הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ב"ל 13681-07-16

לפני: כב' השופט יוחנן כהן

המערער:
מוריס כהן, ( ת.ז.-XXXXX438)
ע"י ב"כ: עו"ד ד"ר אמיר קמינצקי

-
המשיב:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ברוך דויטשר

פסק דין

1. לפניי ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 26/6/16, אשר דחתה את ערר המערער, וקבעה כי אין קשר סיבתי בין תלונותיו על ברך ימין לתאונה הנדונה ואין החמרה בנכותו.

2. הוועדה לעררים נשוא הערעור התכנסה מכוח פסק דין שניתן בהסכמה בתיק 39136-09-15 ובו נקבע כי:

"עניינו של המערער יושב לוועדה לעררים (נפגעי עבודה) באותו הרכב על מנת שהוועדה תשלים את מלאכתה ותתייחס לשאלת הקשר הסיבתי שבין הקרע במיניסקו ס לתאונה הנדונה וזאת בשים לב לממצאי הבדיקה מיום 24.9.07 לפיה עולה כי למערער קיים קרע במיניסקוס ימין. הוועדה תזמן את המערער ובא כוחו לדיון בפניה ותאפשר להם לטעון את טענותיהם בעניין זה.
הוועדה תפרט ותנמק החלטתה באופן שבית הדין יוכל להתחקות אחר הלך מחשבתה".

3. למען שלמות התמונה נביא גם את פסק הדין שניתן בתיק בל 61211-03-14 ובמסגרתו קבע בית הדין, כדלהלן:

"על פי תוצאות הבדיקה מיום 24.9.2007, לפיה עולה כי למערער קיים קרע במיניסקוס ימין, על הוועדה לנמק האם קיים קשר סיבתי בין האירוע התאונתי מיום 16.3.2005 והקרע במיניסקוס."

טענות המערער

4. (א). הוועדה לא מילאה אחר הוראות פסק הדין.

(ב). הוועדה התעלמה מקיומו של קרע במיניסקוס שאובחן בסמוך לתאונה, עובדה עליה למעשה אין מחלוקת גם על ידי הרופאים המטפלים לכל אורך הדרך.
במקום להתמודד עם העובדה שלמערער אובחן קרע טראומטי במיניסקוס, כפי שנתבקשה באופן מפורש בפסק הדין "נאחזת" הוועדה בבדיקות קודמות שבוצעו למערער אליהן לא נתבקשה להתייחס, וזאת על מנת לשלול את העובדה כי למערער קרע במיניסקוס.

(ג). התנהלות הוועדה מגלה שהוועדה נעולה בדעתה ושאין בכוונתה לשנות את דעתה, ושאין היא יכולה אפילו להשיב עניינית לממצא הברור בבדיקת ההדמיה משנת 2007, עליו מסתמך ד"ר פלוטקין – אורתופד.

(ד). בשני המועדים בהם התכנסה הוועדה בעקבות פסקי דין, שללה קשר סיבתי בין תוצאות אבחון בדיקת ה-MRI מיום 6/10/13 בה אובחן קרע למערער לבין התאונה הנדונה, בשני המקרים מסבירה הוועדה כי הקרע נוצר על רקע של תהליך ניווני, ומתעלמת באופן מוחלט מממצאי הבדיקה מיום 24/9/07 בה המליץ ד"ר פלוטקין על טיפול ניתוחי כתוצאה מקרע במיניסקוס.

(ה). נוכח "נעילות" הוועדה יש להחזיר את עניינו של המערער לוועדה לעררים בהרכב אחר מבלי שתראה פרוטוקולים של הוועדה נשוא הערעור ושתתבקש לדון בעררו של המערער מחדש.

טענות המשיב

5. (א). לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה. שאלת הקשר הסיבתי בין הקרע במיניסקוס לבין התאונה הנדונה נידונה בכובד ראש על ידי הוועדה מושא הערעור.

(ב). הוועדה הסבירה כי אומנם המערער נבדק ע"י ד"ר פלוטקין ביום 24/9/07 תוך ציון שקיים קרע, לפי מיפוי העצמות, אולם שתי בדיקות מיפוי העצמות שקדמו לבדיקה מיום 24/9/07, לא הראו את הקרע הנטען.

עוד ציינה הוועדה כי בדיקת MRI מיום 6/10/13 מלמדת על שינויים ניווניים במדור הפנימי של הברך וקרע אלכסוני לרוחב קרן אחורי של המיניסקוס הפנימי, אשר נמשך גם לרוחב גוף המיניסקוס א שר מודגם קטום – לפיכך קובעת הוועדה כי הפגיעה בסהרון הפנימי של הברך היא פגיעה ניוונית, שהתפתחה לאחר שנים של הליך ניווני, אשר היה ידוע עוד טרם התאונה ואינו קשור לתאונה.

