הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ב"ל 44499-10-18

לפני: כב' השופט יעקב אזולאי

המערערת:

טטיאנה סזוננקוב
ע"י ב"כ עו"ד סטניסלב (סטס) וסרמן

-
המשיב:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד מוהנד זייד

פסק דין

1. בפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 20.08.18, אשר קבעה למערער ת, נכות זמנית בשיעור 60% .

2. עיקר טענות המערערת:

א. הוועדה טעתה עת לא התייחסה כדבעי לאמור בחוות הדעת מאת ד"ר עובד דניאל מומחה בנוירולוגיה, אשר קבע כי המערערת סובלת מתסמונת בתר חבלתית לאחר חבלת ראש. המומחה ציין בחוות דעתו כי מצא אצל המערערת שבעה סמפטומים מתוך שמונה האופיינים לתסמונת. לטענתה, די בהימצאות שלושה סמפטומים מתוך השמונה על מנת לקבוע כי המערערת סובלת מתסמונת בתר חבלתית.

הוועדה לא קיבלה את האמור בחוו"ד המומחה, ונימקה החלטתה בכך שהמערערת לא איבדה הכרה בסמוך למועד התאונה, וכן מהטעם כי המערערת לא התלוננה על בע יות זיכרון בסמוך למועד התאונה. עוד היא טוענת, כי אובדן הכרה אינו סימפטום חובה, ואין בעובדה כי המערערת לא איבדה את הכרתה, כדי לשלול את האבחנה אליה הגיע המומחה בחוות דעתו, וכך גם לעניין הקביעה כי המערערת לא התלוננה על בעיות זיכרון לטווח קצר בסמוך לאחר התאונה אלא בחלוף זמן מה. די בסמפטומים שמצא המומחה על מנת לקבוע כי המערערת סובלת מתסמונת בתר חבלתית לאחר חבלת ראש.

ב. הוועדה שגתה עת לא התייחסה לפגיעה העצבית בגפיים ברגל שמאל, ביד שמאל וביד ימין. ה מערערת התלוננה בפני הוועדה על הקרנת כאב מהגב התחתון לכיוון רגל שמאל לרבות חוסר תחושה באזורים נרחבים ברגל שמאל. המערערת ציינה כי הינה סובלת מפגיעה שורשית/עצבית ברגל וביד שמאל. הועדה טעתה עת לא התייחסה לפגיעה השורשית/עצבית ביד שמאל וברגל שמאל. לטענת המערערת במסגרת הבדיקה הקלינית לא נעשתה לה כל בדיקה, ואף ו בפרוטוקול לא צוין כלל ממצאי בדיקת הועדה.

3. עיקר טענות ב"כ המשיב:
לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה. החלטת הוועדה מפורטת ומנומקת ואין מקום להתערב בקביעותיה הרפואיות של הוועדה.

4. דיון והכרעה:
החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של ועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

5. בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה.( עב"ל 10014/98 הוד - המוסד, פד"ע לד' 213. ) היינו, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות.

6. מעיון בפרוטוקול עולה כי הוועדה רשמה את תלונות המערערת וציינה:
עו"ד: " סובלת מכאבי ראש כרוניים מאז התאונה סובלת מהתקפי כאב 3-4 פעמים בשבוע. כאבים נמשכים לפעמים עד חצי יום לעיתים מלווים בבחילות וסחרחורות. מצרף חוות דעת ד"ר עובד, נוירולוג לעניין כאבי הראש. בנוסף, ישנה פגיעה שורשית ברגל שמאל וביד שמאל שמקרין מהצוואר לרבות חוסר תחושה באיזור היד והרגל ונימול אצבעות 1-2 ביד שמאל וברגל שמאל אצבעות 1,2,3 . יש רעד ביד ימין וטיקים בזוית הפה בצד ימין המערערת ימנית".

7. הוועדה ערכה למערערת בדיקה קלינית ורשמה את ממצאיה כדלקמן:
"יש תנועות של כיווץ הפה מימין, בלתי קבוע, בלתי חוזרות כנ"ל לגבי קריצת עין ימין ומדי פעם גם של כתף מימין, מדגימה גם רעד לא קיצבי ולא קבוע של יד ימין. טונוס תקין, אין חולשה בגפיים. החזרים גידיים הופקו שווים ללא החזר חולני, אציין גם עצבי גולוגולת ב.מ.פ ללא ניסטיגמוס . תפקודים צרבלריים תקינים. תבנית הליכה תקינה. אין רומברג.

8. הוועדה בפרק סיכום ומסקנות סיכמה את מסקנותיה בהאי לישנא:
"הבדיקה הנוירולוגית למעשה תקינה.
התנועות המתוארות לעיל, לא קורלאט נויראונטומי לציין, בזמן התאונה לא היה איבוד הכרה ולא התלוננה על בעיות זיכרון סביב המאורע לכן, לא ניתן לקבל את המלצת ד"ר עובד מיום 19.6.18 אשר מתייחס לכאבי ראש כ-PCS. התנועות המתוארות לעיל ללא הסבר פיזיולוגי או אנטומי. הועדה דוחה את הערעור".

9. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובפרוטוקול הוועדה, הגעתי למסקנה כי דין הערעור להידחות, ואפרט.
א. הוועדה ערכה למערערת בדיקה קלינית, ומצאה בממצאיה כי הטונוס תקין , וכי אין חולשה בגפיים .
ב. הוועדה ציינה כי ההחזרים הגידיים הופקו שווים, ללא החזר חולני . באשר לעצבי הגולגולת הוועדה ציינה ב.מ.פ, ללא ניסטיגמוס.
ג. עוד ציינה הוועדה כי מצאה אצל המערערת תפקודים צרבליים תקינים , ו תבנית הליכה תקינה.
ד. על בסיס ממצאים אלו, הוועדה הגיעה למסקנתה כי הבדיקה הנוירולוגית תקינה.
ה. מדובר בקביעה רפואית של הוועדה, שאין מקום להתערב בה.
ו. באשר לטענות המערערת כי הוועדה לא התייחסה כדבעי לחוות הדעת מאת ד"ר עובד דניאל, הרי ש מעיון בפרוטוקול עולה כי הוועדה נימקה מדוע לא קיבלה את המלצתו של המומחה . הוועדה ציינה כי במהלך התאונה המערערת לא איבדה הכרה, וכן לא התלוננה על בעיות זיכרון בסמוך לאירוע התאונה ומטעמים אלה, לא מצאה לקבל את המלצתו של ד"ר עובד. הוועדה הוסיפה וקבעה כי לא מצאה הסבר פיזיולוגי או אנטומי לתנועות שנמצאו בבדיקה הקלינית.
ז. מדובר בקביעות רפואיות אשר בשיקול הדעת המקצועי של הוועדה, ואין מקום להתערב בהן.
ח. אין בידי לקבל את טענות המערערת כי על הוועדה היה להתייחס לכל הסימפטומים שציין ד"ר עובד בחוות דעתו, וכי די בשלושה סימפטומים על מנת להעניק למערערת נכות נוירולוגית. החלטת הוועדה בעניין אי קבלת האמור בחוות הדעת הינה מפורטת ומנומקת וניתן להתחקות אחר הלך מחשבתה של הוועדה. מדובר בקביעה מקצועית שאין מקום להתערב בה.

10. לאור האמור לעיל, לא מצאתי כי נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה.

11. לפיכך, הערעור נדחה.

12. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שנתמנה לכך על ידי הנשיאה.

ניתן היום, כ"ח תמוז תשע"ט, 31 יולי 2019, בהעדר הצדדים.