הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ב"ל 14292-01-19

לפני:
כב' השופטת יעל אנגלברג שהם

המערער:
ראובן שמואל שלזינגר,
ע"י ב"כ: עו"ד ד"ר אמיר קמינצקי

-

המשיב:
המוסד לביטוח לאומי,
ע"י ב"כ: עו"ד ארז בן דוד

פסק דין

ערעור זה עניינו החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 04.01.19, אשר קבעה למערער דרגת נכות יציבה בשיעור 18.78%.

רקע עובדתי וטענות הצדדים

1. בדיון שהתקיים בפני כב' הרשם איתי אדרת, מסר ב"כ המשיב הסכמה חלקית להשיב את עניינו של המערער לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתתייעץ עם מומחה בתחום הכירורגיה הפלסטית, זאת על רקע קיומה של תעודה רפואית/ חוות דעת מאת ד"ר לויאב מיום 26.03.18. ככל שהוועדה תקבע נכות נוספת למערער, תשקול שוב ותדון בהפעלה תקנה 15.

2. לטענת המערער, נפל פגם נוסף בהחלטת הוועדה ביחס לפגימה בעור. לטענתו, הוועדה לא התייחסה באופן ענייני ומנומק לחוות דעתו של פרופ' אריה אינגבר, מומחה למחלות עור ומין, אשר קבע למערער דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% לפי סעיף ליקוי 81(3) לתקנות. פרופ' אינגבר העניק את הנכות בשל ריבוי נגעי SOLAR KERATOSES. הוועדה התעלמה ממצבו הבריאותי הרגיש של המערער, ומהסיכוי המוגבר להופעת גידולים סרטניים נוספים בעתיד.

3. לטענת המשיב, הוועדה באמצעות היועצת בתחום העור שערכה למערער בדיקה קלינית, לא איבחנה את הממצאים שמצא פרופ' אינגבר. היועצת לוועדה העניקה את הנכות בהתאם לממצאים במועד הבדיקה ומדובר בקביעה רפואית מובהקת שכן הממצאים שמצאה שונים מממצאיו של פרופ' אינגבר שמצא נגעים מרובים.

הכרעה

4. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של ועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

5. בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה ( ראו: עב"ל 10014/98 הוד - המוסד, פד"ע לד' 213 ). היינו, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות.

6. מעיון בפרוטוקול עולה כי המערער הופנה לבדיקת יועצת בתחום העור ד"ר פרידמן אשר ערכה למערער בדיקה קלינית וציינה בממצאיה כדהלן:

"בבדיקה: שינויים דיפוזיים של נזק מקרני השמש בעור הפנים המתבטאים בהתרחבות נימים בלחיים לנגעים מפוזרים. סלקרטוזות בודדות וכתמים היפו הפרגמנטים כנראה תוצאה של טיפול להסרת נגעים סלקרטוזות. בנוסף: קיימת בקרקפת צלקת שתוארה בחוו"ד פרופ' הלוי".

7. היועצת בפרק הסיכום ציינה:

"לפי הדברים שמסר, ומכתבו של פרופ' אינגבר ובתעודה רפואית של ד"ר עמוס לויאב 26.03.18, קיבל טיפול להסרת סלקרטוזות ע"י חנקן נוזלי וטיפול פוטובינארי
מעקב בקופ"ח מתועד באופן חלקי בלבד . אינם מוזכרים במסמכים שמסר הטיפולים שמקבל בגין הממצאים האלו בכל מקרה המצב בעור כפי ... היום בבדיקה אינו מצדיק קביעה גבוהה מזו שנקבעה 10% לפי 84 המפנה ל81(2). באשר לצלקות ולכתמים שלאחר הטיפול ממליצה להפנותו לכירורג" .

8. הוועדה לעררים שהתכנסה ביום 04.01.19, אימצה את חוות הדעת היועצת בתחום העור.

9. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובפרוטוקול הוועדה שוכנעתי כי דין הערעור להתקבל באופן חלקי בלבד, כאמור בהסכמת המשיב אשר נמסרה ב דיון בפני כב' הרשם איתי אדרת. אשר לנכות שהוענקה בגין הפגימה בעור , לא מצאתי כי נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה ,ואפרט.

מעיון בחוות דעת היועצת בתחום העור עולה כי היועצת ערכה למערער בדיקה קלינית, וציינה בממצאיה כי מצאה אצל המערער סלקרטוזות בודדות. היועצת התייחסה לחוות הדעת מאת פרופ' אניגבר וכן לתעודה רפואית מאת ד"ר עמוס לויאב מיום 26.03.18, ורשמה כי המערער עבר טיפול להסרת סלקרטוזות על ידי חנקן נו זלי, וכן טיפול נוסף, ולאור הממצאים שמצאה אצל המערער היא קובעת כי המצב בעור מתאים לנכות בשיעור של 10% בלבד. מדובר בקביעה רפואית שאין מקום להתערב בה.

הוועדה לעררים אימצה את קביעת היועצת בתחום העור. טענת ב"כ המשיב שלפיה על הוועדה להעניק נכות בהתאם לממצאיה במועד הבדיקה , וכך אכן עשתה, מקובלת עלי. נוכח האמור, טענות ב"כ המערער כי על הוועדה היה לשקול בעת הענקת הנכות את הסיכוי להופעת גידולים סרטניים בעתיד , דינה להידחות.

10. לאור האמור לעיל, עניינו של המערער יוחזר לוועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה) על מנת שתתייעץ עם מומחה בתחום הכירורגיה הפלסטית או תצרף להרכבה מומחה שכזה. הוועדה תתייחס באופן ענייני ומנומק ל חוות הדעת מאת ד"ר לויאב מיום 26.03.18. ככל שהוועדה תקבע נכות נוספת למערער, תדון גם בהפעלה תקנה 15.

11. משהערעור התקבל בחלקו בלבד ובהתאם להסכמת המשיב, אין צו להוצאות.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שנתמנה לכך על ידי הנשיאה.

ניתן היום, י"ב טבת תש"פ, 09 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.