבעלי מניות יה.

יפים לעניין זה דברי בית המשפט העליון בפסק דין שניתן זה לאחרונה ב רע"א 1254/16 אורי ניסני נ' עו"ד אמיר פלמר, נאמן לקבוצת החברות (11.04.2016) -

"הליך הקפאת הליכים נועד לאפשר לחברה להמשיך לפעול כ"עסק חי" עד לגיבוש הסדר נושים כללי והוא מעוגן בסעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. במסגרת זו איננו מוצאים הוראה המאפשרת לבית המשפט לעכב הליכים כנגד הפרט, כמו בעל מניות או בעל משרה שנתן ערבות אישית להבטחת חובות החברה. "הקפאת הליכים" ביחס לפרט מוסדרת בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, (להלן: הפקודה) המקנה לבית המשפט את הסמכות לעכב הליכים כנגד הפרט... הקפאת הליכים אישית תתאפשר במקרים חריגים בלבד, שהרי הערבות האישית נועדה לאפשר לנושה לרדת לנכסי בעל הערבות, דווקא במצבים בהם צו הקפאת הליכים חוסם את יכולת הנושה להיפרע מהם. לכן, לרוב, ייטה בית המשפט לסרב להקפאת הליכים אישית (אלשיך ואורבך, בעמ' 94)".

7. בשולי הדברים אציין, כי אין בצו הקפאת ההליכים שניתן כנגד החברה כדי לפגוע ביכולתו של בית הדין מלדון בעילת התביעה להרמת מסך שהוגשה כנגד בעלי מניותיה. הלכה למעשה - ככל שבית הדין ייעתר להרמת מסך ויקבע כי יש לייחס לבעלי המניות את חובות החברה, אזי יידרש הוא לעילות התביעה שנטענו על ידי המשיב כלפי החברה. (ראו ע"ב (חי') 930/07 עו"ד אמיר בירמן נ' שאול אריך (18.07.2012)).

8. נוכח האמור, משמדובר בצו הקפאת הליכים שניתן נגד החברה ומכוחו מעוכבים ההליכים נגדה, אין להורות על עיכוב הליכים גם נגד יתר הנתבעים, ובכלל זה המבקשות. משכך, דין הבקשה להידחות.

9. לאור האמור – הבקשה נדחית.

10. כתב הגנה מטעם כל אחת מהמבקשות יוגש תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה.

לעיון ביום 10.10.2016.

11. הוצאות הבקשות תילקחנה בחשבון במסגרת פסק הדין.

ניתנה היום, ד' אלול תשע"ו, (07 ספטמבר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.