הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 13446-10-18

בפני כב' הנשיא שמואל טננבוים

התובעת:

קרצ'מר נויה
ע"י ב"כ עו"ד דני אליגון

-

הנתבעים:

  1. מועצה מקומית רמת חובב
  2. גדי אלפסי

ע"י ב"כ עו"ד אלדד אופק

החלטה

1. התובעת, נויה קרצ'מר בתיק שבכותרת הגישה תביעה כנגד הנתבעים – המועצה המקומית
רמת חובב וכנגד גדי אלפסי.

2. התובעת משמשת כעוזרת משפטית לכב' השופט דנינו, בבית המשפט המחוזי בב"ש.

3. הנתבעים הגישו בקשה להעברת מקום הדיון בטענה שהתובעת מועסקת כעוזרת משפטית בבית המשפט המחוזי בב"ש, הממוקם באותו בניין ובאותה קומה עם בית הדין לעבודה ואף חולקים עימם משאבים משותפים כגון - חדר אוכל, מזנון ושירותים שונים הניתנים לסגל השופטים ועוזריהם . כן טוענים הנתבעים, שכב' השופט דנינו ישב באותה קומה ובסמיכות ללשכתה של השופטת גרוס, הדנה בתיק ומשכך קיים לדבריהם חשש כבד לניגודי עניינים ולמשוא פנים בניהול התיק כנגדם. כמו כן טענו הנתבעים שיש להורות על העברת הדיון בשל חשש להיכרות אישית בין התובעת לחברי המותב היושבים בדין, שעה שאלו עובדים תחת אותו מבנה בית המשפט.

4. התובעת מתנגדת לבקשה וטוענת שהתובעת מועסקת במשרה זמנית של מילוי מקום לחופשת לידה ושא כן לשכתו של כב' השופט דנינו הייתה באותה קומה של השופטת גרוס אולם ביום 30.5.19, הועברה לשכתו לקומה אחרת בהיכל ויוצא למעשה שהתובעת שהתה באותה קומה של השופטת גרוס שבועיים בלבד והחדרים אינם דלת ליד דלת כפי שנטען . עוד טוענת התובעת שלא קיימים ממשקים בין בית הדין לעבודה לבין בית המשפט המחוזי שכן מדובר בסגל שיפוטי ומינהלי שונה, למעט העובדה שבתי המשפט ממוקמים תחת אותו היכל. לדברי התובעת אין די בטענה לחשש ממשי ממשוא פנים בקרב כלל שופטי בית הדין מלדון בעניינה של התובעת רק בשל תפקידה כעוזרת משפטית זמנית בהיכל המשפט. טענת מיקום הלשכות אינה מעלה או מורידה שכן הכלל להעברה הוא כי כל שופטי בית הדין מנועים .

5. בפרוטוקול הדיון מיום 23.05.2019, נרשם מפי השופטת גרוס הדנה בתיק כי – " ... בית הדין לא ידע כי התובעת הינה עוזרת משפטית של כב' השופט דנינו ועל פניו גם לא נפגש בה".

6. בהחלטתי מיום 18.6.19, נרשם כי מאחר והתובעת משמשת כעוזרת משפטית לכב' השופט דנינו בבית המשפט המחוזי בב"ש ולשכתו ממוקמת באותה קומה של השופטת גרוס הדנה בתיק, בכוונתי להעביר את התיק לנשיאת בית הדין הארצי.

7. ביום 26.6.2019 הגישה התובעת הודעת הבהרה ובקשה מטעם המשיבה לעיון חוזר בה טענה כי השופט דנינו והשופטת גרוס ישבו זמנית האחד ליד השני עד ליום 30.5.19 ,בעוד התובעת החלה עבודתה בהיכל ביום 13.5.2019 וכיום הם אינם יושבים עוד באותה קומה. לדברי התובעת, ניתן להורות על העברת התיק לשופט אחר בבית דין זה שכן העברת התיק לבית דין אחר עלול להקשות מאוד על ניהול התיק והוצאות התובעת, כאשר כל העדים וכל הנפשות הפועלות מצויים באזור הדרום.

8. ביום 8.7.2019, הנתבעים הגישו תשובה להודעת ההבהרה ולבקשת התובעת לעיון חוזר וטענו שאין לקבל את דברי התובעת לפיהם ישבה באותה קומה עם השופטת גרוס רק 10 ימים שכן היא סותרת את גרסותיה בעניין מועד מעבר חדרו של השופט דנינו, שהרי מיום 13.5.2019 ועד ליום 30.5.2019, יוצא שחלפו 17 יום. עוד טוענים הנתבעים שהעברת התיק לשופט אחר בבית הדין זה לא תרפא את החשש לניגוד עניינים, משוא פנים ופגיעה בטוהר ההליך שכן גם הם חולקים את אותו בניין בית המשפט, דבר שאינו מניח את הדעת ומייצר חוסר נוחות.

9. בהחלטתי מיום 8.8.201, נדחתה הבקשה לעיון חוזר ונקבע כי – "משהתובעת משמשת כעוזרת משפטית בבית המשפט המחוזי בב"ש – בית משפט הממוקם בבניין היכל המשפט, מקום בו ממוקם גם בית דין זה ולאור עקרונות "מראית פני קיומו של הליך הוגן, צודק ויעיל"... מראית פני הצדק והקפדה הנדרשת שלא לפגוע באמון הציבור במערכת בתי המשפט... וכן בשים לב לשלב המוקדם בו מצוי התיק, לא מצאתי מקום בהעברת הדיון משום פגיעה ממשית בבעלי הדין או הכבדה יתרה..."

10. מכל האמור, מועבר התיק לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, כב' השופטת ורדה וירט-ליבנה, על מנת שתקבע את מקום השיפוט בתיק.

11. הצדדים נתבקשו להודיע לאיזה בית דין מבקשים הם להעביר את התיק, ככל ויוחלט על העברת הדיון לבית אחר.
הנתבעים ביום 18.6.19, הודיעו כי הם משאירים לשיקול דעת בית הדין לאיזה בית דין יועבר התיק. התובעת בפרוטוקול הדיון מיום 23.5.2019 הודיעה כי "היה וכב' הנשיא ישקול בדבר אפשרות להעברה תמיד יש חלופות כמו תל אביב או ירושלים".

12. המזכירות תעביר החלטה זו לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה כב' השופטת ורדה וירט ליבנה.

ניתנה היום, ח' אב תשע"ט, (09 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים.