הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 55379-02-16

לפני: כב' השופטת אורלי סלע - נשיאה

המבקשות:
1. הסוכנות היהודית לארץ ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד קרן גורביץ
2. החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אהוד גנס

-
המשיבים:
1. עידו קוצ'ינסקי, (ת.ז.-XXXXXX792)
ע"י ב"כ: עו"ד שרון אלמקייס חכמון
2. מרחצאות הנגב בע"מ, (ח.פ-512605742) (בהקפאת הליכים)
3. משאבי שדה ניהול ואחזקות אגש"ח
ע"י ב"כ: עו"ד דורית קרני

החלטה

1. לפניי בקשה משותפת שהגישו הנתבעת 2, הסוכנות היהודית לארץ ישראל והנתבעת 4, החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ (להלן – המבקשות) לעיכוב הליכים בתיק בשל צו הקפאת הליכים שניתן כנגד הנתבעת 1, מרחצאות הנגב בע"מ (להלן – החברה).

2. התובע, עידו קוצ'ינסקי (להלן – המשיב) מתנגד לבקשה.

החברה וכן הנתבעת 3, משאבי שדה ניהול ואחזקות אגש"ח בע" מ (להלן- משאבי שדה), לא הגישו תגובה מטעמן.

3. הרקע לבקשות –

א. בעקבות הודעה שהגישה החברה לפיה בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 27.6.2016 בתיק פר"ק 35791-02-16 (להלן - תיק הפירוק) ניתן נגדה צו הקפאת הליכים ומונה לה נאמן ניתנה, ביום 11.7.20116, החלטה על עיכוב הליכים בתיק נגד החברה.
ב. ביום 14.7.2016 הגישו המבקשות בקשה משותפת לעיכוב הליכים כנגד כל הנתבעות בתיק שבכותרת.
ג. ביום 31.7.2016 הגיש המשיב תגובה לבקשה להקפאת הליכים, לה צירף החלטת בית המשפט המחוזי, מיום 27.7.2016, על המשך צו הקפאת הליכים נגד החברה עד ליום 26.9.2016.
ד. למען שלמות התמונה יצויין כי למשאבי שדה ניתנה ארכה להגשת כתב הגנה מטעמה עד ליום 2.9.2016 כאשר בבקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה טענה כי צו הקפאת ההליכים (הזמני) שניתן נגד מרחצאות הנגב והסדר הנושים המתנהל בתיק הפירוק, עשוי לאיין את הצורך מלנהל את התביעה כנגדה.

4. טענות המבקשות בתמצית -

א. הנאמן הודיע לבית הדין כי הוא פועל במסגרת תפקידו לקידום הסדר נושי החברה ובכלל זה עובדיה לשעבר, שהינם נושים בדין קד ימה וכי לא זו בלבד שלא ניתן להמשיך בהליכים נגד החברה, אלא שהנאמן שואף להסדרת חובות החברה ב אופן שיביא להתייתרות ההליך שבכותרת.
ב. משהודיע הנאמן כי הוא פועל להסדרת חובות החברה מול עובדיה, הרי אין כל טעם להמשיך בהליך משפטי זה שעה שהמשיב הינו עובד החברה ותביעתו הוגשה מכוח יחסי העבודה בינו לבין החברה. לפיכך, יש להורות על עיכוב הליכים בתובענה.
ג. עיכוב הליכים עשוי למנוע אף פסיקות סותרות על ידי שתי ערכאות שונות.
ד. החברה הינה הנתבעת המרכזית והמשמעותית בתובענה וברשותה כל המידע הרלוונטי בעניינו של המשיב . משהוקפאו ההליכים נגדה, הרי שקיים קושי אובייקטיבי בניהול ההליך רק כנגד בעלי מניות החברה.

