הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ד"מ 5598-04-19

לפני: כב' סגן הנשיא השופט צבי פרנקל

התובע:
יואב רוזנפלד, ( ת.ז.-XXXXXX759)

-
הנתבעת:
יואב חדש עבודות מתכת בע"מ, ( חברות-515658433)
ע"י ב"כ: עו"ד אודי בר

פסק דין

1. התובע עבד אצל הנתבעת, חב' לקונסטרוקציה ומתכת מיום 1.1.19 ועד 18.2.19. לטענתו הוא זכאי לפיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד, פיצוי בגין הלנת שכר מאחר ששכרו עבור חודש ינואר שולם ביום 13.2.19 ושכרו בגין חודש פברואר שולם ב – 26.3.19. כמו כן תבע התובע פיצוי בגין אי הפרשה לקרן פנסיה, פיצוי בגין ניכוי קורס עבודה בגובה שניכתה ממנו הנתבעת וכן פיצוי בגין רכב שהובטח ל ו לטענתו כמנהל עבודה.

2. שמעתי את התובע ואת מנהל הנתבעת. מנהל הנתבעת אישר שלא מסר לתובע הודעה לעובד. לדבריו לא מסר לו הודעה לעובד כי ההתקשרות הייתה על בסיס של אמון וכן כי מסירת הודעה נפלה בין הכיסאות כי התחלפו עובדות אצל הנתבעת (עמ' 5 שורות 16-18 לפרוטוקול מהיום). מנהל הנתבעת שאישר שאת משכורת פברואר שילם לתובע רק ביום 21.3, לטענתו מהסיבה שזה מה שהיה ניתן (עמ' 5 שורה 11 לפרוטוקול מהיום) וכן אישר מנהל הנתבעת שלא נתן הודעה שאין מסמך בכתב לגבי קיזוז עלות הקורס של עבודה בגובה.

3. התובע טען שהייתה לו קרן פנסיה פעילה לפני תחילת עבודתו אצל הנתבעת אך לא הציג את המסמך בכתב התביעה ולא הביא אותו לדיון (עמ' 3 שורה 23 לפרוטוקול היום). אשר לטענת התובע בנוגע לרכב שהובטח לו כמנהל עבודה, השתכנעתי שהתובע לא היה מנהל עבודה, הדבר עלה אף מההתכתבות ששלח לנתבעת לפני תחילת עבודתו מיום 18.11 שהסביר שנוכח כישוריו לא יוכל לנהל תפקיד של מנהל עבודה אלא רק לאחר למידה וחפיפה.

4. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, אני מורה לנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך של 1,000 ₪ בגין אי מסירה הודעה לעובד (על השיקולים בפסיקת פיצוי שיש לשקול בנוגע לפיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון בקבלה לעבודה) ראו צ' פרנקל פיצויים ללא הוכחת נזק, פיצויים ללא הוכחת נזק של ממון ופיצויים לדוגמה בחוקי העבודה בישראל, ספר אדלר הוצאת נבו, עמ' 540-542). פיצוי בסך 350 ₪ בגין ניכוי עלות הקורס של עבודה בגובה , משהנתבעת לא הודיעה לתובע בכתב, מראש על ניכוי עלות הקורס אם לא ימשיך לעבוד אצלה, היא לא הייתה יכולה לנכות סכום זה וכן פיצוי בסך של 500 ₪ בגין הלנת השכר, לבית הדין שיקול דעת רחב בגין פסיקת פיצוי בגין הלנת שכר, ראו ע"ע 53128-12-11 חברת אפי אבטחה בע"מ נ' יעקב (קובי) מרדכי מיום 28.8.2017.

5. הנתבעת תשלם לתובע את הסך של 1,850 ₪ בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.

6. משהתביעה עמדה על סך של 29,405 ₪ (בדיון התובע הפחית את הפיצוי בגין עוגמת נפש בסך של 10,000 ₪) ולאור התוצאה שהגעתי, כל צד יישא בהוצאותיו.

7. פסק הדין ניתן כדן יחיד לאור ההחלטה בדיון היום.

8. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

ניתן היום, ד' תשרי תש"פ, (03 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם.