הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 46744-11-18

לפני: כב' השופט יוחנן כהן

התובע:
לואי עודה, ( ת.ז.-XXXXXX220)
ע"י ב"כ: עו"ד דלאשה רכאד

-
הנתבעת:
ארי דניאל יזמות בע"מ, ( חברות-514165505)
ע"י ב"כ: עו"ד אילנית ערוסי

פסק דין

בתאריך 10.12.19 הוגשה בקשת הנתבעת למחיקת התביעה על הסף. הנתבעת מבקשת למחוק את התביעה בטענה כי על הצדדים חלה החובה לפנות לוועדה הפריטטית לצורך יישוב המחלוקות ביניהם (בשים לב לכך שהנתבעת חברה בהתאחדות בוני הארץ) , טרם פנייתם לבית הדין וזאת בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי בענף הבנייה.

בתאריך 10.12.18 ניתנה החלטת בית הדין לפיה על התובע להגיש תגובתו לבקשה עד לתאריך 19.12.18. חרף החלטת בית הדין ועל אף חלוף המועד, לא הגיש התובע תגובתו.

בנסיבות אלו ונוכח נימוקי הבקשה, מצאתי כי יש מקום ליתן החלטה בהעדר תגובת התובע.

סעיפים 75-76 להסכם הקיבוצי הכללי בענף הבנייה מיום 29.6.15 קובע מנגנון יישוב סכסוכים בין עובד ומעסיק שחל עליהם ההסכם ולפיו על הצדדים למצות את ההליכים הפנימיים בפני הוועדה הפריטטית בטרם פנייה לדיון בפני בית הדין. בנסיבות שבעניינו, בהתאם לכתב התביעה, עבודתו של התובע הסתיימה בחודש 7/2018 וזאת למעשה לאחר כניסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי האמור.

לפיכך, על פי הוראות סעיפים 75-76 להסכם הקיבוצי החל בעניינו של התובע, עליו ראשית למצות את ההליכים באמצעות מנגנון השיפוט הפנימי כפי שקבוע בהסכם הקיבוצי ולפנות לבירור עניינו בפני הוועדה הפריטטית.

יובהר כי אין בהכרעה זו כדי לפגוע בזכות הגישה של התובע לערכאות. שכן, ככל שלא יגיעו הצדדים להסכמה בפני הוועדה הפריטטית, תהא הדרך פתוחה בפני התובע ככל שימצא לנכון, לפנות לבית הדין.

בנסיבות אלו בהן חל הסכם הקיבוצי משנת 2015, בית הדין קובע כי על הצדדים לפנות למיצוי ההליכים בפני הוועדה הפריטטית בטרם פנייה לבית הדין.

לפיכך, ובשים לב לכך שלא נקבע דיון בהליך זה – מצאתי כי יש מקום לה יעתר לבקשה ולמחוק את התביעה, ועל הצדדים לפנות למיצוי ההליכים לפני הוועדה הפריטטית.

התביעה נמחקת.

בנסיבות אלו, מצאתי כיש יש מקום למחוק את התביעה אף בהעדר תגובת התובע.

ניתן היום, ז' שבט תשע"ט, (13 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.