הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 51129-11-15

לפני: כב' השופט יוחנן כהן

התובעת:
קאבריט ייצור ושיווק בע"מ, ( חברות-513373381)
ע"י ב"כ: עו"ד יובל דמול

-
הנתבע:
מתי אשורוב, ( ת.ז.-XXXXXX735)
ע"י ב"כ: עו"ד מורן אדרי

החלטה

לפני בית הדין בקשה מטעם התובעת להתיר לה להביא ראיות מפריכות/ראיות הזמה בהתאם לתקנה 5(1) לתקנות בית הדין לעבודה (סדר דין), ותגובת הנתבע.

התובעת מבקשת להורות על זימון מר אורן חדד, מהחברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן - חכ"ל) לעדות; לאפשר לה לצרף שתי חשבוניות מס שהנפיקה חברת סככות ראשון בע"מ לחברת אטש-אמיר טל שחר בע"מ (להלן – אטש) ולחברת רמט טרום בע"מ (להלן – רמט); וכן לצרף כרטסת של חברת סככות ראשון בע"מ המאושרת ע"י רואה חשבון של החברות אטש-אמיר טל שחר בע"מ ורמט טרום בע"מ.

לגרסת התובעת, בעדותו של הנתבע בחקירה נגדית, במסגרת דיון ההוכחות שהתקיים בתאריך 4.12.18, עלו פרטים שונים בהקשר ללקוחות ולעבודות שסופקו לחברת סככות ראשון, אשר הפרכתם נדרשת. ולצורך כך, נטען כי קיימת נחיצות לזימונו של מר אורן חדד בכדי להפריך את עדותו הסותרת של הנתבע ולחשוף את העובדה שהנתבע "סידר" לסכ כות ראשון בע"מ עבודות שהפנה אליו מר אורן חדד. מבוקש לחשוף כי עבודת הצללה ספציפיות שבוצעו על ידי סככות ראשון בע"מ עבור חכ"ל והיו אמורות להתבצע על ידי התובעת, הועברו באמצעות הנתבע וביוזמתו לאטש ולרמט ומשם לסככות ראשון בע"מ .

כמו כן, מבקשת התובעת לחשוף את הכרטסות של אותן חברות על מנת להוכיח שמדובר בלקוחות חדשים ש"סידר" הנתבע לסככות ראשון באשקלון.

הנתבע טוען בעיקרי הדברים כי אין מדובר על גילוי חדש המצריך סטייה מסדרי הדין אלא בהתנהלות רשלנית של התובעת שלא ניהלה את תביעתה כראוי, וכי אין לראות ב"סתם שכחה" כמקרה נדיר שבגינו יסטה בית הדין מסדר הדין הרגיל. ויחד עם זאת, אינו מתנגד להבאת העד שעדותו מבוקשת ומותיר את ההחלטה לשיקול דעת בית הדין .

בהתאם לתקנה 51(1) ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, לבית הדין לעבודה מסורה הסמכות, בהתאם לשיקול דעתו, להתיר הוספת ראיות סותרות וזאת בטרם החל שלב הסיכומים (ולעיתים אף לאחריו)

"(1) ייפתח הדיון בבית הדין האזורי בדברי פתיחה של התובע ולאחר מכן יישמעו עדיו - אם יש לו עדים, ויוגשו ראיותיו האחרות; לאחר מכן ישמע בית הדין את דברי הפתיחה של הנתבע ואת עדיו, אם יש לו עדים, ויוגשו ראיותיו האחרות, אולם רשאי בית הדין, לפי שיקול דעתו, להתיר לבעל הדין הפותח להביא עדות סותרת בטרם יסכמו בעלי הדין את פרשותיהם" (ההדגשה אינה במקור - י.א.ש) "

ככלל, הבאת ראיות מפריכות תותר במקרים ובנסיבות חריגות, שבהן צד הופתע מטיעון או ראיה שהובאה מטעם הצד השני. ויפים הדברים כפי שנקבעו בע"א 4494/97 סלאח נ' סלאח (4.1.2000) כדלקמן:

"... הבאת ראיות הזמה היא עניין הנתון לשיקול דעת בית המשפט. עניין שעל התובע הנטל להוכיחו לא תותר לגביו הבאת ראיות מפריכות אלא בנסיבות יוצאות דופן בהן הוא הופתע מטיעון או מראיות של הנתבע"

מעיון בתצהיר הנתבע , לא מצאנו התייחסות למר אורן חדד שהינו גורם מחברת חכ"ל, אולם בעדותו מתייחס הנתבע למר אורן חדד בהקשר של קבלנים שהופנו דרכו לנתבע. מכאן כי עדותו לעניין זה מצריכה בירור ולתובעת נחוצה הפרכתה באמצעות ראיות סותרות. בית הדין סבור כי ניתן לקבוע במקרה זה שהראיות המבוקשות באמצעות עדותו של מר אורן חדד הן ראיות הזמה, שנועדו להפריך טענות עובדתית, שהועל ו באופן מפתיע בישיבת ההוכחות.

יחד עם זאת, לא מצאנו בעדותו של הנתבע בכל הקשור לטענות בדבר לקוחות חדשים שהוא הביא לסככות ראשון בע"מ, כי מדובר טענות עובדתיות מפתיעות אשר הפרכתן נדרשת דווקא עתה. מדובר בעדות המתייחסת לטענות ועובדות שהוצהרו בתצהיר הנתבע. על התובעת היה לבקש את הכרטסת והחשבוניות המבוקשות בשלבים מוקדמים יותר ורלוונטיים בהליך, אשר לא הייתה מניעה לעשות כן באותה העת , בכדי לבסס תביעתה. בית הדין סבור כי לא ניתן לקבוע בעניין זה כי המסמכים המבוקשים נועדו להפריך טענות עובדתיות שהועלו באופן מפתיע בדיון ההוכחות.

לאור כל האמור, יזומן מר אורן חדד לעדות בדיון ההוכחות הקבוע לתאריך 25.2.19. התובעת תדאג לביצוע מסירה כדין של ההזמנה לדיון ולהתייצבות העד . לטיפול המזכירות.

הבקשה מתקבלת בחלקה בלבד .

ניתנה היום, י"ד אדר א' תשע"ט, (19 פברואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.