הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ב"ל 11054-05-19

בפני כב' הנשיא שמואל טננבוים

התובעת:

סימה ברזובסקי
ע"י ב"כ עו"ד ברק ארד

-

הנתבע:

המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד שרון אושרי

החלטה
1. מינוי מומחה יועץ רפואי
ד"ר גרוס מנחם, מתמנה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן – המומחה) לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות בסעיף 4 להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובעת.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו.

2. המסמכים הרפואיים
להחלטה זו מצורפים המסמכים הרפואיים הבאים:
א. תיקה הרפואי של התובעת מבי"ח ברזילי ;
ב. תיקה הרפואי של התובעת מקופ"ח לאומית;
ג. סיכום אבחון ממכון פירון מסומן נ/3;
ד. נספחים א' – ב' המוזכרים בעובדות;
ה. מסמכים רפואיים מטעם התובע מקופ"ח לאומית.

3. העובדות
א. התובעת ילידת 1981, עובדת כמורה החל משנת 2004 לסירוגין.
ב. תפקיד התובעת כלל דיבור ממושך.
ג. התובעת עבדה כמורה על פי הפירוט הבא:

  1. מורה ב"משרד החינוך" החל מחודש 09.2004 ועד היום לסירוגין (היו תקופות שלא הועסקה) ובהיקף משרה משתנה – בהתאם לפירוט הרצ"ב והמסומן א'.
  2. מורה ממלאת מקום מטעם "עיריית אשדוד" החל מחודש 01.2004 לסירוגין (היו תקופות שלא הועסקה) – לכל היותר 50% משרה לפי הפירוט הרצ"ב והמסומן ב'.

יצוין, כי התובעת עבדה ב"עיריית אשדוד" במקביל לעבודתה במשרד החינוך בחלק מן התקופות.
3. מורה ב"מכון ברנקו וייס" בין החודשים 05.2006 ועד 03.2010 לסירוגין (בסה"כ 5 חודשים בפועל) עד 18% משרה לכל היותר.
4. מורה ברשת אמי"ת החל מחודש 08.2013 ועד 08.2017 בהיקף משתנה של 16.7% משרה ועד 45% משרה. כמות התלמידים השתנתה בין 6 – 36 תלמידים.
יצוין כי התובעת עבדה ברשת אמית במקביל לעבודתה במשרד החינוך בחלק מן התקופות.
ד. מצבה הרפואי של התובעת כעולה מהתיק הרפואי.

4. השאלות
א. מהו ליקוייה של התובעת?
ב. האם ניתן לקבוע בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובעת לליקוי ממנו היא סובלת?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקוייה של התובעת עקב עבודתה נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה לה נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי גרמה גם כן לליקוייה (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ד. ככל שהמומחה ישיב לשאלה קודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו – האם לעבודת התובעת השפעה משמעותית על ליקוייה של התובעת? ("השפעה משמעותית" על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

5. מעקב
ההחלטה תומצא למומחה ולצדדים.
לעיוני ביום 23.2.2020.

ניתנה היום, כ"ג טבת תש"פ, (20 ינואר 2020), בהעדר הצדדים.