דיון והכרעה

6. החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של ועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

7. בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה. היינו, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות.

8. משהוחזר עניינו של המערער על ידי בית הדין לוועדה לעררים בצירוף הוראות, על הועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (ראו: דב"ע נא 29-0 מנחם פרנקל - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כד' )160.

9. מעיון בפרוטוקול עולה כי הוועדה התכנסה בשני מועדים שונים. במועד התכנסותה הראשון ביום 8/5/2016 נרשם:

"תלונות התובע
ד"ר לוטן היה אמור להופיע בוועדה האחרונה ולא הופיע לפי פסק הדין של השופט, והחליף אותו ד"ר רובינשטיין אלכסנדר שבדק אותו לאחרונה והלוא אני בא לשבת עם הוועדה המקורית שישבתי איתה... לא יתכן שהשופטים טועים בתיק שלי. .....יש שלישייה של רופאים מגמתיים שאין להם מקום לשבת בוועדות רפואיות.
התאונה הייתה בשנת 2005, אני הופעתי בשנת 2007, נעשה לי צילום של ברך ימין שגילה קרע של המיניסקוס מ 2013 נעשה בירור חוזר של MRI של אותה ברך שיש ק רע במיניסקוס, בוועדה שהייתה ב... של ד"ר לוטן האורתופד, הוא כותב שלא יתכן שלאחר 8 שנים יבוא ויגיד שלא קרה בתאונה הוא הסתמך רק על ה- MRI שנעשה ב-2013 ולא התייחס למכתב שקיבל מד"ר פלוט קין לא התייחס למכתב בכלל התייחס למה שרצה הוא... והוא תלה בזה כניווני זו מילת המפתח של הרופאים לצאת להתפטר ממני. ד"ר רובינשטיין אלכסנדר טען את אותו טיעון שזה עניין של גיל וזה עניין של ניוון ולא התייחס למכתב.
אני נפגעתי בשתי הברכיים אותו סיפור היה גם לגבי ברך שמאל הם טענו כל הזמן ד"ר רפאל לוטן טען כל הזמן שבכל הועדות שזה סימטרי בין שני הברכיים וזה עניין של גיל. ואין קשר לקרעים שנוצרו זה ניוון.
כל הזמן בוועדות ... על התזמורת של הוועדה כל הזמן טען שברך שמאל היא ניוונית ותשובתו הייתה אין החמרה. 4 חודשים ניגשתי לוועדה בבאר שבע כאשר אני מתקדם בגיל ולא לאחור. אותה ועדה קבעה 15% על ברך שמאל והגשתי ערעור אחרי חודש וקיבלתי 20% ואני מחכה גם לתקנה 15 האם זה לא מגמתי???
סיכום ומסקנות:
הועדה התכנסה מכוח פסק דין בית הדין האזורי לעבודה מ-14.3.2016 בשאלה מובהקת וברורה לוועדה האם קיים קשר סיבתי לתלונותיו ולממצאים בברך ימין ולתאונה הנדונה.
המערער הופיע בליווי בנו ללא עורך הדין, פתח בהשמצות כלפי המערכת, הפוסקים הרפואיים תוך שהוא מציין שהרופאים פועלים מכוון נגדו וגם האורתופד שהוחלף בהסכמתו פועל מתוך הנחיות של הפוסק ד"ר לוטן ולא לפי שיקול דעתו העצמי.
המערער החל לפרוס את טענותיו בצורה לא סדירה שאינה קשורה להנחיות בית הדין שקשורות לכל התיק תוך שהוא טוען שהועלמו נתונים מהפרוטוקולים והמסמכים שבידו יוכיחו זאת.
המערער ... לפוסקים בטון תוקפני תוך הרמת קול. בתשובה לכך לאור ההשמצות הרבות הפוסק ד"ר רותם פנה בתקיפות למערער וביקש ממנו להפסיק את ההשמצות ולהיצמד לפרוטוקול פסק הדין. לחדר נכנסה מזכירת הוועדות הגברת מיכל בוקובזה שגם ניסתה להרגיע אותו יחד עם מאבטח ואף היא התקשתה להרגיע אותו. המערער יצא בטענה שימציא מסמכים המוכיחים את טענותיו על-כך שהועלמו מסמכים, סרב לחתום בטרם יראה מסמכים אלו אולם לא חזר לחדר הבדיקה.
לאור זאת הועדה מוחה בתוקף על התנהגות זו ולמרות הכל מבקשת לדון בקשר הסיבתי בין תלונותיו על ברך ימין ולתאונה הנדונה ללא נוכחות המערער במועד אחר. "

10. ביום 26/6/16 התכנסה הוועדה בשנית לסכם את הדיון בעניינו של המערער, ללא נוכחות המערער.
הוועדה קבעה כי אין קשר סיבתי בין תלונות המערער על ברך ימין לתאונה הנדונה ואין החמרה בנכותו.

