הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ב"ל 63838-03-18

לפני: כב' השופטת רחל גרוס

התובע:
יהונתן מויאל, ת.ז.-XXXXXX470
ע"י ב"כ: עו"ד נועם שושנה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אתי צור אסרף

החלטה
1. לפניי בקשת התובע להעביר למומחה אשר מונה מטעם ביה"ד, ד"ר דוד אנג'ל (להלן: "המומחה") את שאלות ההבהרה הבאות:

א. האם שמת לב שבכל תיקו הרפואי של התובע, אין שום ממצא ו/או תלונה שיכולים להעיד על בעיה בעמ"ש צווארי?
ב. מה סביר יותר, שבקע בדיסק C5-6 ובלט בדיסק C6-7 ייגרמו כתוצאה מחבלה או מתחלואה?
ג. האם בקע בדיסק C5-6 ובלט בדיסק C6-7 עלולים להק רין כאב משמעותי לאזור שמעל הכתף/ מעל דלתואיד?
ד. האם יכול להיות שהכאבים והרגישות מעל הכתף ומעל הדלתואיד, המתוארים במכתב שחרור מביה"ח מתאריך 16/7/17 הוקרנו ו/או קשורים לחבלה בצוואר?
ה. האם יכול להיות שהכאבים שחש התובע בידו, מעל הכתף ומעל שריר הדלתואיד הוקרנו מהצוואר?
ו. בחוות הדעת נכתב שבחדר מיון אין כל ממצא בצוואר – האם אתה ער לעובדה שהצוות הרפואי בחדר המיון כלל לא ערך בדיקת הדמיה או כל בדיקה אחרת בצוואר באותו יום?
ז. האם ישנה אפשרות שחבלה/החמרה בצוואר תיגרם כתוצאה מכך שבמהלך תפיסת הארגז, כובד הארגז (20 ק"ג) גרם לתנועה לא נכונה/רצונית בצווארו של התובע בליווי של העברת כוח ו/או עומס לצוואר?
ח. בתיעוד הרפואי, התלונה הראשונה על כאבים בצוואר הינה מיום 22/8/17 (עמוד 4 לנספח 5 לכתב התביעה) ולא ביום 28/8/17, האם עובדה זו, עשויה לשנות את מסקנותיך לגבי אפשרות הגרימה או ההחמרה?
ט. בהתחשב בגילו הצעיר של התובע, בעובדה שאין בתיקו הרפואי ואין בעברו הרפואי שום תיעוד לתלונה שעשויה להסביר בלט ובקע בחוליות צוואר, ובהתחשב בכך שבחדר מיון לא השכילו לערוך בדיקת הדמיה לצוואר, האם ניתן לומר בוודאות שנפילת הארגז לא יכולה לגרום לבלט ולבקע שבחוליות או לגרום להחמרה?

2. הנתבע התנגד לבקשה להעברת שאלות ההבהרה למומחה, למעט שאלה ח' אותה הסכים להעביר למומחה בנוסח הבא: "הנך מופנה למסמך רפואי מיום 22.8.17, האם יש באמור במסמך זה בנוגע לכאבים בצוואר כדי לשנות מחוות דעתך?" .

לטענת הנתבע , הבקשה אינה מנומקת ודי בטעם זה כדי לדחותה.
הנתבע הוסיף וטען כי שאלות א' ו-ב' הינן מיותרות ואין בהן כדי לתרום לבירור המחלוקת שכן אין זה מתפקידו של המומחה לקבוע מה גרם לליקוי בצוואר, אלא לחוות דעתו ביחס לשאלת הקשר הסיבתי ש בין האירוע מיום 7.7.17 (להלן: "האירוע") לבין הליקוי הנטען בצוואר.
באשר לשאלות ג', ד,' ו-ה', טוען הנתבע כי השאלות מיותרות וכי המענה עליהן מצוי בחוות הדעת.
באשר לשאלה ו', הנתבע טוען כי העובדה כי לא נערכה לתובע בדיקה ביחס לצוואר מלמדת כי התובע לא התלונן על הצוואר בחדר המיון וכי הצוות הרפואי לא מצא ממצא אשר יכול להעיד על פגיעה בצוואר.
הנתבע מתנגד להעברת שאלה ז' למומחה וטוען כי המומחה כבר השיב על השאלה וכי השאלה חורגת מהעובדות אשר הוסכמו על ידי הצדדים.

3. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, לא מצאתי מקום להעביר למומחה את שאלות הבהרה א' ו-ב'. לעניין זה, מקובלת עליי עמדת הנתבע שלפיה אין בשאלות כדי לתרום לבירור המחלוקת וכי אין זה מתפקידו של המומחה לקבוע מה גרם לליקוי בצוואר, אלא עליו לקבוע האם קיים קשר סיבתי בין האירוע לבין הליקוי בצוואר. עוד אוסיף, כי השאלה האם סביר יותר כי בקע בדיסק 5-6 C ובלט בדיסק 6-7 C יגרמו כתוצאה מחבלה מאשר מתחלואה אינה רלוונטית. בית הדין אינו בוחן במקרה זה את הסטטיסטיקה , אלא את המקרה הספציפי בהתאם לנסיבותיו.

4. באשר לשאלות ג', ד' ו-ה', מקובלת עלי טענת הנתבע שלפיה המומחה השיב על השאלות בחוות דעתו. המומחה קבע כי היו ממצאים ברורים בכתף וכי אין כל איזכור של תלונה או ממצא בצוואר כפי שהיה צפוי לו בלט או בקע דיסק היה נגרם או אף מחמיר באירוע חבלתי.

עם זאת, למען הסר ספק, הנני מתירה להעביר למומחה שאלת הבהרה כדלקמן:
האם יכול להיות שהכאבים שחש התובע בידו מעל הכתף ומעל שריר הדלתואיד הוקרנו מהצוואר והאם יש בכך כדי לשנות את חוות דעתך?

5. לא מצאתי מקום להעביר למומחה את שאלת הבהרה ו'. הצדדים אינם חולקים על כך כי לא נערכה בדיקת הדמיה או כל בדיקה אחרת ביחס לצוואר בעת הפניה למיון. גם המומחה לא קבע כי נערכה בדיקה ביחס לצוואר בעת הפניה למיון. המומחה מבהיר כי הרישום הראשון בו מוזכרות תלונות ביחס לצוואר הוא מחודש אוגוסט 2018.

6. מקובלת עלי טענת הנתבע שלפיה שאלה ז' חורגת מהעובדות אשר הוסכמו על ידי הצדדים. בעובדות המסוכמות לא נקבע כי הייתה תנועה לא נכונה/ רצונית בצווארו של התובע. זאת ועוד, המומחה קבע כי מנגנון החבלה מתאים לגרום מתיחה בכתף אולם בד"כ לא יעביר כוחות ניכרים שיגרמו בלט דיסק בצוואר.
בנסיבות הענין, אינני מתירה את שאלה ז'.

7. באשר לשאלה ח', משהמומחה התייחס לכאורה לרישום הרפואי מיום 22.8.17 וציין כי מדובר ביום 28.8.17, הנני מתירה את השאלה.

8. לא מצאתי להתיר להעביר למומחה את שאלת הבהרה ט' כפי שנוסחה על ידי התובע. כאמור בשאלות שהועברו למומחה, המומחה לא נדרש להשיב על השאלה האם ניתן לומר בוודאות כי האירוע לא גרם לפגיעה בצוואר. במסגרת התביעה על התובע להוכיח בסבירות של מעל 50% , קיומו של קשר סיבתי בין האירוע בעבודה לבין הליקוי בצוואר.

עם זאת, בשים לב להסכמת הצדדים כי בחדר המיון לא נערכה בדיקה ביחס לצוואר, הנני מתירה להעביר למומחה שאלת בה יתבקש להתייחס לגילו של התובע ולכך שלא נערכה בחדר המיון בדיקת הדמיה ביחס לצוואר ולהבהיר אם יש בכך כדי לשנות או להשפיע על חוות דעתו.

9. לאור האמור, יועברו למומחה שאלות הבהרה כדלקמן:

א. האם יכול להיות שהכאבים שחש התובע בידו מעל הכתף ומעל שריר הדלתואיד הוקרנו מהצוואר והאם יש בכך כדי לשנות את חוות דעתך?
ב. בתיעוד הרפואי, התלונה הראשונה על כאבים בצוואר הינה מיום 22/8/17 (עמוד 4 לנספח 5 לכתב התביעה) ולא ביום 28/8/17, האם עובדה זו, עשויה לשנות את מסקנותיך לגבי אפשרות הגרימה או ההחמרה?
ג. המומחה מתבקש להתייחס לגילו של התובע ולכך שלא נערכה בחדר המיון בדיקת הדמיה ביחס לצוואר ולהבהיר אם יש בכך כדי לשנות או להשפיע על חוות דעתו.

10. החלטה בדבר העברת שאלות ההבהרה למומחה, תשלח לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, א' אייר תשע"ט, (06 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.