5. טענות המשיב בתמצית בהודעתו מיום 12.7.2016 ובתגובתו מיום 27.7.2016 –

א. צו להקפאת הליכים בעניינה של החברה אינו חל על בעלי מניות החברה.
ב. המשיב הגיש תביעת חוב למנהל המיוחד שהתמנה לחברה. תביעת החוב טרם התבררה , ולא ניתן היה לכלול בה את מלוא הזכויות והנזקים שנגרמו לו עקב התנהלות הנתבעים כלפיו. כמו כן, טרם התקיימה ישיבת נושים וטרם נעשתה פנייה למשיב בנוגע להגעה להסדר.
ג. גם אם תאושרנה תביעות החוב של עובדים שהוגשו לנאמן ושטרם התבררו, הרי שאישורן כפוף למרחב הסמכות של הנאמן אשר אינו מוסמך לדון בתביעות לפיצויים בשל פיטורים, פיצויי הלנת שכר ופיצוי בגין הפגיעה בזכות לקבלת דמי אבטלה.
ה. בפסיקה נקבע כי במקרים קיצוניים בהם ניתן צו פירוק כנגד חברה ובמקביל מתקיים הליך בבית הדין האזורי לעבודה, יש להמשיך לנהל את התיק בבית הדין לעבודה, כאשר תוצאותיו עברו מלפני הנאמן כחלק מתביעת חוב מוכחת.

דיון והכרעה –

6. המבקשות עותרות לעיכוב ההליכים בתובענה נגד כל הנתבעים וזאת מכוח צו הקפאת הליכים שניתן כ נגד החברה.

עיון במסמכי התיק מעלה כי צו הקפאת הליכים נגד החברה תקף, נכון להיום, עד ליום 26.9.2016. אולם, אין בצו הקפאת הליכים הניתן נגד חברה מכוח סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כדי להשליך על ההליכים המתנהלים בערכאות בתי המשפט נגד מי מבעלי מניות החברה.

יפים לעניין זה הדברים שנקבעו על ידי בית המשפט העליון בפסק דין שניתן זה לאחרונה ברע"א 1254/16 אורי ניסני נ' עו"ד אמיר פלמר, נאמן לקבוצת החברות (11.04.2016) -

"הליך הקפאת הליכים נועד לאפשר לחברה להמשיך לפעול כ"עסק חי" עד לגיבוש הסדר נושים כללי והוא מעוגן בסעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. במסגרת זו איננו מוצאים הוראה המאפשרת לבית המשפט לעכב הליכים כנגד הפרט, כמו בעל מניות או בעל משרה שנתן ערבות אישית להבטחת חובות החברה. "הקפאת הליכים" ביחס לפרט מוסדרת בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, (להלן: הפקודה) המקנה לבית המשפט את הסמכות לעכב הליכים כנגד הפרט... הקפאת הליכים אישית תתאפשר במקרים חריגים בלבד, שהרי הערבות האישית נועדה לאפשר לנושה לרדת לנכסי בעל הערבות, דווקא במצבים בהם צו הקפאת הליכים חוסם את יכולת הנושה להיפרע מהם. לכן, לרוב, ייטה בית המשפט לסרב להקפאת הליכים אישית (אלשיך ואורבך, בעמ' 94)".

7. בשולי הדברים אציין, כי אין בצו הקפאת ההליכים שניתן כנגד החברה כדי לפגוע ביכולתו של בית הדין מלדון בעילת התביעה להרמת מסך שהוגשה כנגד בעלי המניות בחברה. הלכה למעשה - ככל שבית הדין ייעתר להרמת מסך ויקבע כי יש לייחס לבעלי המניות את חובות החברה, אזי יידרש הוא לעילות התביעה שנטענו על ידי המשיב כלפי החברה. (ראו ע"ב (חי') 930/07 עו"ד אמיר בירמן נ' שאול אריך (18.07.2012) ).

8. נוכח האמור, משמדובר בצו הקפאת הליכים ש ניתן נגד החברה ו מכוחו עוכבו ההליכים נגדה, אין להורות על עיכוב הליכים גם נגד יתר הנתבעים, ובכלל זה המבקשות . משכך, דין הבקשה להידחות.

9. לאור האמור – הבקשה נדחית.

10. הוצאות הבקשות תילקחנה בחשבון במסגרת פסק הדין.

ניתנה היום, י"ט אב תשע"ו, (23 אוגוסט 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.