להלן האמור בפרוטוקול:

"סיכום ומסקנות
בהמשך לאמור מפרוטוקול הוועדה מ 8.5.2016, הוועדה מציינת שהתכנסה מתוקף פסק הדין בית הדין לעבודה מ 14.3.2016 לצורך עיון חוזר על קשר סיבתי בין ההפרעות בברך ימין ולתאונה הנדונה.
הוועדה מציינת שלפי המסמכים הרפואיים התובע עבר מיפוי עצמות 15.8.2016 בו נמצאו שנויים ניווניים בשתי הברכיים במדור פטלומפורלי ופנימי. במיפוי נוסף מ-27.8.2007 הממצאים היו זהים.
המערער נבדק ע"י ד"ר פלוטקים ב 24.9.2007 תוך ציון שקיים קרע לפי מיפוי עצמות אך כפי שצוין לעיל שתי בדיקות מיפוי העצמות שקדמו לביקור לא הראו את הקרע.
ב-6.10.2013 המערער עבר בדיקת MRI שהצביעות על שינוים אוסטוארטרטיים מתקדמים במדור הפני מי של הברך וקרע אלכסוני לרוב ... אחורי של המיניסקוס הפנימי אשר נמש ך גם לרוחב גוף המיניסקוס אשר ..., לכן הועדה קובעת שפגיעה בסהרון הפנימי של הברך היא פגיעה ניוונית שהתפתחה לאחר שנים רבות של התפתחות והחמרה של תהליך ניווני של הברכיים כולל ברך ימין שהיה ידוע עוד טרם התאונה הנדונה כפי שגם ד"ר פלוטקין מציין ואינו קשור לתאונה הנדונה.
לסיכום הועדה קובעת שאין קשר סיבתי בין תלונותיו על ברך ימין ולתאונה הנדונה ואין החמרה בנכותו."

11. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובפרוטוקול הוועדה, שוכנעתי כי דין הערעור להתקבל, ואפרט.

בשני פסקי הדין שניתנו בעניינו של המערער נקבע באופן מפורש ופוזיטיבי כי על פי תוצאות הבדיקה מיום 24/9/2007 נמצא כי למערער קרע במיניסקוס. הוועדה מתעלמת מהאמור בפסקי הדין הנ"ל הקובעים באופן מפורש ופוזיטיב י שלמערער אובחן קרע במיניסקוס בשנת 2007 ובמקום להתמודד עם עובדה זו היא מפנה לבדיקת מיפוי עצמאות מיום 15/8/16 ובדיקה קודמת מיום 27/8/07, אליהן לא נתבקשה להתייחס בפסק הדין, בהן נמצאו שינויים ניווניים בשתי הברכיים.

ניכר מהחלטת הוועדה כי היא נעולה בדעתה וחרף שני פסקי דין אשר קבעו כעניין שבעובדה כי בבדיקה מיום 24/9/07 נמצא כי למערער קרע במיניסקוס, ממשיכה הוועדה "להתחפר" בעמדתה כי אין מדובר ב קרע.
ומכאן שנפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה, אשר לא קיימה את הוראות פסק הדין.

13. משעניינו של המערער נמצא בגלגולו השלישי בפני בית הדין, מצאתי להיעתר לערעור ולהורות על החזרת עניינו של המערער בפני ועדה בהרכב חדש. הוועדה תדון מחדש בשאלת הקשר הסיבתי שבין הקרע במיניסקוס לתאונה הנדונה וזאת בשים לב לממצאי בדיקת מיפוי העצמות מיום 24/9/2007 לפיה למערער קיים קרע במיניסקוס ימין ובשים לב למסמך הרפואי של ד"ר פלוטקין אשר המליץ על טיפול ניתוחי כתוצאה מהקרע במיניסקוס. בפני הוועדה החדשה לא יעמדו הפרוטוקולים של הוועדה נשוא הערעור.

14. המשיב ישלם למערער הוצאות משפט בסך 3,000 ₪ וזאת בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין.

15. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום מהמצאת פסק הדין לנשיא בית הדין הארצי לעבודה, לסגניתו או לשופט שהתמנה לכך על ידי הנשיא.

ניתן היום, ה' תמוז תשע"ז, (29 יוני 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

קלדנית: רות רחמים.