הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ב"ל 19776-01-16

17 יולי 2016

לפני: סגן הנשיאה אילן סופר

המערער:
לירן עמר , ( ת.ז.-XXXXXX424)
ע"י ב"כ: עו"ד לימור עמית פנקר

-
המשיב:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אורי ריי ך

פסק דין

1. לפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 25.11.15, אשר קבעה כי לא נותרה למערער נכות.

2. הערעור נסוב לענין טענות המערער לגבי הפגימה בברך שמאל , תוך התייחסות לדרישות סעיף ליקוי 48(2) ז(1), הדן "בנזק במיניסקוס בצורה קלה."

3.. טענות המערער
א. הוועדה טעתה עת לא מילאה אחר חובת ההנמקה בהתייחס לחוות הדעת מאת ד"ר גפטלר שהונחה בפניה.
ב. שעה שהועדה מצאה אצל המערער ממצא של נזק קל במיניסקוס , היה על הועדה לנמק כדבעי מדוע על אף קביעתה בדבר נזק למיניסקוס היא אינה מעניקה למערער את סעיף ליקוי 48 (2) ז(1).
ג. הוועדה אומנם ציינה בהחלטתה כי הבדיקה הקלינית תקינה, אולם הועדה לא התייחסה לכאבים ולתלונות המערער.
ד. פסק הדין המנחה יעקב חזק נגד המוסד לביטוח לאומי קבע כי הסעיף 48 (2) ז (1) דורש גם הגבלה תפקודית. לטענת המערער הועדה לא שללה קיומה של הגבלה תפקודית.

4. טענות המשיב
א. לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה. מדובר בקביעה רפואית של הועדה הנסמכת על ממצאי בדיקתה, ואין להתערב בה.
ב. הוועדה התייחסה לחוות הדעת מאת ד"ר גפטלר, וני מקה כדבעי מדוע היא אינה מקבלת את האמור בחוות הדעת. הוועדה ציינה כי בבדיקה הקלינית שערכה למערער לא מצאה את המגבלות שציין ד"ר גפטלר בחוות דעתו. דהיינו ממצאיה שונים ממצאיו, ובזה האו פן מילאה אחר חובת ההנמקה בהתאם להלכה הפסוקה.
ג. קביעת הוועדה שלא להעניק למערער את סעיף הליקוי 48 (2) ז (1) מתיישבת עם הפסיקה בתיק ברע 12391-07-13 יעקב חזק נגד הביטוח הלאומי, שם נקבע כי נדרשת פגיעה תפקודית על מנת שניתן יהיה להעניק את הסעיף. הוועדה ציינה בהחלטתה ש"הבדיקה הקלינית תקינה לחלוטין" ומאחר והבדיקה הקלינית תקינה אין "מגבלות המקנות נכות" ומאידך בהעדר הגבלות תפקודיות אין להפעיל את סעיף 48 (2) ז (1) , הרי שהועדה מנועה מהפעלת סעיף 48 (2) ז (1) כהמלצת ד"ר גפטלר.

דיון והכרעה

5. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של ועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

6. בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הו ועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (ראו עב"ל (ארצי) 10014/98 הוד - המוסד, פד"ע לד' 213).
היינו, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות.

7. מעיון בפרוטוקול עולה כי הוועדה התייחסה לממצאי הבדיקות והצילומים שהונחו בפניה , כן בדקה את המערער ורשמה את ממצאיה כדלקמן:
"MRI ברך שמאל 11.8.14 – נזק קל במיניסקוס פנימי ללא קרע.
US ברך שמאל 18.8.14 ציסטה מניסקלית במניסקוס הפנימי סימנים קלים של בורסיטיס.
הזזת פיקה חופשית דו"צ, אין נוזל חופשי, מבחן הפרינהנסיה שלילי, תנועות ברכיים 0-130 דו"צ, שטיינמן שלילי, סימן מגירה קדמי ואחורי שליליים, מקמורי- שלילי.
בברך ימין ברך יציבה לצדדים, סימן מגירה קדמי ואחורי שלילי מקמורי שלילי שטינמן שלילי, אפיילו שלילי במתיחה ודחיסה."

8. בסיכום הדיון סיכמה הועדה את מסקנותיה בהאי לישנא:
" הבדיקה הקלינית תקינה לחלוטין.
עפ"י ממצאי הMRI מדובר בחשד בלבד.
מאחר והבדיקה תקינה הוועדה קובעת כי אין מגבלות המקנות % נכות.
הוועדה עיינה בחו"ד של ד"ר גפטלר מיום 23.6.15 ואינה מקבלת אותה, מאחר ובבדיקה לא נמצאו מגבלות אשר צויינו בחוות דעתו, ועליהן הסתמך בקביעת הנכות.
הוועדה מותירה על כנן את הנכויות הזמניות ...." .

9. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובפרוטוקול הוועדה, לא מצאתי כי נפל פגם משפטי בהחלטת הו ועדה, ואפרט. הוועדה התייחסה לבדיקות הדמיה שעמדו בפניה, וכן ערכה למערער בדיקה קלינית. הוועדה ציינה כי הבדיקה הקלינית תקינה לחלוטין , ופועל יוצא מכך זה שלא נמצאו מגבלות המקנות אחוזי נכות. הוועדה התייחסה לחוות הדעת מאת ד"ר גפטלר, וציינה כי אינה מקבלת את האמור בחוות הדעת מאחר ובבדיקתה לא מצאה את המגבלות אשר ציין ד"ר גפטלר בחוות דעתו. בהתאם להלכה הפסוקה משממצאי הועדה שונים מהמצאיים עליהם מצביע המומחה בחוות הדעת, הרי שדי בכך כדי למלא אחר חובת ההנמקה .

10. באשר לטענה כי על הועדה היה להעניק למערער את סעיף הליקוי 48 (2) ז (1) כאמור בחוות הדעת מאת ד "ר גפטלר, בעניין זה מקבל אני את טענת המשיב כי בהתאם לאמור בפסק דין יעקב חזק נגד המוסד לביטוח לאומי , על מנת להעניק דרגת נכות לפי סעיף הליקוי "נזק במיניסקוס", נדרש כי תתקיים הגבלה תפקודית. ניתן ללמוד על כך גם לאור העובדה שבמקרה שבו לא נדרשת הגבלה תפקודית, נאמר כך במפורש, כגון: בסעיף ליקוי 48(2) (ז) ( III) . במקרה דנן, הו ועדה ציינה כי הבדיקה הקלינית תקינה לחלוטין וכי אין מגבלות המקנות אחוזי נכות , וכן ציינה כי לא נמצאו בבדיקה המגבלות שציין ד"ר גלפטר בחוות הדעת שמדבר על מגבלות בתפקוד רגל שמאל. בהעדר הגבלה תפקודית לא היה מקום להעניק למערער את סעיף הליקוי 48 (2) ז (1).

11. לאור האמור לעיל, לא נפל פגם משפטי בהחלטת הועדה, ודין הערעור להידחות.

12. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיא בית הדין הארצי לעבודה, לסגניתו או לשופט שנתמנה לכך על ידי הנשיא.

ניתן היום, י"א תמוז תשע"ו, (17 יולי 2016), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.