הדפסה

ביטוח ישיר בע"מ ואח' נ' זנדני

בפני
כב' השופט אורן שוורץ – סגן הנשיאה

התובעים

  1. ביטוח ישיר בע"מ
  2. אבנר בר-נוי

על ידי ב"כ עו"ד שלמה קוגן

נגד

הנתבע
איתן זנדני

פסק דין

הרקע לתביעה:

1. לפניי תביעת שיבוב ותביעה להחזר הפסדים בגין תאונת דרכים שהתרחשה ביום 15.4.08, כאשר התובע 2 נסע ברח' סנפיר באשקלון כאשר נפגע רכבו מרכב הנתבע (להלן:"התאונה"). סכום התביעה הועמד על סך 15,293 ₪.

עיקר טענות התובעים:

2. התובע 2 (להלן: "התובע") נסע ברכבו במהירות איטית בכביש צר. רכב הנתבע שחנה בצד הדר ך החל בנסיעה לאחור ופגע ברכב התובע בחלקו הימני.

3. התובעת 1 מבטחת התובע (להלן: "התובעת") פיצתה את התובע בהתאם לפוליסת הביטוח. על כן היא עותרת להטבת הנזקים שנגרמו בעטיה של התאונה: תגמולי נזק בגין תיקון הרכב: 9,922 ₪, שכר טרחת שמאי 855 ₪, ניכוי השתתפות עצמית בסך 2,612 ₪.

4. אף לתובע נגרמו נזקים כתוצאה מהתאונה: השתתפות עצמית בסך של 2,612 ₪ וכן תשלום בעבור ירידת ערך בסך 2,681 ₪.

עיקר טענות הנתבע:

5. התאונה התרחשה כאשר רכב הנתבע חנה ולא היה מונע כלל.

6. רכבו של התובע הוא שפגע ברכבו של הנתבע. הפגיעה היתה קלה ולא נגרם כל נזק לרכב התובע מלבד שריטה קלה.

7. דו"ח השמאי נערך כשלושה חודשים לאחר התאונה, על כן אין לייחס לו משקל רב. יתר על כן, הנזק המתואר בחוות דעת השמאי מופרז ואינו משקף את המכה המזערית שנגרמה לתובע באחריותו.

8. בדיון שנערך לפניי העידו העדים הבאים:
מצד התובע: התובע - מר אבנר בר נוי.
מצד הנתבע: הנתבע - מר איתן זנדני, מר אבי אלבז - עד לתאונה (חבר הנתבע).

דיון והכרעה:

9. בתאריך 15.4.08 בשעה 16:00 לערך נהג התובע ברכבו ברחוב סנפיר בעיר אשקלון. התובע העיד לפניי כי זהו רחוב צר ומשני צידיו בתים:

"...נסעתי לאט שם והוא הטנדר שלו חנה שם ולא יכולתי ליסוע כמעט עצרתי לחלוטין ונסעתי ורכב הנתבע ממולי ואז הוא נסע אחורה ונכנס באוטו שלי בצורה כזו".

[ פר' עמ' 2 ש' 13-15]

10. התובע חזר על גרסתו והדגיש שהרחוב היה עמוס וצר ובנסיעתו עבר בין שני רכבים אשר חנו במקביל:

"...בצד שמאל עמד רכב, הוא עמד פה, אני הייתי צריך לעבור בין שני הרכבים, הרח' היה מאוד עמוס".

[פר' עמ'2 ש' 21-22]

11. מאידך, הנתבע העיד לפניי שרכבו חנה בצידו הימני של הכביש:

"...אני חניתי בצד הימני. זה רחוב ממש צר, לטעמי עבר אוטו, הוא ברח לשוליים והנזק שהוא מראה לא היה בכלל נזק, הבן אדם לא היה במהירות, זה רחוב מאוד צפוף שאי אפשר לנסוע יותר מ- 20 קמ"ש".

[פר' עמ' 3 ש' 16-18]

12. וכן תיאר את מצב רכבו בעת התאונה:

"...הרכב שלי היה במצב עצירה, הוא בא מהצד, ליד הידית יש פגישה קטנה".

[פר' מיום 5.12.12 עמ' 1 ש'22]

13. לחיזוק גרסתו, זימן הנתבע לעדות את מר אבי אלבז, אשר היה עימו בעת התרחשות התאונה. עדותו של מר אלבז תומכת בגרסת הנתבע:

"...מדובר ברחוב מאוד צר, הוא פשוט גירד את הרכב של הנתבע מאחורה, הוא לא היה בנסיעה".

[פר' מיום 5.12.12 עמ' 2 ש' 19-20]

14. לאחר ששקלתי את גרסאות הצדדים במחלוקת זו, ולאחר שעיינתי בתמונות הנזק שנגרמו לרכב התובע, אני סבור כי האחריות לתאונה רובצת על התובע מעיקרי הטעמים כדלקמן:

א. הנתבע ציין בכתב טענותיו כי רכבו לא היה מונע אלא חנה בצד הכביש. התובע בעדותו אימת גרסה זו ואישר שרכב הנתבע חנה בצידו הימני של הכביש.

ב. מעדויות הצדדים עולה כי מדובר ברחוב צר, שהנסיעה בו חייבת להיות במהירות נמוכה. עובר לתאונה חנה רכב הנתבע בצידו הימני של הכביש ובצידו השמאלי של הכביש חנה רכב אחר. נסיבות אלה, מתיישבות יותר עם גרימת נזק עצמי לרכב התובע.

ג. עדותו של הנתבע חוזקה בעדותו של מר אלבז שהעיד לפניי כי המתין מחוץ לרכב בזמן התאונה וראה בבירור שהתובע פגע ברכב הנתבע. התרשמתי לחיוב מעדותו של מר אלבז ואני רואה בה עדות מהימנה שיש להעניק לה משקל רב.

15. סיכומו של דבר, אני קובע שהתאונה נגרמה באחריותו המלאה של התובע.

16. לא מצאתי ממש ביתר טענות הצדדים והן נדחות.

17. סוף דבר – התביעה נדחית. אני מחייב את התובעים (באמצעות הנתבעת 1) לשלם לנתבע הוצאות משפט בסך 1,500 ₪. ההוצאות ישולמו לא יאוחר מיום 3.2.13.

ניתן היום, י' טבת תשע"ג, 23 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.