הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 4528-06-17

לפני: כב' השופט יוחנן כהן

התובע:
מוחמד אבו עטואן, ( תושבי איו"ש-997022058)
ע"י ב"כ: עו"ד רכאד דלאשה

-
הנתבעת:
אריאל גבאי תשתיות בע"מ, ( חברות-511935306)
ע"י ב"כ: עו"ד אילנית ערוסי

החלטה

לפני בית הדין בקשת הנתבעת למחיקת התביעה על הסף על מנת שהסכסוך מושא התביעה יועבר לבירור לפני הוועדה הפריטטית, לפי מנגנון יישוב חילוקי דעות הקבוע בהסכם הקיבוצי הכללי בענף הבנייה, ותגובת התובע המתנגד לבקשה בחלקה.

הנתבעת גורסת כי יש למחוק את התביעה על הסף מהטעם שיש להביא את הסכסוך מושא התביעה לבירור בפני הוועדה הפר יטטית בטרם הגשת התביעה לבית הדין, כנדרש בדין בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי בענף הבניה משנת 2005 .

באשר לטענה להעברת ההליך לבירור לפני הוועדה הפריטטית, מותיר התובע את ההחלטה לשיקול דעת בית הדין. יחד עם זאת, מבקש התובע לא למחוק את התביעה ואף לחייב הנתבעת להגיש כתב הגנה מטעמה על מנת שטרם קיום דיון בפני הוועדה הפריטטית תהיה גרסת הנתבעת מונחת בפני התובע. עוד מבקש התובע להורות לנתבעת לקבוע דיון בפני הוועדה הפריטטית על מנת שלא לגרום לסחבת מיותרת.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה ושקלתי את טענות הצדדים, להלן החלטתי.

סעיפים 75-76 להסכם הקיבוצי הכללי בענף הבנייה מיום 29.6.15 קובע מנגנון יישוב סכסוכים בין עובד ומעסיק שחל עליהם ההסכם . לפיו, על הצדדים למצות את ההליכים הפנימיים בפני הוועדה הפריטטית בטרם פנייה לבית הדין. בנסיבות שבענייננו, עבודתו של התובע הסתיימה בחודש 12/16 וזאת למעשה לאחר כניסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי האמור.
לפיכך, על פי הוראות סעיפים 75-76 להסכם הקיבוצי החל בעניינו של התובע, עליו ראשית למצות את ההליכים באמצעות מנגנון השיפוט הפנימי כפי שקבוע בהסכם הקיבוצי ולפנות לבירור עניינו בפני הוועדה הפריטטית.

יובהר כי אין בהכרעה זו כדי לפגוע בזכות הגישה של התובע לערכאות. שכן, ככל שלא יגיעו הצדדים להסכמה בפני הוועדה הפריטטית, תהא הדרך פתוחה בפני התובע לפנות לבית הדין ככל שימצא לנכון.

בנסיבות אלו בהן חל הסכם הקיבוצי משנת 2015, בית הדין קובע כי על הצדדים לפנות למיצוי ההליכים בפני הוועדה הפריטטית בטרם פנייה לבית הדין.

לפיכך, יעוכבו ההליכים בתיק וזאת עד ליום 10/1/18 . ואין מקום למחוק את ההליך בשלב זה, יחד עם זאת אין מקום גם לקבוע מועד דיון חלופי או מועד להגשת כתב הגנה בהליך, נוכח העברת ההתדיינות לפני הוועדה הפריטטית.

התובע יודיע לבית הדין עד ליום 10/1/18 האם בכוונתו להמשיך בניהול ההליך. לא תתקבל הודעה במועד שנקבע - תמחק התביעה מחמת חוסר מעש.

הדיון הקבוע ליום 17.10.17 - בטל.

לעיון – 11/1/18.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ז, (07 ספטמבר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.