הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ב"ל 46158-07-18

לפני:
כב' השופטת יעל אנגלברג שהם

המערער:
יואל שי
ע"י ב"כ עו"ד בתואל חדד

-

המשיב:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד ארז בן דוד

פסק דין

ערעור זה עניינו החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 25.5.18, אשר דחתה את ערר המערער.

רקע עובדתי

1. הוועדה לעררים מושא הערעור התכנסה מכוח פסק דין שניתן בהסכמה, בתיק 26346-10-17 , ובו נקבע כי :

"עניינו של המערער יושב לוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) באותו הרכב על מנת שהוועדה תתייחס בצורה עניינית ומנומקת לאישור הרפואי מאת פרופ' עטר מיום 24.3.17 וזאת לאחר שתערוך למערער בדיקה קלינית של הגב ותציין את טווחי התנועה.
הוועדה תזמן את המערער ובא כוחו לדיון בפניה ותאפשר להם לטעון טענותיהם בעניין זה.
הוועדה תפרט ותנמק החלטתה באופן שבית הדין יוכל להתחקות אחר הלך מחשבתה".

2. לטענת המערער, הוועדה טעתה עת לא העניקה למערער נכות בגין הפגימה בעמוד השדרה המותני נוכח ממצאי בדיקתה הקלינית, שכן מצאה אצל המערער מגבלה תפקודית.

לדבריו, החלטת הוועדה אינה ברורה דיה. הוועדה אמנם ציינה כי בבדיקה הקלינית לא מצאה את טווחי התנועה שצויינו בחוות דעתו של פרופסור עטר , אולם הוועדה לא הבהירה האם ממצאיה חמורים יותר מממצאיו של פרופ' עטר, שכן למשל ולצורך הדוגמא, בבדיקת הרוטציה פרופסור עטר מצא הגבלה של 30 מעלות , ואילו הוועדה מצאה הגבלה בשיעור 15 מעלות שעל פניו נראה כי מדובר בממצא חמור יותר. בנוסף הוועדה גם ציינה כי המער ער כמעט אינו מניע את הגב בבדיקה; הוועדה לא התייחסה כדבעי לממצאי בדיקת ה- MRI עמוד שדרה מותני, שהראה " בלט דיסק עם בקע פורמונלי ועם לחץ על השורש"; הוועדה לא התייחסה לטענות המערער לעניין רצף התלונות, ולטענתו כי התיק שלו אצל המשיב בין השנים 1975-1979 לא אותר.

3. לטענת המשיב, הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין, ולא נפל פגם משפטי בהחלטתה. לעמדתו, טענות המערער כי ממצאי הוועדה חמורים מממצאיו של פרופסור עטר היא טענה רפואית שאין מקום להתערב בה; החלטת הוועדה מפורטת ומנומקת ; הוועדה נימקה החלטתה כי המגבלה התפקודית שמצאה אצל המערער אינה מוסברת בממצאים ההדמתיים. המדובר בקביעה רפואית שאין מקום להתערב בה.

הכרעה

4. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של ועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

5. בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה ( ראו עב"ל 10014/98 הוד - המוסד, פד"ע לד' 213 ). היינו, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות.

6. משהוחזר עניינו של המערער על ידי בית הדין לוועדה לעררים בצירוף הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (ראו דב"ע נא /0-29 מנחם פרנקל - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כד' 160 ).

7. מעיון בפרוטוקול עולה כי הוועדה התכנסה ביום 25.5.18, רשמה את תלונות המערער:

"עו"ד - יש רצף של טיפולים לגב מ73'. הורידו לו פרופיל רפואי בגלל הגב. מטופל בכדורים. מופנה לקנאביס רפואי, עבר טיפולי פי זיותרפיה. מבקש להתייחס לרצף הטיפולים אליהם התייחס פרופסור עטר.
מבוקש לצרף את תקנה 15 שקיבל בגין התאונה בברך ימין.
התובע - עד לפני חודשיים קיבלתי משככי כאבים...ומעבירים אותי לקבל קנאביס רפואי. יש לי ציסטות...ולא יכול לקחת תרופות."

הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית, ורשמה את ממצאיה כדלקמן:

"בבדיקתו (בנוכחות שלושת חברי הוועדה) יושב אל מול הו ועדה בכיפוף מלא של הגב בראש לפרקי הירכיים, ללא סימני כאב או אי נוחות. אולם, בבדיקה אינו מניע את הגב כמעט כלל. כיפוף של 20 מעלות רוטציות ו-15 מעלות ללא כל יישור או הטיות לצדדים. מבחני דחיסה אלקסטוריליים. רוטציות אגן ורגישות יתר למגע עורי חיוביים 3+".

8. בסיכום הדיון סיכמה הוועדה את מסקנותיה בהאי לישנא:

"המערער מפגין מגבלה תפקודית אשר איננה פיזיולוגית ואיננה מוסברת ע"י הממצאים בבדיקות ההדמיה. הוועדה לא מצאה את מגבלות הטווחים עליהם מדווח פרופסור עטר בחוות דעתו מיום 24.3.17. בנוסף, פרופסור עטר מציין בחוות דעתו כי קיים רצף של דיווח על כאבי גב לאחר החבלה אולם, גם לפי הפירוט בחוות הדעת - התיעוד הראשון של כאבי גב הינו בשנת 1980, כשבע שנים לאחר החבלה. הוועדה דוחה את הערעור".

9. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובפרוטוקול הוועדה, שוכנעתי כי יש לקבל את הערעור, ואפרט. הוועדה בבדיקתה הקלינית מצאה אצל המערער מגבלה תפקודית, אולם לטעמה מגבלה זו אינה מתיישבת עם ממצאי בדיקות ההדמיה. קביעה זו של הוועדה אינה ברורה, ואינה מנומקת דייה . פרופסור עטר התייחס בחוות דעתו לממצאי בדיקת הMRI וציין בעניין זה את הממצאים "בלט דיסק, L5-S1 עם בקע פורמינלי שמאלי עם לחץ על שורש L5 משמאל. " הוועדה לא התייחסה כדבעי לממצאי בדיקת ה- MRI שצוינו בחוות הדעת מאת פרופ' עטר. בנוסף, יש טעם בטענת ב"כ המערער כי אין די בכך שהוועדה ציינה שלא מצאה את מגבלות הטווחים שנמצאו בבדיקתו של פרופסור עטר , מבלי שהבהירה אם ממצאיו חמורים יותר מממצאיה, וזאת בשים לב לקביעתה כי המערער אינו מניע את הגב כמעט לחלוטין, ונוכח טווחי התנועה שציינה באשר לבדיקת הרוטציה, וקביעתה כי מצאה אצל המערער מגבלה תפקודית.

10. לאור האמור לעיל, עניינו של המערער יושב לוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) באותו הרכב, על מנת שתשקול בשנית החלטתה, וזאת לאחר שתתיחס בצורה מנומקת לממצאי בדיקת ה- MRI עמ"ש מותני מיום 1.8.16 אליהם התייחס פרופ' עטר בחוות דעתו שם ציין ביחס ל ממצאי הבדיקה: "בלט דיסק, L5-S1 עם בקע פורמינלי שמאלי עם לחץ על שורש L5 משמאל. " בנוסף, הוועדה מתבקשת להסביר את משמעות הממצאים הקליניים שמצאה אצל המערער בבדיקת טווחי התנועה, ולהבהיר האם ממצאי בדיקתה חמורים יותר מממצאיו של פרופ' עטר בחוות דעתו. הוועדה תזמן את המערער וב"כ לדיון בפניה ותאפשר להם לטעון את טענותיהם בעניין זה. הוועדה תפרט ותנמק החלטתה באופן שבית הדין יוכל להתחקות אחר הלך מחשבתה.

11. המשיב ישלם למערער הוצאות משפט בסך 1,500 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא סכום זה ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

12. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שנתמנה לכך על ידי הנשיאה.

ניתן היום, י"ט אדר א' תשע"ט, 24 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.