הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 1264-06-17

בפני כב' הנשיא שמואל טננבוים

המבקש:

אבישי כהן, ( ת.ז. - XXXXXX662)
ע"י ב"כ עו"ד ברוך כהן ועו"ד סופיה מיכאלי

-

המשיבים:

1. איתן גולן, ( ת.ז. - XXXXXX331)
ע"י ב"כ עו"ד מיה פילוסוף
2. רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ, ( ח.פ - 513770669)
ע"י ב"כ עו"ד טניה צ'רניס

החלטה

1. זוהי בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת היעדר עילה והיעדר סמכות עניינית.

הרקע לבקשה -
2. המשיב 1 (להלן – המשיב) הגיש תביעה כנגד המשיבה 2 (להלן – המשיבה) וכנגד המבקש , בה תבע סעדים שונים בגין תקופת עבודתו אצל המשיבה.

3. עוד בכתב התביעה, המשיב גולל מסכמת עובדתית המקימה לו, לשיטתו, עילת תביעה כנגד המבקש והמשיבה, מכוח חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965 (להלן – חוק איסור לשון הרע).

טענות הצדדים -
4. לטענת המבקש, סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969 (להלן – החוק) מקנה סמכות לבית הדין לעבודה לדון בעילת תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע, המוגשת על ידי עובד כנגד מעסיקו או "נושא משרה" אצלו, לרבות מנהל פעיל בתאגיד או ממונה. אולם, טוען המבקש, המשיב לא טען בכתב התביעה כי המבקש הינו נושא משרה של המשיבה, מנהל פעיל או ממונה על המבקש, ולכן כתב התביעה נעדר עילה כלפי המבקש. עוד הוסיף המבקש, כי משהוא אינו עונה להגדרת המושג "נושא משרה", כקבוע בסעיף 24 לחוק, הרי שלבית הדין לעבודה אין גם סמכות לדון בתביעת לשון הרע נגדו. בהתאם לטענות אלו, המבקש סבור שיש לדחות את התביעה נגדו על הסף.

5. המשיב טוען, מנגד, כי בכתב התביעה יש לפרט את המסכת העובדתית המקימה את עילת התביעה הנטענת, ואין חובה לציין כי המבקש היה ממונה עליו. עוד טוען המשיב, כי המבקש שימש כקב"ט בסניף המשיבה, במשך 11 שנה, והוא תפקד כממונה על המשיב. לטענת המשיב, המבקש עונה להגדרת המושג "ממונה" על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה. לחילופין, טוען המשיב , כי המבקש הינו שלוח של המשיב ומכוח כך הוא חב באופן אישי בעוולת לשון הרע. לבסוף טוען המשיב, כי הסעד הנתבע בגין עוולת לשון הרעה מתייחס הן למב קש, המעוול הישיר, והן למשיבה, המעסיקה שבתחומיה נוצרה העוולה.

6. המשיבה הגישה אף היא תגובה מטעמה, בה היא השאירה את ההחלטה בבקשה לשיקול דעת בית הדין, אך ציינה כי התביעה מכוח חוק לשון הרע מופנית כלפי המבקש בלבד וככל והיא תסולק על הסף הרי שיש לסלקה גם באשר למשיבה. כמו כן, המשיבה ציינה כי המבקש אינו נושא משרה או מנהל אצלה, והוא לא שימש כממונה של התובע.

דיון והכרעה -
7. ההלכה הפסוקה שהותוותה בבית הדין לעבודה קובעת שסעד של סילוק על הסף יינתן במשורה ובמקרים חריגים וכי לעולם נעדיף בירור התובענה לגופה על פני מחיקתה על הסף (בר"ע 17518-01-11 א.ד. בן פרטס בע"מ נ' ענת שמעוני, מיום21.02.2011).

8. מעיון בטענות הצדדים עולה כי לצורך הדיון בבקשה שלפנינו, נדרש להכריע בשאלה האם המבקש שימש כ"ממונה" על התובע במהלך תקופת ההעסקה, ואם לאו. המדובר בשאלה עובדתית, במסגרתה תיבחן, בין היתר, מערכת היחסים שבין המבקש למשיב. לצו רך ההכרעה בשאלה זו יש לערוך בירור עובדתי, תוך עיון בראיות וייתכן שגם שמיעת עדים. ברי כי אין מקומו של בירור זה להיעשות בשלב מקדמי זה של ההליך, טרם נשמע הדיון גופו.

9. יצוין, כי אין כל נפקות לשאלה האם המשיב כינה את המבקש במושג זה או אחר במסגרת כתב התביעה ("ממונה", "מנהל" וכיוב'), ודי בכך שהמשיב תיאר בכתב התביעה את העובדות המקימות לו עילת תביעה (לכאורה) כנגד המשיב .

10. לאור זאת, משמדובר במחלוקת עובדתית, אין להורות על סילוק התביעה על הסף , ויש לדחות את הבקשה.

11. סוף דבר – הבקשה נדחית.

12. שאלת ההוצאות תילקח בחשבון בתום ההליך.

ניתנה היום, י"ב חשוון תשע"ח, (01 נובמבר 2017), בהעדר הצדדים.