הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 12698-12-17

בפני כב' הנשיא שמואל טננבוים

התובע:

אחמד אבו צפיה, (ת.ז. - XXXXXX678)
ע"י ב"כ עו"ד ח'טיב ראמי

-

הנתבעת:
ס.ע.אבו עשיבה עבודות עפר בע''מ, (ח.פ. - 513361907)

פסק דין

1. לפני בקשת התובע, אחמד אבו צפיה (להלן – התובע) למתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבעת, ס.ע. אבו עשיבה עבודות עפר בע''מ (להלן – הנתבעת).

2. ביום 6.12.2017 התובע הגיש כתב תביעה כנגד הנתבעת בסך כולל של 143,780 ₪ בגין הפרשי שכר, גמול שעות נוספות וזכויות סוציאליות נוספות שנובעות, לכאורה, מתקופת עבודתו אצל הנתבעת, וזאת בתוספת פיצויי הלנ ת שכר והפרשי הצמדה וריבית.
3. מען הנתבעת, כפי שנרשם בכתב התביעה הוא – רחוב ההסתדרות 73, באר שבע.
4. כעולה ממערכת נט המשפט, ביום 25.12.2017, הזמנה לדיון ודרישה להגשת כתב הגנה נמסרו לידי מי שנמצא בכתובת הנתבעת . כמו כן, ביום 18.1.2018 הגיש התובע הודעה על אישור מסירה, ולפיה ביום 7.1.2018 הומצא לנתבעת, באמצעות דואר רשום, כתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה .
5. ביום 1.3.2018, בחלוף למעלה מ- 30 יום ממועד המצאת כתב התביעה לכתובת הנתבעת, הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה (להלן – הבקשה). בהחלטה מיום 4.3.2018 הורתי לנתבעת להגיש תגובתה לבקשת התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה.
6. כעולה ממערכת נט המשפט, ביום 15.03.2018 נמסרה ההחלטה מיום 4.3.2018 למען הנתבעת. כמו כן, ביום 27.3.2018 הג יש התובע הודעה על אישור מסירה, ולפיה ביום 22.3.2018 הומצא לנתבעת, באמצעות דואר רשום, הבקשה והחלטת בית הדין מיום 4.3.2018.
7. ביום 8.5.2018 התקיים דיון בתיק בנוכחות התובע. בהיעדר התייצבות מטעם הנתבעת, התובע נחקר במעמד הדיון על תקופת עבודתו ונסיבות סיום העסקתו, והשיב על השאלות שנשאל על ידי בית הדין.
8. בנסיבות אלה, הואיל ומהמסמכים שהוגשו לבית הדין עולה כי מסמכי התביעה, כמו גם הבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה הומצאו לנתבעת, וחרף זאת עד היום לא הוגש כתב הגנה וכן לא הוגשה תגובה לבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה והנתבעת גם לא התייצבה לדיון שהתקיים בתיק, ועל סמך חקירתו של התובע, ובהתאם לתקנה 43 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991 , הנני נעתר לבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבעת.
9. נוכח האמור, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע, בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין, את הסכומים הבאים:
א. פיצויי פיטורים: בסך 5,670 ₪.
ב. דמי הודעה מוקדמת: בסך 5,500 ₪.
ג. פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד: בסך 2,000 ₪.
ד. דמי חגים: בסך 6,989 ₪.
ה. הפרשי שכר: בסך 18,400 ₪.
ו. הפרשי הפרשות פנסייה: בסך 1,104 ₪.
ז. פיצוי בגין מסירת תלושים שאינם ערוכים כדין: בסך 2,000 ₪.
ח. פיצוי בגין פיטורים שלא כדין: בסך 5,500 ₪.
ט. הוצאות נסיעה: בסך 9,500 ₪.
י. דמי הבראה: בסך 5,292 ₪.
יא. חלף הפרשות לקרן השתלמות: בסך 275 ₪.
יב. שכר עבודה: בסך 11,000 ₪.
יג. גמול שעות נוספות: בסך 64,750 ₪.
התביעה לתשלום דמי ביגוד נדחית הואיל ומדובר בתשלום שנלווה לשכר ואינו ניתן לפדיון לאחר סיום יחסי העבודה. כמו כן, בנסיבות העניין לא מצאתי מקום לפסוק את מלוא הסכום שנתבע עבור פיצוי בגין מסירת תלושים שאינם ערוכים כדין, וכן לא מצאתי מקום לפסוק תשלום עבור פיצויי הלנת שכר.
לסכומים אלה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.
10. בנוסף הנתבעת תישא בהוצאות התובע ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל בסך 3,000 ₪ שישולם תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום, י"ג תמוז תשע"ח,(26 יוני 2018), בהעדר הצדדים.