הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 54623-03-19

לפני כב' השופטת יעל אנגלברג שהם

התובע:

איגור וינוקורוב
ע"י ב"כ עו"ד ציון ותארי
-
הנתבעים:

  1. א.ר. עבודות מסגרות וצנרת (באר שבע) בע"מ, ח.פ. 513770941
  2. פולו סיגל (פולוליאה) רוסטיסלב
  3. ר.ד.ר. אדריכלים בע"מ, ח.פ. 514576420
  4. רוזה דובינסקי
  5. א.ר. עבודת הנדסיות ועיצוב פנים בע"מ, ח.פ. 308943406
  6. אדוארד דובינסקי

פסק דין

1. ביום 24.3.19 הגיש התובע תביעתו כנגד הנתבעים בשל זכויות המגיעות לו עקב עבודת ו אצל הנתבע ים מיום 1.10.13 ועד ליום 30.8.18, וסיומה.

2. כעולה מאישורי המסירה ותצהירי המוסר, ביום 1.5.19 נמסר ו לנתבעים במסירה אישית, כתב התביעה ו החלטתי מיום 24.3.19 ובה דרישה להגשת כתב הגנה.

3. עד היום לא הוגש כתב הגנה מטעם מי מהנתבעים .

4. בנסיבות אלה, מתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי-דין) התשנ"ב-1991, אתן בידי התובע פסק דין על יסוד כתב התביעה , תצהיר התובע והמסמכים שהגיש .

5. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובע כדלקמן:

א. שכר עבודה בסך של 20,812.50 ₪.
ב. פיצוי בגין הודעה לעובד בסך של 3,000 ₪.
ג. פיצויי פיטורים בסך של 29,780 ₪.
ד. הפרשות לקרן פנסיה בסך של 21,442 ₪.
ה. פדיון חופשה בסך של 6,993 ₪.
ו. דמי חגים בסך של 5,328 ₪.
ז. דמי הבראה בסך של 9,639 ₪.
ח. כספים שנגרעו משכר התובע 2,179.16 ₪.

ככל שישנם סכומים שהופקדו לטובת התובע בקרן פנסיה או קופת פיצויים, יש לקזזם מהסכומים הנ"ל.

הסכומים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.9.18 ועד יום תשלומם בפועל.

6. כמו כן ישלמו הנתבעים לתובע הוצאות משפט בסך של 1,500 ₪, אשר ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

7. ניתנת רשות לתובע לפצל תביעתו בכל הנוגע לתשלום בגין שעות נוספות.

8. הדיון הקבוע ליום 15.9.19 - בטל.

ניתן היום, י"ח אב תשע"ט, (19 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.